Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Forskningsprojekt vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
MT4North - Business model
Forskningsområde: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 15 mars 2020 till 15 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 1 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 5 februari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av askåterföring med produktion av argininfosfat i pilotskala
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmetaller i askfraktioner
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2017 till 31 maj 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Interaktiv processtyrning
Tid 15 april 2020 till 15 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Karaktärisering av kalksten med synkrotronbaserad mikrotomografi
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppskalning av grundforskning för biomassaförgasning
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fortsatta insatser för förbättrade modeller av reagerande multifasflöden
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt