Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för språkstudier

Anställda medarbetare

Aleksei Semenenko, universitetslektor

Docent i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap.

Berit Åström, universitetslektor

Jag är docent i engelsk litteratur, men undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.  Jag forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. annat inom tecknad film, television, kriminallitteratur, science fiction. Mitt nästa projekt är en studie av amerikanska s.k. advice books som vänder sig till ensamstående mödrar till pojkar.

Daniel Kjellander, doktorand

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med inriktning mot semantik och ordbildning. Jag undervisar även på grundnivå i ämnena språkhistoria och språksociologi.

Elena Lindholm, universitetslektor

Elena Lindholm är docent i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap. Hon är biträdande studierektor för spanska, franska, italienska och ryska.

Görel Sandström, universitetslektor

Universitetslektor i lingvistik

Biträdande studierektor för lingvistik och språkdidaktik

Hanna Söderlund, forskare, universitetslektor

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Mai Trang Vu, universitetslektor

Current project: "Gender bias in English textbooks in Vietnam" (supported by a grant from the National Geographic Society).

Maria Lindgren Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor vid institutionen för språkstudier, och docent i engelsk litteratur. Från 2016 har jag också uppdraget som studierektor för forskarutbildningen.

Maria Rosenberg, universitetslektor

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Marlene Johansson Falck, universitetslektor

Jag är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och docent i engelsk språkvetenskap. Från hösten 2017 är jag även biträdande prefekt.

Per Ambrosiani, professor

Jag är professor i ryska vid Umeå universitet sedan 2007.

Per Boström, doktorand

Doktorand som skriver avhandling om metaforicering av ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska. 

Van Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.

Yvonne Knospe, postdoktor

Yvonne Knospe har en doktorsexamen inom språkdidaktik. För tillfället är hon postdoktor i specialpedagogik. Hennes forskning fokuserar på inlärning och undervisning av skrivande.