"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Ny forskning visar hur biobränslen påverkar cementproduktionen
Publicerad: 2024-05-23

Avhandling ger viktig kunskap för att minska koldioxidutsläppen vid tillverkning av cement och bränd kalk.

HYBES partnermöte hölls i Umeå
Publicerad: 2024-04-11

I mars 2024 stod TFE i samarbete med Umeå kommun som värd för HYBES-projektets partnermöte.

EU-projekt tar fram teknik för cementindustrins gröna omställning
Publicerad: 2024-03-21

Umeå universitet banar väg för en hållbar framtid genom elektrifiering av cement- och kalkindustrin.

Ökad förståelse av korrosion i kalkugnar som eldas med biobränsle
Publicerad: 2023-12-08

Naresh Kumar Wagri visar i sin avhandling på utmaningar på grund av biobränslenas egenskaper.

Pedagogiskt pris för enastående bidrag till studenternas lärande
Publicerad: 2023-11-29

Internationaliseringsprojekt för studenter har belönats med pedagogiskt pris.

Nästan 56 miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik
Publicerad: 2023-11-07

14 projekt beviljas pengar från Vetenskapsrådet.

Karriärdag sammanförde studenter och IT-företag
Publicerad: 2023-10-18

Karriärdagen IT 2023 sammanförde IT-studenter med företag inom branschen.

Förbättrad modell kan minska kalksten i cementtillverkning
Publicerad: 2023-09-07

Slagg som råvara ger miljövänligare cement – men hur påverkas kvalitén?

Projekt har minskat koldioxidutsläpp från svensk kalkbränning
Publicerad: 2023-06-08

Genom att införa biobränslen i stället för fossila bränslen i kalkugnar har koldioxidutsläppen minskat.

Forskningsprojekt från Umeå på IVA:s prestigefyllda 100-lista
Publicerad: 2023-05-26

Miljövänliga ljuskällor och klimatsmarta byggnader uppmärksammas av kunglig akademi.

Kom och fira med oss – 30 år av teknikutbildning och forskning
Publicerad: 2023-05-23

Skridskovärldsmästaren Nils van der Poel föreläser när tillämpad fysik och elektronik fyller 30.

Laserspektroskopi ger effektivare förbränning av biomassa
Publicerad: 2023-05-17

Ny optisk metod banar vägen för grön energiomställning och ger ökad kunskap om komplexa kemiska processer.

Var med och fira robottävlingens 10-årsjubileum
Publicerad: 2023-05-10

Fredag 12 maj hålls teknisk fysiks årliga robottävling i MIT-Space i MIT-huset.

Fysikforskning får högt betyg av Vetenskapsrådet
Publicerad: 2023-05-03

Internationell expertpanel lyfter forskning vid Umeå universitet i ny rapport.

Studiebesök hos kalkugnstillverkare i Italien
Publicerad: 2023-04-26

Samarbete kring implementering av syrgas- och vätgasanrikad förbränning vid produktion av bränd kalk.

Nytt projekt för byggnader och stadsdelar med nollutsläpp
Publicerad: 2023-03-28

Energilösningar som bidrar till att byggnader producerar lika mycket energi som de förbrukar.

Digitalisering – ett hot mot klimatomställningen eller lösningen?
Publicerad: 2023-03-24

Panelsamtal samlade forskare från olika områden för att prata om digitaliseringens roll i klimatkrisen.

Experiment banar väg för miljövänlig cement
Publicerad: 2023-03-14

Forskning avgörande för grön omställning i cementfabrikerna.

Forskare krokar arm med industrin för att mäta det okända
Publicerad: 2023-03-13

Så ska MAX IV-laboratoriet bli tillgängligt för fler – Umeå universitet satsar på kunskapsstöd till industrin.

Civilingenjörsstudent kan bli Årets tech-tjej 2023
Publicerad: 2023-02-21

Jasmine Lundvall, civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, kan bli Årets tech-tjej 2023.

Didaktiska dilemman i undervisningen utvecklar lärarna
Publicerad: 2023-02-07

Lärarerfarenheter och publicerad skrift om didaktiska dilemman i undervisning

Doktorander ger Umeå Energi viktig kunskap om miljöfrågor
Publicerad: 2023-01-25

Projekten inom Företagsforskarskolan ger viktig kunskap om avfallsförbränning inför framtiden.

Framtidens energi kan finnas i restprodukter
Publicerad: 2023-01-12

Biomaterial blir värdefull resurs när samhället ställer om.

Studentkonferens i interaktionsteknik och design
Publicerad: 2023-01-12

Frida Aringsskog och Arturo Pérez fick pris för artikel i interaktionsteknik och elektronik och mekatronik.

Knappt 15 miljoner till forskning om hållbar utveckling
Publicerad: 2022-11-24

Projekt om renar i ett ändrat klimat och storskaliga investeringar är några av de som har beviljats medel.

Teknisk fysiks robottävling firar tio år
Publicerad: 2022-11-10

Anmälan till civilingenjörsprogrammet i teknisk fysiks årliga robottävling har öppnat.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

VR för ökad närvaro för frånvarande elever
Publicerad: 2022-11-04

Kan virtuell närvaro vara ett alternativ för elever med hög frånvaro?

Röster från KBC 2022
Publicerad: 2022-11-03

Bra informationsflöde, forskningsinfrastrukturerna är viktiga och ”vi-känslan” växer sig starkare på KBC.

”Big Data” och KBC historik och framtid när centret firar 15 år
Publicerad: 2022-10-31

Alla 1 000 medarbetare på KBC vid Umeå universitet och SLU bjuds in till konferens 8-9 november.

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan
Publicerad: 2022-10-04

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

Green Arctic Building
Publicerad: 2022-09-23

Besök i september av projektpartner från Green Artic Building (GrAB) hos TFE

IHBI-lab
Publicerad: 2022-09-23

En laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

15-årsjubileum för Karriärdagen IT
Publicerad: 2022-09-13

På torsdag träffar Umeå universitets IT-studenter regionens tech-industri!

Grön energi från biomassa genom oxyfuelförbränning med koldioxiduppfångning
Publicerad: 2022-06-23

Energimyndigheten beviljar teknikforskare 7,7 miljoner för att ta fram kunskap om oxyfuelförbränning.

Minskning av energianvändningen i historiska byggnader
Publicerad: 2022-06-21

Möte inom projektet Energy Pathfinder med deltagare från flera länder.

Umeåstudent är Årets tech-tjej 2022
Publicerad: 2022-04-22

Utmärkelsen går till Olivia Harlin som i dag studerar civilingenjörsprogrammet i interaktion och design.

Ny digital plattform för att främja energieffektiva renoveringar
Publicerad: 2022-04-13

Digital plattform för husägare för råd om optimala renoveringslösningar

Studie av tillgänglighet av näringsämnen i aska
Publicerad: 2022-04-04

Tillgänglighet av näringsämnen i aska studeras för framtida användning i gödningsmedel.

Medel från Kempe till stöd för säkra kraftförsörjningssystem
Publicerad: 2022-04-01

Förbättring av funktion hos skyddssystem för elöverföring som säkerställer kontinuerlig elförsörjning.

Första mötet med synkrotronbaserade metoder på Max IV
Publicerad: 2022-03-30

Sana Elbashir fick övningstid på Max IV i Lund genom ett Vinnova-anslag tillsammans med företaget Arevo AB.

Student prisas för examensarbete
Publicerad: 2022-03-17

Amanda Vikström får Svenska föreningen för förbränningsforsknings pris för framstående examensarbete.

Ny utställning om CRISPR-Cas9 på Curiosum i samarbete med studenter
Publicerad: 2022-02-21

En prototyp till ett spel har tagits fram i samarbete med ingenjörsstudenter på Design-Build-Test-kursen.

Samverkanspris till forskartrio inom hållbar produktion av cement och bränd kalk
Publicerad: 2022-02-09

De prisas för sitt arbete med att skapa ett kompetenscentrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk.

16 miljoner till hjärtlungforskning i Umeå
Publicerad: 2022-01-27

Sju projekt vid Umeå universitet får dela på 16 miljoner kronor från Hjärtlungfonden.

Bli upplyst om julbelysning!
Publicerad: 2021-12-22

Adventsstjärnor och ljusslingor lyser upp i december, men myset har sitt pris och kan LEC vara framtiden?

AI-modell underlättar snabb genomgång av texter
Publicerad: 2021-12-16

Många användningsområden finns för den AI-teknik som utvecklats i samarbete med Trafikverket och Sweco.

Hur ska bostäders energiprestanda regleras?
Publicerad: 2021-12-07

Ingrid Allard Stolterman har studerat metoder för att reglera energiprestanda hos bostadshus i kallt klimat.

Deltagande på presentations @ utvecklingskonferensen for ingenjörsutbildningar
Publicerad: 2021-11-26

Per Kvarnbrink och Thomas Mejtoft ansvarade för intressant workshop och föredrag.

Nytt verktyg för forskare och innovatörer inom medicinteknik
Publicerad: 2021-10-25

Nu lanseras ett verktyg som ska underlätta för forskare och innovatörer att gå från idé till produktlansering