Hoppa direkt till innehållet
printicon

Statsvetenskapliga institutionen

Anställda medarbetare

Abrak Saati, forskare

Abrak Saati är forskare på statsvetenskapliga institutionen. 

 

 

Anders Lidström, professor

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Anna Jarstad, professor

Anna Jarstad är professor i freds-och konfliktstudier vid statsvetenskapliga institutionen. Hon leder det åttaåriga forskningsprogrammet Varieties of peace som finansieras av Riksbankens jubileumsfond med 43,2 miljoner kronor (2017–2024).

Anna Palmgren Vahlroos, studievägledare

Program- och studievägledning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Kontaktperson för särskilt stöd och tillgodoräknanden.

Christina Boström, administratör, institution

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

För frågor om utbildning på grund och avancerad nivå: se information under "För våra studenter".

David Feltenius, universitetslektor

Antagen som docent vid fakulteten och ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Läs mer om mina forskningsområden på min presentationssida.

Dzenan Sahovic, universitetslektor

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elisabeth Olivius, universitetslektor

Elisabeth Olivius är universitetslektor i freds och konfliktstudier. Hennes forskning undersöker hur könade maktrelationer produceras och omformas under konflikter, migration och fredsbyggande.

Elsa Reimerson, universitetslektor

Lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Eva Leffler, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag undervisar och forskar främst inom skolutveckling med inriktning mot entreprenöriellt lärande  inom grund- och gymnasieskolan.

Helene Ärlestig, universitetslektor

Helene Ärlestig är docent i pedagogik och arbetar som föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling. Hon är även biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Jessika Wide, universitetslektor

Meriterad lärare samt forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot förvaltning, kommunpolitik och lokal demokrati. Koordinator för statsvetenskaps kurser på vårdadministrativa programmet. Ledamot i samhällsvetarprogrammets och socionomprogrammets programråd.

Johan Hellström, universitetslektor

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Europa.

Katarina Eckerberg, professor

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och forskar om miljö- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik och biträdande föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling.

Lars Norqvist, universitetslektor

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linn Antonsson, administratör, utbildning

Administrerar: Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer, Fortbildning för förskolechefer, Rekryteringsutbildning och magisterkurser i utbildningsledarskap.

Magnus Blomgren, universitetslektor

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap, samt prefekt för statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson, samordnare, personal

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Patrik Johansson, universitetslektor

Studierektor Patrik Johansson arbetar med bemanning, utbildningsadministration och pedagogisk utveckling, och undervisar och forskar inom freds- och konfliktstudier.

Péteris Timofejevs Henriksson, universitetslektor

P. T. Henriksson undervisar och forskar om EU-politik och Östeuropa. Ansvarig för Mastersprogrammet i statsvetenskap. Ersättare till institutionens arbetsmiljöombud.

Rasmus Karlsson, universitetslektor

Docent i statsvetenskap och meriterad lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Staffan Ingmanson, universitetslektor

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Therese Bjärstig, forskare

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap vars främsta forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på så väl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, samt kommunal översiktsplanering.

Ulf Leo, universitetslektor

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och ansvarig för skolledarskapskursen. Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap.