"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Albin Stjernbrandt
Telefon
090-785 99 52

Överläkare och docent, bedriver arbets- och miljömedicinsk forskning.

Alexander Shayesteh Afshar
Telefon
090-785 20 78

Överläkare i dermatologi och venereologi och biträdande lektor. Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär) och lipödem.

Alexander Wahba
Telefon
+47 970 38609
Anders Blomberg
Telefon
090-786 70 51

Professor och överläkare i Lungmedicin.

Prefekt på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Anders Själander
Telefon
090-786 53 82

Professor och överläkare i internmedicin

Biträdande examinator för kunskapsprov för läkare

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Andree Wennstig
Telefon
070-337 21 75

Allmänläkare vid Ånge Hälsocentral och delaktig i läkarutbildningen inom ämnet Allmänmedicin. Forskar kring levnadsvanor och hur vi i vården kan hjälpa patienter till mer hälsosam livsstil.

Angelica Gustafsson
Telefon
090-786 61 26

Jag arbetar främst med planering av VFU på hälsocentral för terminerna 5, 8 samt 11 vid Allmänmedicin, samt även övrig studieadministration för Allmänmedicin T5, T6, T8, T11.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Bengtsson
Anna Kristofersson
Telefon
090-786 70 76

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk medicin 1, termin 6

Anna Myleus

Biträdande universitetslektor och ST-läkare i allmänmedicin.

Chef för den Nationella forskarskolan i allmänmedicin. 

Anna Nyfelt
Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Anna Strnadova

Doktorand vid Urban Hellman lab. Mitt projekt fokuserar på glukosmetabolismens roll vid hypertrofisk kardimyopati.

Anna Södergren
Telefon
090-786 58 20

Universitetslektor och överläkare i reumatologi

Anna Wikner
Anne Lindberg
Annelie Behndig
Telefon
090-786 68 49
Bengt Järvholm
Telefon
070-619 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bengt Wahlin
Telefon
090-785 00 00
Bertil Forsberg

Senior professor i miljömedicin 

Björn Pilebro
Telefon
090-785 00 00
Camilla Sandberg
Telefon
090-786 67 39

Jag är docent i fysioterapi och universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet.

Catrin Johansson
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch, fikabeställningar

Brev och paket  

Informationssökning

Bok- och artikelbeställningar

Telefon
090-786 60 53

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

Elin Chorell
Telefon
090-785 13 26

Min forskning syftar till att identifiera mekanismer som är involverade i utveckling och remission av typ 2 diabetes. 

Elin Lindahl
Telefon
090-786 96 54

Jag administrerar och samordnar forskarutbildning, grundutbildning och fristående kurser vid institutionen. 

Elisabet Nylander
Telefon
090-785 24 27

Professor i Dermatologi och Venereologi

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Erin Stafford
Telefon
090-786 91 41

Jag är postdoktor i Henrik Sjödins grupp på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Min forskning handlar om matematisk modellering av infektionssjukdomar.

Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31
Eva-Lotta Glader

Universitetslektor och överläkare i internmedicin och specialistläkare i klinisk farmakologi.
Undervisar och forskar inom kärlsjukdomar, obesitas och läkemedelsepidemiologi.

Frida Bergman
Telefon
090-786 97 01

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-786 77 40

I min forskning undersöker jag hur vibrationer från maskiner samt kyla och buller i arbetsmiljön påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsa.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand på Hållbar hälsa och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer.

Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Helena Karlsson
Telefon
090-786 64 32

Jag leder administratörsgrupperna för institutionerna folkhälsa och klinisk medicin samt diagnostik och intervention. 

Heléne Andersson
Telefon
090-786 75 77

Jag jobbar som kommunikatör på Institutionen för diagnostik och intervention. Kommunikativt stöd för verksamheten, samt administrativt arbete. 

Henrik Olstrup
Telefon
090-786 54 43
Henrik Sjödin
Telefon
090-786 80 88

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Ina Asklund

Adjungerad universitetslektor och specialist i allmänmedicin. Forskar om behandling av urininkontinens via e-hälsa inom forskningsprojektet tät.nu. Undervisar inom allmänmedicin.

Ina Danquah
Inger Arnesjö
Telefon
090-785 21 94
Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jan Carlo Semenza
Jens Wahlström
Telefon
070-191 68 44

Min forskning har fokus på hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa och produktivitet. Exempel på områden i arbetsmiljön är ergonomi, organisatoriska faktorer, friskfaktorer, kyla och vibrationer. 

Jerry Öhlin
Telefon
090-786 71 29

Forskar om fysisk aktivitet, arbetsmiljö och geriatrik.

 

 

Joachim Ögren

Universitetslektor och överläkare i internmedicin.

Förenad anställning som lektor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin  och som överläkare på medicinkliniken i Östersund.

Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på infektionssjukdomar.

Johan Ljungberg
Telefon
090-786 59 53

Docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa.

Jonas Wallvik
Jonathan Wiklund
Telefon
090-786 56 75
Julia Goedecke
Julia Otten
Telefon
090-785 86 13

Endokrinolog med forskningsfokus typ 2-diabetes

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Karin Björklund
Kenny Kalin
Telefon
090-786 71 60
Konstantina Vouzouneraki
Kristina Eriksson
Telefon
090-785 13 27
Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är kommunikatör vid Folkhälsa och klinisk medicin med administrativt ansvar för Avd. för hållbar hälsa. Arbetar även som projektadministratör för VIPVIZA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Jag är docent och beteendevetare och chef för OLIN samt projektledare för forskningslinjen Astma och allergi bland barn.

Linnéa Höök
Telefon
090-786 89 62

Administratör i HR-teamet för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt Institutionen för diagnostik och intervention.

