"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Nyheter

Ifrågasätter rollen av arktifiering i regional utveckling
Publicerad: 2024-04-10

En ny avhandling granskar kritiskt "Arktifiering" och dess tvetydiga roll i regional utveckling.

Nytt verktyg för regional omvandlingspotential
Publicerad: 2024-04-02

Forskare har utvecklat ett verktyg för att utforska regionala omvandlingsmöjligheter.

Tilda Rydgren tilldelas pris för bästa examensuppsats
Publicerad: 2024-03-27

Priset delas ut avGösta Skoglunds Internationella Fonds priskommitté.

Den dolda motorn i Sveriges gröna näringar
Publicerad: 2024-02-12

I en ny avhandling lyfter Irma Olofsson fram migrantarbetarnas kritiska roll i de gröna näringarna.

Skogsungdomarna – nytt initiativ för unga skogsintresserade
Publicerad: 2024-01-26

Läs om Skogsungdomarna – en mötesplats för skogsintresserade ungdomar i Västerbotten.

Små lokala effekter av stora investeringar i mindre kommuner
Publicerad: 2023-12-08

Nya resultat i projektet ”Det nya framtidslandet?”.

En avsliten hälsena placerade Rikard i centrum av samhällsomvandlingen
Publicerad: 2023-11-22

Professorn och forskaren Rikard Eriksson är med och påverkar samhället med sin forskning.

Hur tänker vi kring naturbaserad turism efter COVID-19-pandemin?
Publicerad: 2023-10-06

Finansiering från Arktiskt centrum – Läs om Pamela Bachmann-Vargas och hennes fältarbete i Abisko.

Dieter Müller ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Publicerad: 2023-06-16

Professor i kulturgeografi invald som ledamot för Kungl. Vetenskapsakademien, i klassen för geovetenskaper.

Många utmaningar med att resa med rullstolsburna barn
Publicerad: 2023-06-08

Mycket skulle behöva göras för att underlätta resande och mobilitet för familjer med barn med cerebral pares.

Tankar om "rättvis" omställning – Hanna Lempinen besöker UmU
Publicerad: 2023-04-24

Hanna Lempinen höll två seminarier om torvenergi under hennes besök som gästforskare vid Umeå universitet.

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige
Publicerad: 2023-01-26

Forskningen fokuserar på de stora investeringarna i Skellefteå, Boden och Malmfälten.

Hur skapas en hållbar samhällsomvandling i norra Sverige?
Publicerad: 2023-01-23

Rikard Eriksson forskar om regional utveckling och är en av talarna vid Kunskapsnoden.

Natursnö, konstsnö och sparad snö
Publicerad: 2022-12-22

Lista: Natursnö, konstsnö och sparad snö – det här kommer funka i framtiden

Sociala kontakter kan bidra till karriärutveckling för lågavlönade
Publicerad: 2022-12-15

De som har sociala kontakter med högutbildade kollegor har större chans att gå vidare mot ett välbetalt jobb.

Turismstudent vinner Outdoors stipendium 2022
Publicerad: 2022-12-13

Den 13 december 2022 utsågs den första vinnaren av Outdoors stipendium 2022.

Gässen som invaderar våra stränder och åkrar
Publicerad: 2022-12-12

Avsnitt i P1 där bland annat Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet medverkar.

Knappt 15 miljoner till forskning om hållbar utveckling
Publicerad: 2022-11-24

Projekt om renar i ett ändrat klimat och storskaliga investeringar är några av de som har beviljats medel.

43 miljoner till forskning om samhällsomvandlingen
Publicerad: 2022-10-28

Riksbankens jubileumsfond tilldelar Rikard Eriksson drygt 43 miljoner till ett forskningsprojekt.

Den arktiska forskarskolan bjuder in brett till kickoff
Publicerad: 2022-08-25

Nu drar den arktiska forskarskolan i gång på riktigt med en kickoff som delvis är öppen för intresserade.

Geovisualisering av arktisk turism och klimatforskning
Publicerad: 2022-06-22

Med medel från Arktiskt centrum har Cenk Demiroglu byggt en digital karta över turism- och klimatforskning.

Studie visar på koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism
Publicerad: 2022-06-08

Det är 66% högre sannolikhet att dödligt polisvåld ska ske i amerikanska områden som tidigare rödlistats.

Drygt 10 miljoner till två projekt om en levande landsbygd
Publicerad: 2022-04-20

Familjen Kamprads stiftelse satsar på forskning inom entreprenörskap för en levande landsbygd.

Expertråd uppmanar regeringen att tänka om vid klimatanpassning
Publicerad: 2022-02-11

Carina Keskitalo sitter med i regeringens expertråd för klimatanpassning. Ny rapport är aktuell.

Umeåforskare diskuterar Arktifiering vid besök på Island
Publicerad: 2021-11-02

Effekterna av den pågående arktifieringen av nordliga regioner inom besöksnäringen

Internationellt nätverk för klimatomställning lanseras under COP26 – Umeåforskare delaktiga
Publicerad: 2021-11-01

Under COP26 lanseras nytt internationellt nätverk för klimatomställning. Umeåforskare är delaktiga.

Arktiskt inslag vid möte för nordiska geograferier
Publicerad: 2021-10-12

Dorothee Bohn och Doris Carson håller en session vid det nionde Nordiska geografimötet i Finland i februari

Intervju med alumnen Dohee Kim från masterprogrammet i turism
Publicerad: 2021-05-21

fd. master turismstudent på vår institution.

Sania Dzalbe tilldelas pris för bästa examensuppsats
Publicerad: 2021-05-19

Sania Dzalbe får pris för uppsatsen "Spatial visibility of Greenlanders in Aalborg Denmark".

Genusforskarskolan utlyser tre doktorandtjänster
Publicerad: 2021-02-08

Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Ska studera den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige
Publicerad: 2020-12-01

I samband med flytten av Kiruna måste även cirka 5000 avlidna flytta.

Drygt 14 miljoner till samhällsvetenskaplig forskning
Publicerad: 2020-11-04

Ny forskning inom genusvetenskap, kulturgeografi och rättsvetenskap har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Ungdomars utbildnings-och karriärvägar i svensk landsbygd
Publicerad: 2020-10-30

Maria Rönnlund och Aina Tollefsen ska studera ungdomars utbildnings och karriärvägar i svensk landsbygd.

Rudolf Meidner-priset 2020 tilldelas Desirée Enlund
Publicerad: 2020-10-21

Hon får priset för en avhandling om politisk aktivism i samband med neddragningar av sjukvården i glesbygden.

12 miljoner från Forte till samhällsvetenskaplig fakultet
Publicerad: 2020-10-05

Tre forskare tilldelas medel för finansiering av sin forskning.

Allt färre studenter stannar kvar i Umeå efter utbildningen
Publicerad: 2020-09-23

Rikard Eriksson professor vid institutionen för geografi

Coronakrisen synliggör fritidshusturismens utmaningar
Publicerad: 2020-09-18

Avhandling om fritidshusturism och samhällsplanering. Aktuella frågor i coronatider.

Miljoner till Umeå universitet i europeiskt projekt om covid-19
Publicerad: 2020-09-14

Europakommissionen har beviljat 70 miljoner till projektet SHARE-Covid-19, där flera Umeåforskare deltar.

Turismen kan öka i Västerbotten i sommar
Publicerad: 2020-06-26

Turismen har drabbats hårt av covid-19. Men den kommer tillbaka. Kanske redan sommaren 2020 i Västerbotten.

Kommer det bli lunch?
Publicerad: 2020-06-25

Will there be lunch? Why reflections on research-feedback challenges in Uganda, from a newly-minted academic

Småföretagare på landsbygden
Publicerad: 2020-06-23

Marco Eimermann forskar på nederländska livsstilsmigranter i Sverige och deras företagande.

Färre studenter stannar på utbildningsorten
Publicerad: 2020-06-09

Umeå är en av de regioner där graden av examinerade som stannar kvar minskat mest.

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris
Publicerad: 2020-06-01

Priset går till Rikard Eriksson vid Institutionen för geografi samt vid Centrum för regionalvetenskap.

Är tiden kommen för ett enklare liv?
Publicerad: 2020-05-29

Säg den som inte någon gång tänkt tanken att hoppa av ekorrhjulet och leva ett enklare liv.

Coronakrisen: Varslade bör vidareutbildas för relaterade jobb
Publicerad: 2020-05-27

Personal i en bransch kan sällan gå direkt över till bristyrken i andra branscher.

OF FATNESS, FITNESS AND FINESSE
Publicerad: 2020-05-07

A new paper published by Heather Mackay, Geography Lecturer, Umeå University

Ny forskning om sjukvård i glesbygd och politisk aktivism
Publicerad: 2020-04-20

Systemfel påverkar glesbygden som missgynnas av den pågående omstruktureringen av sjukvården.

Socialt kapital - viktig faktor för nyföretagande
Publicerad: 2020-02-20

Ny avhandling från Umeå universitet om regionala och individuella drivkrafter för nyföretagande.

Förste pristagaren av Erik Bylundpriset
Publicerad: 2020-02-14

Max Sundberg Wallman prisas för bästa kandidatuppsats i kulturgeografi.

Excellent Young Regional Scientist Award
Publicerad: 2019-11-11

Excellent Young Regional Scientist Award

Naturresursexploatering en förutsättning för turism i Norrland
Publicerad: 2019-10-15

Turismutveckling och naturresursexploatering utvecklas tillsammans, det är svårt att separera deras intressen.

Nordeuropa - mer europeiskt än arktiskt
Publicerad: 2019-09-27

"Arktis" uppfattas ofta som isbjörnar och vita vidder. Ny forskning lyfter förståelsen av nordliga områden.

Undersöker studenters erfarenheter av utlandsstudier
Publicerad: 2019-06-10

Ny avhandling ger kunskap om studenters förväntningar och upplevelser av att studera utomlands.

Mindre städer bra indikator för afrikansk utveckling
Publicerad: 2019-05-14

Avhandling visar hur urbanisering påverkar matförsörjning, kost och hälsa i Mbale och Mbarara i Uganda.

Resestipendier för internationellt utbyte
Publicerad: 2019-05-07

Tre stipendier har utdelats ur Gösta Skoglunds Fond.

Senast uppdaterad: 2022-11-08