Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, studieadministratör

Programme Administrator of the Public Health Programme. Secretary for the Programme council for master programmes in public health (PRPH) and responsible for the administration in Selma. Also working with student support and course administration.

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor, adjungerad

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Myleus, universitetslektor, biträdande - ST-läkare

ST-läkare i allmänmedicin och forskar huvudsakligen om celiaki. Jag undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Oudin, forskare

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex demens och psykisk ohälsa.

Annelies Wilder-Smith, professor, gäst

Forskningsledare för projektet Zika Preparedness Latin American Network, ZikaPLAN.

Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste

Jag arbetar med forskning inom arbets-och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Bengt Järvholm, professor, senior

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg, professor/förenad anställning annan

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Catrin Johansson, assistent

Jag arbetrar fråmst med följande arbetsuppgifter

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Christofer Åström, postdoktor

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

Elin Jakobsson, administratör, institution

Jag är administratör på enheten för Medicin, jobbar främst med forskarutbildning. Annat som jag gör är: reseräkningar, Katalogansvarig, Umu-id inlogg och uppdrags- och forskarutbildningar.

Elisabet Höög, forskningsassistent, förste

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer

- Rötter i arbets- och organisationspsykologin

- Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Rönmark, professor, adjungerad

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Eva Selin, studieadministratör

Studieadministratör och studievägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Evelina Landstedt, forskningsassistent, förste

Evelina Landstedt arbetar som lärare och forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Fredrik Norström, universitetslektor, biträdande

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Gunveig Österman, ekonomiadministratör

Jag är ekonomiadministratör och sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning

Hans Pettersson, forskare

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Helena Karlsson, chef, administrativ

Chef för administratörerna inom institutionens enheter utom epidemiologi. 

Handläggare för personalärenden för vår institutionen och även för institutionen Klinisk vetenskap. 

Ida Linander, doktorand

Ida är doktorand i folkhälsa och kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlar om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Ingvar Bergdahl, universitetslektor

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Jennie Jackson, postdoktor

Post Doc working in Occupational and Environmental Medicine to assess links between work-related physical exposures and injury outcomes in construction workers using an epidemiology approach.

John Kinsman, forskare

Docent i global hälsa. Är också sektionsredaktör på tidskriften Global Health Action samt vice ordförande för "INDEPTH Network's Social Science Research Working Group".

Karin Johansson, administrativ samordnare

Jag är enhetens administrativa samordnare.

Mina arbetsuppgifter består bland annat av personalfrågor och övergripande administration vid enheten. Deltar i ledningsgruppens arbete.

Karl-Erik Renhorn, samordnare, forskning

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, utbildar ansökansförfattare.

Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Delar min tid mellan institutionen för Omvårdnad och enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Kristina Lindblom, administratör, institution

Jag är enhetsadministratör vid Yrkes- och miljömedicin. Jag arbetar även med kommunikationsfrågor, intranät och externa hemsidan åt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lena Mustonen, administratör, institution

Jag är webbansvarig, jobbar med personalkatalogen Dirigenten, publikationsdatabasen DiVA och forskningsdatabasen samt med forskningsadministration i Umeå SIMSAM Lab och i SALUT-projektet.

Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning

Jag jobbar halvtid på Arcum och halvtid på Näringsforskning,  som forskningkoordinator och kommunikatör. Min forskning handlar om samband mellan olika kostmönster och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel och vatten i Arktis-området. 

Mari-Charlotte Mörtsell, studieadministratör

Jag är studieadministratör på enheten för allmänmedicin. Mina uppgifter är inom läkarprogrammets termin 6, 8 och 11 med det som rör ämnet allmänmedicin, där bl a VFU inom primärvården ingår.

Maria Boström, administratör, institution

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig enhetsadministration.

Maria Nilsson, forskare

Jag forskar inom området klimatförändringar och hälsa. Mitt huvudintresse är folkhälsointerventioner, hälsokommunikation och policy samt tobak och tobaksförebyggande åtgärder.

Maria Wennberg, forskningsassistent, förste

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mazen Baroudi, doktorand

Doktorand vid enheten för Epidemiologi och global hälsa inom unga migrantar hälsa

Miguel San Sebastian, professor

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Forskar om luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla.

Patrik Wennberg, universitetslektor/specialistutbildad läkare

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Tobias Näslund, samordnare, ekonomi

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.

Ulrika Järvholm, administratör, institution

Jag jobbar med forskarutbildning, forskningsadministration i olika projekt , och en del webb och kommunikation.