"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statsvetenskapliga institutionen

Anställda medarbetare

Abrak Saati
Telefon
090-786 61 74

Abrak Saati är docent och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen.

 

 

Angelica Faktus
Ann-Sofi Rönnbäck
Telefon
090-786 57 01
Anna Rantala
Telefon
090-786 74 96

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Anna Zachrisson
Telefon
090-786 61 85

Anna Zachrisson är docent och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning och -politik, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden.

Björn Ahlström
Telefon
090-786 55 41
Cecilia Burck
Telefon
090-786 72 05
Charlotte Sedholm
Telefon
090-786 70 25

Utbildningsadministratör vid Centrum för skolledarutveckling

Christer Rönnqvist
Telefon
090-786 50 12
Christina Boström
Telefon
090-786 73 26

Christina Boström är facklig förtroendeman vid Saco-S-rådet och inte längre verksam vid statsvetenskapliga institutionen.

David Feltenius
Telefon
090-786 50 28

Docent, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Forskningsintressen: kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Dzenan Sahovic
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elias Isaksson
Telefon
090-786 90 22

Elias Isaksson är postdoktor i statsvetenskap med fokus på miljö- och transportpolitik.

Elin Stark
Telefon
090-786 69 50

Elin Stark är lektor i utbildningsledarskap och undervisar bland annat på rektorsprogrammet. Hennes forskningsintressen innefattar värden och värdekonflikter i skolans policy och praktik. 

Elisabeth Olivius
Telefon
090-786 51 64

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om makt och kön i relation till fred och fredsbyggande.

Elsa Reimerson
Telefon
090-786 61 78

Docent i statsvetenskap. Min forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Emma Lindström
Telefon
090-786 88 85
Eva Sundström
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktor i Pedagogik och postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling. Jag undervisar även på Rektorsprogrammet.

Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg  och arbetar som lektor vid Centrum för skolledarutveckling, främst som processledare inom rektorsprogrammet. Hon är disputerad i Pedagogiskt arbete. 

Helene Lindberg Järlesjö

Universitetsadjunkt

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. 

Irina Mancheva
Telefon
090-786 91 00
Jessika Wide
Telefon
090-786 95 42

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Forskar om politik och förvaltning i kommuner och regioner.

Johan Hellström
Telefon
090-786 78 91

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar om politiska partier och regeringar i Sverige och Europa.

Johanna Berlin
Telefon
090-786 65 66
Katarina Roos
Telefon
090-786 95 43
Kristina Ödmark
Lars Norqvist
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor och biträdande avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linn Antonsson
Telefon
090-786 71 30
Linnéa Eriksson Östberg
Telefon
090-786 51 52

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Louise Skoog
Telefon
090-786 78 55

Universitetslektor i statsvetenskap. Forskar om politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter och geografisk polarisering

Magnus Blomgren
Telefon
090-786 61 71

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap

Magnus Larsson
Telefon
090-786 80 14
Malin Benerdal
Telefon
090-786 75 56
Malin Nygren
Telefon
090-786 63 09
Malin Åkebo
Telefon
090-786 57 50
Malin Österlind
Telefon
090-786 58 53
Malin E Wimelius
Telefon
090-786 52 32
Maria Wester

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Telefon
090-786 73 99

Matheus Souza är doktorand i statsvetenskap/freds- och konfliktstudier vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Patrik Johansson
Telefon
090-786 99 77

Patrik Johansson är lärare och forskare i freds- och konfliktstudier och samordnare för programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Paul Schmidt
Telefon
090-786 73 37
Rika Rostika
Telefon
090-786 89 50
Rolf Hugoson
Telefon
090-786 71 34

Jag har bland annat forskat om (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria. Policyanalys är ett viktigt verktyg. Hösten 2021 är jag Principal Investigator i projektet SOLH.

Susanne Nilsson
Telefon
090-786 90 96
Therese Bjärstig
Telefon
070-216 12 68

Docent och lektor i statsvetenskap. Min forskning fokuserar på samverkan och naturresursförvaltning i vid bemärkelse. Se presentation och publikationer för närmare detaljer.

Ulf Leo
Telefon
090-786 51 15
Ulrika Holm
Veronica Strandh
Telefon
090-786 50 72

Veronica Strandh är docent i statsvetenskap och forskar om krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid kriser och olyckor