Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt vid fysioterapi

Forskningen vid avdelningen för fysioterapi fokuserar på "Promotion, prevention och rehabilitering – Anpassad fysisk aktivitet och träning".

Människans rörelseförmåga i relation till hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv är en viktig del i enhetens forskning.

Enhetens professorer samt lektorer är projektledare för och/eller medverkar i olika forskningsprojekt tillsammans med doktorander och postdoktorer. Samarbete sker tvärprofessionellt med andra enheter inom universitetet och även nationellt och internationellt.

Forskningen har både kvantitativ och kvalitativ inriktning och resultaten publiceras fortlöpande i internationella vetenskapliga tidskrifter. Den nyvunna kunskapen integreras i undervisningen, exempelvis utförs projektarbeten under grundutbildningen.

AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro
16 januari 2019 till 31 augusti 2019
Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
6 november 2017 till 31 december 2017
Forskningsprojekt