"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Alana Vincent
Telefon
090-786 56 74

Universitetslektor i religionsvetenskap. Judendom, dialog mellan religioner, religion och litteratur.

Andreas Mårdh
Telefon
090-786 64 77

Filosofie doktor i pedagogik och forskare (post-doktor) i historiedidaktik. Verksam inom forskningsmiljön historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Andreas Westerberg
Telefon
090-786 54 78

Doktorand och ämneslärare. Jag forskar om skolutrustning och undervisning med fokus på 1800- och 1900- talets svenska skolväsende. Jag undervisar främst på lärarutbildningen. 

Andrew Peet
Telefon
090-786 99 12
Anna Bladh
Telefon
090-786 64 78
Anna Larsson
Telefon
090-786 54 24

Jag är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och är forskningsledare för forskningsmiljön och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Anna Pya Sjödin
Telefon
090-786 74 35
Telefon
090-786 74 49

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan PEDASK (Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria).

Björn Åstrand
Telefon
070-642 42 12

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han bedriver både historisk och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Carina Lundberg
Telefon
090-786 80 49
Catharina Andersson
Telefon
090-786 60 39
Chelsea Elissa Budd
Telefon
090-786 68 30
Christer Nordlund

Dekan för Humanistisk fakultet och professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria.

Christian Löw
Telefon
090-786 69 36
Daniel Jakobsson
Telefon
090-786 73 27

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Daniel Lindmark
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria samt professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

David Loeffler
Telefon
090-786 73 08
Dimitri Coelho Mollo
Telefon
090-786 66 76

Jag är biträdande universitetslektor med inriktning mot den artificiella intelligensens filosofi. Mina övriga forskningsområden är vetenskapsfilosofi och kognitionsvetenskapens filosofi.

Elin Forsberg
Telefon
090-786 68 13

Studieadministratör för religion, teologi och forskarutbildningen.

Elisabeth Raddock
Telefon
090-786 69 72

Jag är universitetslektor i religionshistoria och sedan 2018 studierektor. 

Ethan Paul Nowak
Telefon
090-786 75 08

(han/hen) Jag är universitetslektor i filosofi och företrädare för lika villkor. Jag forskar om språkfilosofi i både dess teoretiska och praktiska dimensioner. 

Fredrik Lindborg
Telefon
090-786 51 70
Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Legitimerad ämneslärare, lektor och docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Henrik Åström Elmersjö
Telefon
090-786 68 16

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Studierektor för forskarutbildningen.

Hugo Hellström
Telefon
090-786 88 26

Jag är doktorand i filosofi. Mina forskningsintressen är inom metaepistemologi och metaetik. Jag undervisar i språk- och medvetandefilosofi.

Ida Anderalm
Telefon
090-786 64 72

Jag är studieadministratör för filosofiämnet samt institutionens kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna (UVK). 

Isak Törnqvist
Telefon
090-786 76 62

Doktorand i historia.

Ivanka Hristova
Telefon
090-786 73 34

Föreståndare för Miljöarkeologiska laboratoriet. Arkeobotaniker.

Jacob Astudillo
Telefon
090-786 63 13

Doktorand i systematisk teologi.

Jacob Stridsman
Telefon
090-786 60 94
Jan-Willem van der Rijt
Telefon
090-786 52 79

I specialize in political philosophy and normative ethics. My research addresses topics such as dignity, self-respect, well-being, strategic interaction and the workings of democracy.

Janina Priebe
Telefon
090-786 80 74

Docent och lektor i idéhistoria, med fokus på arktisk historia, hållbarhet, skogsbrukets historia och utvecklingen av naturresursanvändning i arktiska regioner. 

Jenny Eklöf
Telefon
090-786 54 56

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. 

Johan Eriksson
Telefon
090-786 74 28

Jag undersöker nedstängningar av religiösa friskolor som anklagas för att vara radikaliserande och/eller icke-demokratiska. 

Johan Linderholm
Telefon
090-786 79 39

Universitetslektor vid institutionen för idé och samhällstudier

Jonas Nilsson
Telefon
090-786 99 90

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Jonny Hjelm
Telefon
090-786 70 03
Kalle Grill
Telefon
090-786 68 07

Jag ansvarar för programmet i filosofi och samhällsanalys och undervisar inom etik och politik. Min forskning berör paternalism, folkhälsa, familj, hållbarhet, framtida generationer, ny teknik, m.m.

Karin Enflo
Telefon
090-786 80 96

Jag är universitetslektor i filosofi. Min forskning är i första hand inom etik och metafysik, och jag undervisar inom både praktisk och teoretisk filosofi.

Karin Neutel
Telefon
090-786 69 85
Lars Samuelsson
Telefon
090-786 62 41

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Leif Svensson
Telefon
090-786 56 69
Lena Berggren
Telefon
090-786 96 19
Lina Sohlén
Telefon
090-786 89 05

Doktorand i religionsvetenskap med fokus på diakoni och digitaliseringsprocesser.

Linda Edlund
Telefon
090-786 68 84

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Linda Joelsson
Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Min forskning undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors livsvillkor och åldrande i samhället förr och nu.

Luise Mirow
Telefon
090-786 73 92

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning handlar om lögner och vilseledning, sett från ett språkfilosofiskt perspektiv.

