Hoppa direkt till innehållet

Pedagogiska institutionen

Anställda medarbetare

Annika Johansson, universitetslektor

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Josef Fahlen, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik / sport management.

Kent Löfgren, universitetslektor

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Märit Simonsson, administratör, institution

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Ola Lindberg, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och som studierektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Torbjörn Lindmark, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och pedagogisk ledare vid institutionen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik, didaktik och läroplansteori.