Lisbeth Slunga Järvholm
Telefon
090-785 24 54

Min forskning handlar om hur vi skapar hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö och möjliggör arbete upp i hög ålder. Jag forskar också om hälsoeffekter av vistelse i naturmiljöer.

Lisbeth Ärlestig
Telefon
090-785 22 92
Lotta Harnevik
Lucy Francesca Law

Echocardiographer with special interest in rheumatological disease and pediatric congenital heart disease.  

Maja af Klinteberg
Malin Olsson
Telefon
090-785 16 21
Malin Sjöström

Universitetslektor och specialist i allmänmedicin

Förenad anställning som distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen

 

Mante Hedman
Telefon
070-245 86 87

Distriktsläkare vid Storumans sjukstuga. Adjungerad adjunkt vid Allmänmedicin, arbetar som lärare på Läkarprogrammet i Umeå. Forskar på glesbygdssjukstugor.

Marcus Lind
Marcus Schmitt-Egenolf
Telefon
090-786 54 72

Real-world evidence, Societal impact of medicine, Lifestyle medicine, Ethics, Psoriasis & Melanoma.

Maria Brännholm Syrjälä

Jag är doktorand och specialist i allmänmedicin. Jag forskar om effekter av minskat stillasittande vid typ 2-diabetes med hjälp av mHälsa. Jag undervisar läkarstudenter i ämnet allmänmedicin.

Maria Friberg
Telefon
090-785 00 00
Maria Nordendahl
Maria Sandström
Telefon
090-786 75 02

Huvudsakliga ansvarsområde är doktorandutbildningen på institutionen, forskarkursen (Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i norr) samt avdelningsadministration på Allmänmedicin.

Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Maria Öström
Marie Eriksson
Telefon
090-786 61 08

Jag är professor i statistik och särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin (tex. registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar).

Marina Treskova
Martin Andersson
Telefon
090-785 23 64

Överläkare, docent. Forskar huvudsakligen inom arbets- och miljörelaterad lungsjukdom.

Mattias Brunström
Telefon
073-369 31 82

Biträdande universitetslektor och ST-läkare i kardiologi
Docent i epidemiologi

Michael Henein
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Michael Ott
Telefon
090-785 00 00
Mikael Brink

Biträdande universitetslektor i Reumatologi

ST-läkare i Reumatologi

Mikael Flockhart

Doktor i idrottsvetenskap med bakgrund inom idrott, idrottsfysiologi, metabolism, prestation och hälsa

Nikolai Stenfors

Universitetslektor Läkarprogrammet.

Docent i Lungmedicin.

Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus.

Nils Andersson
Telefon
090-786 92 49
Olivia Gästgivars
Olov Rolandsson
Telefon
090-785 35 71

Jag är senior professor, forskare och kursansvarig för två forskarkurser. 

Patrik Wennberg
Telefon
090-786 94 50

Lektor, specialist i allmänmedicin. Forskning om levnadsvanors betydelse för hälsa och sjukdom med fokus på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Per Dahlqvist

Universitetslektor och överläkare i internmedicin och endokrinologi

Undervisar och forskar inom klinisk endokrinologi, främst hypofys- och binjuresjukdomar

Per Lindqvist

Ämnesansvarig och professor i klinisk fysiologi. Forskar med bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar och handleder vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Liv
Telefon
090-785 74 92

Statistiker med intresse för epidemiologi och kliniska prövningar. Jag jobbar med forskning och undervisning. 

Per Wester
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling
Telefon
090-785 00 00

Överläkare i Medicinsk Gastroenterologi. Bedriver patientnära forskning inom området funktionella tarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom där även biobanksstudier bedrivs.

Rebecca Tapper
Telefon
090-786 79 42

Mitt doktorandprojekt tittar på hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv. Projektet ingår i den arktiska forskarskolan.

Rebecka Renklint
Rima Sulniute
Robert Buckland
Robin Henriksson

Läkare baserad i Östersund. Adjungerad adjunkt, undervisar på läkarprogrammet Allmänmedicin. Forskning inriktad på hypertoni och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Sai San Moon Lu
E-post
sai.lu@umu.se
Sandra Arvidsson
Stefan Söderberg
Telefon
090-785 00 00

Professor i intermedicin och överläkare i kardiologi

Sussi Mikaelsson
Telefon
090-786 79 29

Projektsamordnare på institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin.

Sitter i korridoren H62

Thomas Mooe
Thomas Sandström
Telefon
090-785 25 16
Thorbjörn Lundberg
Telefon
090-786 66 20

Universitetslektor Allmänmedicin, distriktsläkare.

Klinisk undervisningsmottagning, Glesbygdsmedicinska spåret. Gamification av undervisning. Forskar om öronsjukdomar, digital teknik och AI.

Tommy Olsson
Telefon
090-785 18 45

Senior professor i endokrinologi
Överläkare i endokrinologi

Ulf Näslund
Telefon
090-786 88 60

Professor i kardiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, överläkare Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Ulrika Järvholm
Telefon
090-786 71 43
Urban Hellman

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Verah Nafula Luande

Jag är doktorand i Henrik Sjödins labb och forskar om möjligheten att återställa ekosystem för att uppnå naturbaserade lösningar för att bekämpa vektorburen sjukdomsöverföring.

Telefon
072-216 74 14

Min forskning har fokus på ergonomi och fysisk belastning i arbete, arbete i hög ålder, samt arbetsmiljö och hälsa i kontorsmiljöer.

Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag  forskar på miljöfarornas inverkan på hälsan. Jag tittar även på hur luftföroreningar påverkar demens.

Zia Farooq

Zia är doktorand i Henrik Sjödin lab och forskar om prediktiv modellering av spridning av olika infektionssjukdomar med hjälp av avancerad maskininlärning och AI.