Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Anders Ringnér, universitetslektor/förenad anställning annan

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad.  I min tjänst ingår också kliniskt arbete på Barn 2 på NUS.

Anita Nilsson, universitetslektor/förenad anställning annan

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Britt-Inger Saveman, professor, senior

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor

Jag arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad inom bla specialistutbildning till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

Karin Jonsson, doktorand, universitetsadjunkt

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Karin Sundin, professor

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre.

Stina Hermansson, universitetsadjunkt

Jag undervisar mestadels i grundutbildningen (sjuksköterskeprogrammet). Jag är utbildad vårdlärare, och som sjuksköterska har jag främst arbetat inom urologi och kirurgi.