Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt vid fysioterapi

Forskningen vid avdelningen för fysioterapi fokuserar på "Promotion, prevention och rehabilitering – Anpassad fysisk aktivitet och träning".

Människans rörelseförmåga i relation till hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv är en viktig del i enhetens forskning.

Enhetens professorer samt lektorer är projektledare för och/eller medverkar i olika forskningsprojekt tillsammans med doktorander och postdoktorer. Samarbete sker tvärprofessionellt med andra enheter inom universitetet och även nationellt och internationellt.

Forskningen har både kvantitativ och kvalitativ inriktning och resultaten publiceras fortlöpande i internationella vetenskapliga tidskrifter. Den nyvunna kunskapen integreras i undervisningen, exempelvis utförs projektarbeten under grundutbildningen.

AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro
Tid 16 januari 2019 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ADA+, ger stöd vid återgång i arbete
Tid 31 mars 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Krafttag för att stoppa styrkelyftares skador
Tid 1 november 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Optimera utbildning och träning
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study
Tid 1 augusti 2011 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysisk aktivitet förbättrar minne vid utmattningssyndrom
Tid 1 april 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt