Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, administratör, studie

Programme Administrator of the Public Health Programme. Secretary for the Programme council for master programmes in public health (PRPH) and responsible for the administration in Selma. Also working with student support and course administration.

Annelies Wilder-Smith, professor, gäst

Forskningsledare för projektet Zika Preparedness Latin American Network, ZikaPLAN.

Annika Hagenbjörk, forskningsingenjör, förste

Jag arbetar i projekt med mätstrategier och mätningar av luftföroreningar i utomhus-och inomhusmiljö. Jag analyserar NO2/NOx, kloraminer och ozon.

Bengt Järvholm, professor, senior

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg, professor/förenad anställning annan

Professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring, samt metoder för hälsokonsekvensanalyser.

Christofer Åström, postdoktor

Jag jobbar som postdoktor och forskar på hur höga temperaturer kan påverka vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras när klimatet blir varmare.

Elin Jakobsson, administratör, institution

Institutionsadministratör på enheten för Medicin. Jobbar främst med forskarutbildning, "Forskar-ladok", Reseräkningar - PASS, Personalkatalogen - Dirigenten, CAS-inloggning och utbildningar.

Elisabet Höög, forskningsassistent, förste

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer

- Rötter i arbets- och organisationspsykologin

- Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Rönmark, professor, adjungerad

Adjungerad professor vid enheten och chef för den omfattande forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna.

Evelina Landstedt, forskningsassistent, förste

Evelina Landstedt arbetar som lärare och forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Fredrik Norström, statistiker

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Hans Pettersson, forskare

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur buller, kyla och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Ingvar Bergdahl, universitetslektor

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Jag själv forskar bl.a. på miljögifter i människa.

Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Delar min tid mellan institutionen för Omvårdnad och enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Lena Mustonen, administratör, institution

Jag är webbansvarig, jobbar med personalkatalogen Dirigenten, publikationsdatabasen DiVA och forskningsdatabasen samt med forskningsadministration i Umeå SIMSAM Lab och i SALUT-projektet.

Lena Maria Nilsson, övrig/annan befattning

Jag jobbar halvtid på Arcum och halvtid på Näringsforskning,  som forskningkoordinator och kommunikatör. Min forskning handlar om samband mellan olika kostmönster och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel och vatten i Arktis-området. 

Maria Nilsson, forskare

Jag är docent och forskar inom området klimatförändringar och hälsa med fokus på klimatanpassning och policyutveckling. Mitt huvudintresse är folkhälsointerventioner, hälsokommunikation och policy. Mitt andra forskningsområde är tobak och tobaksförebyggande åtgärder med ungdomar som målgrupp.

Maria Wennberg, forskningsassistent, förste

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Mariam Shirdel, forskningsassistent

Jag forskar på passiv partikelprovtagning av arbetarens exponering i arbetsmiljö.