Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bakterier – dina närmaste följeslagare

Bakterieforskningen i Umeå spänner över flera spännande områden. Med hjälp av många olika tekniker kan vi titta på hur bakterier fungerar och på vilket sätt de kan känna av omgivningen, hur olika makromolekylära strukturer ser ut, hur olika sjukdomsframkallande mekanismer ser ut samt sätt att förhindra och bota bakteriella infektioner.

Varje människa bär på en mycket stor mängd bakterier i kroppen, främst i tarmen men också i näsan, i munnen och på huden.

Bakterier finns också på flera andra ställen runt omkring oss. Nästan alltid är bakterier till nytta men ibland kan de vara farliga och orsaka sjukdom. Tyvärr har möjligheterna att behandla bakterieinfektioner minskat då man under lång tid överutnyttjat antibiotika. Det vill vi ändra på!

Reportage och porträtt

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Ett arktiskt äventyr

Isbrytaren Oden stävar snart mot Nordpolen. Ombord finns forskare som ska kartlägga livet i arktiska vatten.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Forskargrupper

Anders Johansson Lab
Inledning
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Typ av projekt Forskargrupp
Andrea Puhar lab
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Typ av projekt Forskargrupp
Barbara Sixt lab
Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Bernt Eric Uhlin Lab
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens
Typ av projekt Forskargrupp
Biofysik och biofotonikgruppen
Magnus Andersson Lab utvecklar och applicerar avancerade optiska tekniker för att studera biologiska system, däribland hur bakterier fäster på ytor.
Typ av projekt Forskargrupp
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Typ av projekt Forskargrupp
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Typ av projekt Forskargrupp
Christian Hedberg Lab
På gång. Ha tålamod
Typ av projekt Forskargrupp
David Cisneros Lab
Molekylära mekanismer hos människans bakterie-symbionter är vårt fokus.
Typ av projekt Forskargrupp
Debra Milton Lab
Vår grupp studerar virulens och överlevnad av fiskbakterien Vibrio anguillarum.
Typ av projekt Forskargrupp
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi forskar om att designa och identifiera ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Typ av projekt Forskargrupp
Felipe Cava grupp
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar
Typ av projekt Forskargrupp
Gerhard Gröbner Lab
Vår grupp använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membraner och deras proteiner samt deras roll i olika sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Hans Wolf-Watz grupp
Forskar om typ III-utsöndringssystemet för patogenen Yersinia.
Typ av projekt Forskargrupp
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Typ av projekt Forskargrupp
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Joacim Rocklöv Lab
Text kommer. Ha tålamod
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Jörgen Johansson Lab
Vår grupp forskar om stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes.
Typ av projekt Forskargrupp
Karina Persson Lab
Vår grupp studerar struktur och funktion av bakteriella virulensfaktorer.
Typ av projekt Forskargrupp
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Typ av projekt Forskargrupp
Maria Fällman Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.
Typ av projekt Forskargrupp
Matthew Francis Lab
Molecular insights into Yersinia-target cell contact: envelope stress and mechanisms of pathogenesis
Typ av projekt Forskargrupp
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Nicklas Strömberg Lab
Vi forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.
Typ av projekt Forskargrupp
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Typ av projekt Forskargrupp
Ronnie Berntsson Lab
Forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Saskia Erttmann Lab
Forskar om inflammatoriska sjukdomar - förståelse för de molekylära mekanismerna vid debut och upplösning av inflammation.
Typ av projekt Forskargrupp
Skelettproteiners funktion, cellulär organisation och uppbyggnad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Typ av projekt Forskargrupp
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Typ av projekt Forskargrupp
Sven Bergström Lab
Gruppen studerar infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spiroketer och den intracellulära parasiten Chlamydia.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Boréns forskargrupp
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrika Westerlind Lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Typ av projekt Forskargrupp
Yaowen Wu
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Typ av projekt Forskargrupp
Åke Forsberg Lab
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.

Att tämja farliga bakterier

Kan infektionshämmare kan påverka listeriabakteriens förmåga att orsaka sjukdom?

Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare

Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Fler dör i vården av infektioner än i trafiken

Varje år dör cirka 1200 personer av infektioner som uppstår i vården, jämfört med att drygt 300 personer omkom...