Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för språkstudier

Anställda medarbetare

Berit Åström, universitetslektor

Jag är docent i engelsk litteratur, men undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.  Jag forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. annat inom tecknad film, television, kriminallitteratur, science fiction. Mitt nästa projekt är en studie av amerikanska s.k. advice books som vänder sig till ensamstående mödrar till pojkar.

Elena Lindholm, universitetslektor

Elena Lindholm är docent i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap. Hon är biträdande studierektor för spanska, franska, italienska och ryska.

Hanna Söderlund, forskare, universitetslektor

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Maria Lindgren Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor vid institutionen för språkstudier, och docent i engelsk litteratur. Från 2016 har jag också uppdraget som studierektor för forskarutbildningen.

Maria Rosenberg, universitetslektor

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Per Ambrosiani, professor

Jag är professor i ryska vid Umeå universitet sedan 2007.

Per Boström, doktorand

Doktorand som skriver avhandling om metaforicering av ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska. 

Van Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.