Madeleine Hayenhjelm
Telefon
090-786 70 33

Madeleine Hayenhjelm (Fil.dr, Fil.lic, KTH) är universitetslektor i filosofi. Hon forskar inom risketik och undervisar i praktisk filosofi.

Madelen Johansson
Telefon
090-786 80 43

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Marcel Quarfood
Telefon
090-786 69 67

Jag undervisar regelbundet i filosofins historia, då och då också i kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är Kants filosofi.

Margherita Helgesson
Telefon
090-786 92 47

Studieadministratör för ämnena arkeologi, historia och idéhistoria.

Marie Rosenius
Telefon
090-786 63 89

Jag är docent i praktisk teologi med inriktning ecklesiologi.

Martin Andersson
Telefon
090-786 74 34

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på folkskollärarnas historia

Martin Hårdstedt
Telefon
090-786 71 49

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Ledamot av Kulturfonden för Sverige och Finland. Podd: (https://historia.nu/militarhistoriepodden/)

Mats Eriksson
Telefon
090-786 67 41

Jag är doktorand i miljöarkeologi och studerar hur vi kan spåra Västerbottens Neolitiska befolkning och deras rörelsemönster med hjälp av kemometri.

Mats Wahlberg
Telefon
090-786 90 56

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Dahlkvist
Telefon
090-786 98 91
Mattias Sjölander
Telefon
090-786 54 41

Doktor i miljöarkeologi med intresse för tvärvetenskapliga lösningar för att studera förhistorisk kulturutveckling. Arbetar som projektassistent inom infrastrukturerna SEAD och Swedigarch.

Mikael Lundmark
Telefon
090-786 70 63
Mikael Rahm
Telefon
090-786 74 27

Doktorand i historia, specialiserad på fascism och skriver en avhandling om den svenska (ny)fascisten Per Engdahls ideologi.

Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Mimmi Norgren Hansson
Telefon
090-786 99 84
Nadezda Petrusenko
Telefon
090-786 88 51
Niclas Lindström
Telefon
090-786 97 83
Nils Franzén
Telefon
090-786 78 26

Jag är lektor i filosofi i Umeå sedan mars 2022. Min forskning blandannat om metaetik, språkfilosofi och estetik. 

Olle Sundström
Telefon
090-786 76 27
Per Algander
Telefon
090-786 72 56

Jag undervisar inom etik, metaetik samt beslutsteori. Mina forskning fokuserar på frågor inom etik och värdeteori, särskilt med fokus på moraliska skyldigheter till framtida generationer.

Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och docent i historia med ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning. Förste gruppsuppleant i universitetsstyrelsen.

Peter Holmblad
Telefon
090-786 79 19
Peter Lindström
Telefon
090-786 62 31
Peter Melander
Telefon
090-786 95 79
Philip Buckland
Telefon
090-786 52 92

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten. Föreståndare för nationell infrastruktur för laborativ arkeologi (ArchLab) och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Docent i miljöarkeologi.

Philip Jerand
Telefon
090-786 60 38

Staff scientist i arkeologi, specialiserad på geoarkeologi.

Pär Eliasson
Telefon
090-786 79 44
Pär Sundström
Telefon
090-786 51 63

Jag är ämnesföreträdare för filosofi. Min forskning är inriktad mot olika frågor inom medvetandefilosofi. Jag undervisar lärarkandidater och studenter i filosofi och kognitionsvetenskap.

Samuel Ericson
Telefon
090-786 62 29
Samuel Sundvall
Telefon
090-786 71 45

Doktor i historia. Mitt forskningsfält är i huvudsak demografisk landsbygdshistoria, främst långsiktiga förändringar i flyttmönster.

Sandra Olsson
Telefon
090-786 76 19

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Simon Berggren
Telefon
090-786 75 05

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Simon Lundberg
Telefon
090-786 74 51

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i relation till en multietnisk klassrumskontext. 

Sofi Östman
Telefon
090-786 62 33

Biträdande föreståndare, administrativ projektsamordnare och arkeobotaniker vid Miljöarkeologiska laboratoriet.

Sofia Jeppsson
Telefon
090-786 59 45

Jag är docent i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar, djuretik och psykiatrins filosofi.

Sofia Österborg Wiklund
Telefon
090-786 89 12
Stefan Gelfgren
Telefon
090-786 50 87

Lektor i religiondidaktik, docent i religionssociologi. Intresserad av sociala medier och religion, övervakning, väckelsehistoria, och forskningsinfrastruktur för humaniora.

Tabea Hochstrasser
Telefon
090-786 56 51

Jag är doktorand i idéhistoria. Jag forskar om populära idéer om mänsklig samhörighet i den tidigmoderna perioden.

Thomas Girmalm
Telefon
090-786 78 21
Tomas Lindgren
Telefon
090-786 95 64

Professor i religionspsykologi och ämnesföreträdare för religionsvetenskap. 

Tora Byström
Telefon
090-786 65 04
Tova Olsson
Telefon
090-786 89 17

Doktorand i religionsvetenskap. Forskar på genuskonstruktion i samtida, europeisk tantra. 

Victor Moberger
Telefon
090-786 76 45

Jag undervisar i etik, metaetik, kritiskt tänkande och politisk filosofi. Min forskning är främst inriktad mot metaetik och kritiskt tänkande.

Telefon
090-786 62 48

Professor i historia. Forskar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, under tidigmodern och modern tid.