Hoppa direkt till innehållet

Statsvetenskapliga institutionen

Anställda medarbetare

Anders Lidström, professor

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Anna Jarstad, professor

Anna Jarstad är professor i freds-och konfliktstudier vid statsvetenskapliga institutionen. Hon leder det åttaåriga forskningsprogrammet Varieties of peace som finansieras av Riksbankens jubileumsfond med 43,2 miljoner kronor (2017–2024).

Christina Boström, administratör, institution

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

För frågor om utbildning på grund och avancerad nivå: se information under "För våra studenter".

David Feltenius, universitetslektor

Antagen som docent vid fakulteten och ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Läs mer om mina forskningsområden på min presentationssida.

Dzenan Sahovic, universitetslektor

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elsa Reimerson, universitetslektor

Lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Helene Ärlestig, universitetslektor

Helene Ärlestig är docent i pedagogik och arbetar som föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling. Hon är även biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Jessika Wide, universitetslektor

Meriterad lärare samt forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot förvaltning, kommunpolitik och lokal demokrati. Koordinator för statsvetenskaps kurser på vårdadministrativa programmet. Ledamot i samhällsvetarprogrammets och socionomprogrammets programråd.

Johan Hellström, universitetslektor

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Europa.

Katarina Eckerberg, professor

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik och biträdande föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling.

Lars Norqvist, universitetslektor

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Magnus Blomgren, universitetslektor

Blomgrens forskningsintresse rör frågor kring den representativa demokratins utveckling i politiska flernivåsystem, framför allt inom den Europeiska unionen, och då framför allt frågor om hur politiska partier och nationella parlaments hanterar nya förutsättningar. Blomgren har dessutom ett intresse för rollforsking med inriktning mot valda politikers olika förhållningssätt.

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson, samordnare, personal

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Patrik Johansson, universitetslektor

Studierektor Patrik Johansson arbetar med bemanning, utbildningsadministration och pedagogisk utveckling, och undervisar och forskar inom freds- och konfliktstudier.

Péteris Timofejevs Henriksson, universitetslektor

P. T. Henriksson undervisar och forskar om EU-politik och Östeuropa. Ansvarig för Mastersprogrammet i statsvetenskap. Ersättare till institutionens arbetsmiljöombud.

Rasmus Karlsson, universitetslektor

Docent i statsvetenskap. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Staffan Ingmanson, universitetslektor

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.