"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Lumination, Mostphotos

Bakterier – dina närmaste följeslagare

Bakterieforskningen i Umeå spänner över flera spännande områden. Med hjälp av många olika tekniker kan vi titta på hur bakterier fungerar och på vilket sätt de kan känna av omgivningen, hur olika makromolekylära strukturer ser ut, hur olika sjukdomsframkallande mekanismer ser ut samt sätt att förhindra och bota bakteriella infektioner.

Varje människa bär på en mycket stor mängd bakterier i kroppen, främst i tarmen men också i näsan, i munnen och på huden.

Bakterier finns också på flera andra ställen runt omkring oss. Nästan alltid är bakterier till nytta men ibland kan de vara farliga och orsaka sjukdom. Tyvärr har möjligheterna att behandla bakterieinfektioner minskat då man under lång tid överutnyttjat antibiotika. Det vill vi ändra på!

Reportage och porträtt

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till bot av sjukdomar

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Ett arktiskt äventyr

Isbrytaren Oden stävar snart mot Nordpolen. Ombord finns forskare som ska kartlägga livet i arktiska vatten.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Forskargrupper

Aftab Nadeem Lab
Effektormolekyler utsöndrade av bakterier: Roll i värdpatogenes och biotekniska tillämpningar.
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Typ av projekt Forskargrupp
Andre Mateus lab
Vår grupp studerar hur proteiner fungerar och interagerar i bakteriearter i människans tarmflora.
Typ av projekt Forskargrupp
Andrea Puhar lab
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Arnqvist Lab
Magsårsbakterien Helicobacter pylori - molekylära mekanismer som bidrar till ihärdig infektion.
Typ av projekt Forskargrupp
Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Barbara Sixt lab
Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Bernt Eric Uhlin Lab
Bakteriella fitnessmekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen Acinetobacte...
Typ av projekt Profilområde
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Typ av projekt Forskargrupp
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Typ av projekt Forskargrupp
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Typ av projekt Forskargrupp
Christian Hedberg Lab
Vi utvecklar kemiska verktyg för att undersöka infektionsmekanismer på molekylär nivå.
Typ av projekt Forskargrupp
David Cisneros Lab
Molekylära mekanismer hos människans bakterie-symbionter är vårt fokus.
Typ av projekt Forskargrupp
Debra Milton Lab
Vår grupp studerar virulens och överlevnad av fiskbakterien Vibrio anguillarum.
Typ av projekt Forskargrupp
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi forskar om att designa och identifiera ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Typ av projekt Forskargrupp
Eric Libby lab
Vår forskning fokuserar på utvecklingen av biologisk komplexitet – särskilt ursprunget till multicellularitet, livscykler, syntrofi och...
Typ av projekt Forskargrupp
Felipe Cava grupp
Vi beforskar bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Gerhard Gröbner Lab
Vår grupp använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membraner och deras proteiner samt deras roll i olika sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Hans Wolf-Watz lab
Forskar om typ III-utsöndringssystemet hos patogenen Yersinia.
Typ av projekt Forskargrupp
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antibiotikaresistens.
Typ av projekt Forskargrupp
Irfan Ahmad Lab
Vårt mål är att illustrera molekylära mekanismer genom vilka bakterier förvärvar tolerans mot vanliga antibiotika.
Typ av projekt Forskargrupp
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg - Chemometrics Lab
Avancerade dataanalysmetoder är på väg att bli ett kärnelement i modern datadriven life science-forskning. Vår forskning fokuserar på data från...
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Wikner Lab
Vår forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar prokaryoter (bakterier och arkéer) i havet vad gäller tillväxt, respiration och...
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Jörgen Johansson Lab
Vår grupp forskar om stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes.
Typ av projekt Forskargrupp
Karina Persson Lab
Vår grupp studerar struktur och funktion av bakteriella virulensfaktorer.
Typ av projekt Forskargrupp
Kemal Avican Lab
Vi använder ett experimentellt systembiologiskt tillvägagångssätt för att studera mikrobiella infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Laura Carroll Lab
Vi utvecklar och använder bioinformatiska metoder för att övervaka och bekämpa spridningen av bakteriella patogener.
Typ av projekt Forskargrupp
Linda Sandblad lab
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Typ av projekt Forskargrupp
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Andersson - Biofysik och biofotonikgruppen
Magnus Andersson Lab utvecklar och applicerar avancerade optiska tekniker för att studera biologiska system, däribland hur bakterier fäster på ytor.
Typ av projekt Forskargrupp
Maria Fällman Lab
Vår forskning syftar till att förstå molekylära mekanismer bakom bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer. De olika och komplexa vägar...
Typ av projekt Forskargrupp
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Typ av projekt Forskargrupp
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Typ av projekt Forskargrupp
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll I värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar
finanierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Natuschka Lee lab
Vår forskning handlar om relevanta mikrober för vår miljö och hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
Nicklas Strömberg Lab
Forskargrupp
Typ av projekt Forskargrupp
Oleg Alexeyevs labb
Vår grupp forskar om biofilmer av bakterier.
Typ av projekt Forskargrupp
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Typ av projekt Forskargrupp
Ronnie Berntsson Lab
Forskar om antibiotikaresistensöverföring mellan bakterier
Typ av projekt Forskargrupp
Saskia Erttmann Lab
Forskar om inflammatoriska sjukdomar - förståelse för de molekylära mekanismerna vid debut och upplösning av inflammation.
Typ av projekt Forskargrupp
Sun Nyunt Wai Lab
Vi vill klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Typ av projekt Forskargrupp
Sven Bergström Lab
Gruppen studerar infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spiroketer och den intracellulära parasiten Chlamydia.
Typ av projekt Forskargrupp
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrika Westerlind lab
Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.
Typ av projekt Forskargrupp
Uwe Sauer Lab
Vi använder strukturbiologi och bioinformatikmetoder för att förstå viktiga biologiska processer såsom proteinveckning och stabilitet, samt...
Typ av projekt Forskargrupp
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Typ av projekt Forskargrupp
Yaowen Wu
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Typ av projekt Forskargrupp
Ytanalys av mikroorganismer med cryo-XPS
Ytkemisk sammansättning av mikroorganismer kan analyseras med flera olika metoder. Vi har utvecklat metodik för kryogen röntgenfotoelektronspektros...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2010
Åke Forsberg Lab
Vår grupp studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Ulrich von Pawel-Rammingen: Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.

Jörgen Johansson: Att att tämja farliga bakterier

Kan infektionshämmare påverka listeriabakteriens förmåga att orsaka sjukdom?

Anders Sjöstedt: Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare

Johan Normark: Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Anders Johansson: Fler dör i vården av infektioner än i trafiken

Varje år dör cirka 1200 personer av infektioner som uppstår i vården, jämfört med att drygt 300 personer omkom...