Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Anders Ringnér, universitetslektor, förenad anställning

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad.  I min tjänst ingår också kliniskt arbete på Barn 2 på NUS.

Anita Nilsson, universitetslektor, förenad anställning

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Anna-Clara Rullander, universitetslektor, förenad anställning
Annica Backman, universitetsadjunkt (tjänstledig), postdoktor
Britt-Inger Saveman, professor, senior

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor

Jag arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad inom bla specialistutbildning till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

David Edvardsson, professor, förenad anställning
Erika Boman, universitetslektor, gäst
Göran Burvall, universitetsadjunkt, adjungerad
Hanne Arnesen, amanuens
Helena Antonsson, universitetslektor

Utbildningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå

Inger Lindberg, gästlärare, universitetslektor, adjungerad
Karin Bölenius, universitetslektor, förenad anställning
Karin Jonsson, universitetsadjunkt, doktorand

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Karin Sundin, professor

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre.

Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Delar min tid mellan institutionen för Omvårdnad och enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Lena Backgård, övrig/annan befattning, projektassistent
Lena Jutterström, universitetslektor, förenad anställning
Lenita Lindgren, universitetslektor, förenad anställning
Lina Gyllencreutz, universitetslektor, förenad anställning
Lisa Sandberg, universitetsadjunkt, adjungerad
Maria Härgestam, universitetslektor, förenad anställning
Per Fransson, universitetslektor, förenad anställning
Senada Hajdarevic, bitr universitetslektor, komb klinisk anst
Stina Hermansson, universitetsadjunkt

Som sjuksköterska har jag främst arbetat inom urologi och kirurgi. Leg. vårdlärare. 

Ulrika Fallbjörk, universitetslektor, förenad anställning