"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statsvetenskapliga institutionen

Anställda medarbetare

Abrak Saati
Telefon
090-786 61 74

Abrak Saati är docent och forskare på statsvetenskapliga institutionen.

 

 

Anderz Andersson
Telefon
090-786 50 13
Andrea Fumarola
Telefon
090-786 70 49
Andreas Henriksson
Telefon
090-786 80 75

Jag är doktorand i statsvetenskap och forskar på hur trosbaserade organisationer i Asien arbetar mot människohandel. 

Angelica Faktus
Ann-Sofi Rönnbäck
Telefon
090-786 57 01
Anna Rantala
Telefon
090-786 74 96

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Anna Zachrisson
Telefon
090-786 61 85

Anna Zachrisson är docent och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning och -politik, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden.

Auvikki de Boon
Telefon
090-786 60 95
Björn Ahlström
Telefon
090-786 55 41
Cecilia Burck
Telefon
090-786 72 05
Charlotte Sedholm
Telefon
090-786 70 25
Christina Boström
Telefon
090-786 73 26

Christina Boström är facklig förtroendeman vid Saco-S-rådet och inte längre verksam vid statsvetenskapliga institutionen.

Kontaktuppgifter återfinns på Saco-S-rådets hemsida: http://www.saco.se/umu

David Feltenius
Telefon
090-786 50 28

Docent, meriterad lärare samt ansvarig för Politices kandidatprogrammet. Forskningsintressen: kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Dzenan Sahovic
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elias Isaksson
Telefon
090-786 90 22

Elias Isaksson är universitetsadjukt i statsvetenskap med fokus på miljö- och transportpolitik.

Elin Stark
Telefon
090-786 69 50

Elin Stark är lektor i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling. Hon är disputerad i statsvetenskap och hennes forskningsintressen innefattar skolans styrning samt värden och värdekonflikter i skolans policy och praktik. Stark undervisar bland annat på rektorsprogrammet och på rekryteringsutbildningen för blivande rektorer.

Elisabeth Olivius
Telefon
090-786 51 64

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om makt och kön i relation till fred och fredsbyggande.

Elsa Reimerson
Telefon
090-786 61 78

Lektor i statsvetenskap. Min forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Emma Lindström
Telefon
090-786 88 85
Eva Sundström
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktor i Pedagogik och postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling. Jag undervisar även på Rektorsprogrammet.

Gudrun Svedberg

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Helene Lindberg Järlesjö

Adjunkt, adjungerad vid Centrum för skolledarutveckling. 

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. 

Jessika Wide
Telefon
090-786 95 42

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Forskar om politik och förvaltning i kommuner och regioner.

Johan Hellström
Telefon
090-786 78 91

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar om politiska partier och regeringar i Sverige och Europa.

Telefon
090-786 55 78

Jag är doktorand i statsvetenskap och studerar svenska kommuners prioriteringar och handlingsutrymme i snittytan mellan den fredstida krisberedskapen och höjd beredskap.

Kalle Eriksson
Telefon
090-786 61 20

Doktorand i statsvetenskap. Intresserad av politisk teori och kopplingen teknikutveckling-demokrati.

Katarina Roos
Telefon
090-786 95 43
Kristina Ödmark
Lars Norqvist
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor och biträdande avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Lina Sidenhag
Telefon
090-786 62 88
Linda Jervik Steen
Telefon
090-786 66 35
Linn Antonsson
Telefon
090-786 71 30
Linnéa Eriksson Östberg
Telefon
090-786 51 52

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Louise Skoog
Telefon
090-786 78 55

Universitetslektor i statsvetenskap. Intresserad av politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter och relationen mellan stad och land

Magnus Blomgren
Telefon
090-786 61 71

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap, samt prefekt för statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. 

Magnus Larsson
Telefon
090-786 80 14
Malin Benerdal
Telefon
090-786 75 56

Postdoktor i pedagogiskt arbete vid Centrum för skolledarutveckling

Malin Nygren
Telefon
090-786 63 09
Malin Åkebo
Telefon
090-786 57 50
Malin Österlind
Telefon
090-786 58 53
Malin E Wimelius
Telefon
090-786 52 32
Maria Wester

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Patrik Johansson
Telefon
090-786 99 77

Patrik Johansson är lärare och forskare i freds- och konfliktstudier och samordnare för programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Paul Schmidt
Telefon
090-786 73 37
Petra Blomqvist
Telefon
090-786 50 51
Pär Poromaa Isling
Telefon
090-786 98 23
Rasmus Karlsson
Telefon
090-786 60 01

Docent i statsvetenskap och excellent lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv. Arbetar sedan 1/9 2023 vid Högskolan i Halmstad.

Rika Rostika
Telefon
090-786 89 50
Rolf Hugoson
Telefon
090-786 71 34

Jag har bland annat forskat om (1) kulturpolitik, (2) diplomati och konflikt, (3) stadshistoria. Policyanalys är ett viktigt verktyg. Hösten 2021 är jag Principal Investigator i projektet SOLH.

Staffan Ingmanson
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson
Telefon
090-786 90 96
Tanuja Thurairajah
Therese Bjärstig
Telefon
070-216 12 68

Docent och lektor i statsvetenskap. Min forskning fokuserar på samverkan och naturresursförvaltning i vid bemärkelse. Se presentation och publikationer för närmare detaljer.

Therese Oskarsson
Telefon
090-786 79 60
Ulf Leo
Telefon
090-786 51 15
Ulrika Holm
Veronica Strandh
Telefon
090-786 50 72

Veronica Strandh är docent i statsvetenskap och forskar om krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid kriser och olyckor