Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogiska institutionen

Anställda medarbetare

Ann-Louise Silfver, universitetslektor

Jag är universitetslektor i pedagogik. Mitt forsknings- och undervisningsintresse riktas mot globala kunsapsrelationer och fostrans och socialisationsprocesser i familj och i arbetsliv.

Ann-Marie Smeds, studieadministratör

Studieadm frist kurser, Intern kurser, IVP, Master, BIT, SYV, Yrkeslärarprogr, VAL/ULV, KPU. Adm för forskarutb. Minnesanteckn: Forskarutb.utskottet/Handledarkollegiet. Resebokn. Webbpubl.

Annika Johansson, universitetslektor

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Christina Segerholm, professor

Jag är utbildad förskollärare och anställd som professor i pedagogik. Mina forskningsintressen är utbildningspolicy och utvärdering. Jag undervisar på alla nivåer.

Eva Leffler, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag undervisar och forskar främst inom skolutveckling med inriktning mot entreprenöriellt lärande  inom grund- och gymnasieskolan.

Eva Silfver, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om hur makt och maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Gerd Pettersson, universitetslektor

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk och klassrumsnära verksamhet i glesbygdsskolor.

Helen Andersson, studievägledare

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Inga-Britt Eriksson-Moström, assistent

intyg,tentamenshantering, syv-upsatser i diva, inköp av kontorsmaterial,  sköter kaffemaskin och kopieringsmaskin

Inger Eliasson, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. Jag forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott och undervisar i ämnen som idrottspedagogik, pedagogik samt Idrott och hälsa.

Jenny Dufweke, studievägledare

Jag arbetar som studie- och programvägledare vid Pedagogiska institutionen.

Jens Ineland, universitetslektor

I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom specialpedagogik med särskilt fokus på personer med utvecklingsstörning, human service organisationer och sociala medier.

Josef Fahlen, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik / sport management.

Kamilla Peuravaara, postdoktor

Mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies.

Kent Löfgren, universitetslektor

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Kim Wickman, universitetslektor

Mitt forskningsintresse handlar om identitetskonstruktioner och maktrelationer inom främst föreningsidrotten och idrott och hälsa med fokus på genus och jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Limin Gu, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hem-skola samverkan samt användning av IKT i olika utbildningssammanhang.

Mikaela Nyroos, universitetslektor

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (utbildningspolitik, beteendevenskap, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Moa Eirell, administratör, institution

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Monica Moritz, IT-pedagog

Mina arbetsuppgifter är att vara ett pedagogiskt stöd, utveckla undervisningsmaterial, moodlesupport, enkäter, webben och interna utbildningar.

Märit Simonsson, administratör, institution

Jag arbetar som institutionsadministratör vid Pedagogiska institutionen. I mina arbetsuppgifter ingår studieadministration samt uppgifter som rör institutionens interna administration.

Ola Lindberg, professor

Jag arbetar som professor i pedagogik. Mitt forskningsintresse ligger inom området lärande och IT.

Ola Lindberg, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och som studierektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Staffan Karp, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.

Torbjörn Lindmark, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och pedagogisk ledare vid institutionen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik, didaktik och läroplansteori. 

Tord Göran Olovsson, universitetslektor

Jag arbetar som lektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig för närvarande främst för didaktiska frågor i SO- ämnen, och bedömning och betygssättning i grundskolan.

Ulrika Haake, universitetslektor

Jag disputerade 2004, blev docent 2013 och leder idag ett av Pedagogiska institutionens forsknings- och utbildningsområden: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA).

Ulrika Widding, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina forskningsintressen är normer och ideal om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd.