"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för språkstudier

Anställda medarbetare

Ajlin Jonassen
Telefon
090-786 89 27
Aleksei Semenenko
Telefon
090-786 62 69

Docent i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap. Biträdande studierektor i ryska. 

Anders Emanuelsson
Telefon
090-786 76 97

Lärare och ansvarig för meänkieli.

Ledamot i styrgrupp för språkcentrum meänkieli, som Institutet för språk och folkminnen tillsatt. 

Ledamot i ISOFs språkgrupp för meänkieli. 

Anders Steinvall
Telefon
090-786 96 13
Anna Bark Persson
Telefon
090-786 92 65
Anna Burman Nyberg
Telefon
090-786 71 99
Telefon
090-786 79 50

Jag är doktorand i Sámi dutkan/Samiska studier med inriktning mot språkpolicy sedan 2022.

Anna-Lill Drugge
Telefon
090-786 99 43

Jag är doktor i historia och universitetslektor i samiska studier. Min forskning rör samiskt samhälle i relation till genus, representation och media, etik i urfolksforskning samt samisk utbildning.

Annett Vikström
Telefon
090-786 92 81

Jobbar främst med studieadministration av svenska och engelska kurser inom grundlärarprogrammet samt med kurser i spanska.

Anngelica Kristoferqvist

Jag samordnar aktiviteter vid den arktiska forskarskolan och andra arktiska utbildningsinsatser. Mina akademiska bakgrunder är inom kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi.

Annika Norlund Shaswar
Telefon
090-786 51 13

Jag är universitetslektor och docent i språkdidaktik och forskar om andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet. Jag undervisar främst om svenska som andraspråk.

Berit Aronsson
Telefon
090-786 97 13
Berit Åström
Telefon
090-786 62 35

Docent i engelsk litteratur. Undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande. Forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på critical kinship studies. 

Bettina Jobin
Telefon
090-786 97 12

Jag undervisar i tysk språkvetenskap och kultur både på campus och via nätet.

Carla Jonsson
Telefon
090-786 61 96

Professor i pedagogiskt arbete. 

Forskningsintressen: flerspråkighet i undervisning och arbetsliv, minoritetsspråk, svenska som andraspråk, translanguaging, sociolingvistik, lingvistisk etnografi.

 

 

Cathrine Norberg

Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Catrine Jonsson
Telefon
090-786 99 73
Christina Karlberg
Telefon
090-786 55 24

Administrativ samordnare vid institutionen för språkstudier.

 

Christina Sörvåg
Telefon
090-786 59 13
Coppelie Cocq
Telefon
090-786 54 82

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Biträdande föreståndare för forskningsinfrastrukturen Huminfra. 

Daniel Andersson
Telefon
090-786 57 08

Professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier. 

Daniel Haataja
Telefon
090-786 67 81
Elena Lindholm
Telefon
090-786 52 44

Docent i spanska vid Institutionen för språkstudier. Övermarskalk vid akademiska högtider.

Elena Rassokhina
Telefon
090-786 99 52
Elin Jälmbrant
Telefon
090-786 64 20

Jag är universitetsadjunkt vid institutionen för språkstudier och undervisar inom språkdidaktik och svenska.

Elisabeth Nilsson
Telefon
090-786 65 20

Jag är doktorand inom språkdidaktik och min forskning handlar om språkbedömningar i förskoleklassens verksamhet.

Emil Molander
Telefon
090-786 63 62

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk 

Erika Sturk
Telefon
090-786 53 97

Jag forskar och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande och demokrati. 

Erika Wolf
Telefon
090-786 57 39

Jag är lektor i italienska med inriktning mot litteraturvetenskap och är särskilt intresserad av frågor som rör förhållandet mellan litteratur, konst och vetenskap.

Eva Harmatova
Telefon
090-786 54 63
Eva Lindgren
Telefon
090-786 95 84

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Eva Westergren
Telefon
090-786 65 82
Florence Sisask
Telefon
090-786 59 94

Jag är universitetsadjunkt i franska och svenska som andraspråk, biträdande studierektor i franska samt institutionens internationella kontaktperson. 

Gabriella Morén
Telefon
090-786 62 53
Giovanni Fort

Jag är universitetslektor med inriktning språkvetenskap inom ämnet italienska. Mina huvudsakliga intressen är filologi, språkhistoria, översättning, dialektologi, kontrastiv grammatik, språkpedagogik.

Gisela Taube-Lyxzen
Telefon
090-786 50 33

Jag är studievägledare för alla registrerade studenter på institutionen samt
studieadministratör för fristående kurser i engelska, tyska och ryska samt för ämneslärare i engelska och tyska.

Giuseppe Nencioni
Telefon
090-786 69 30
Gun Lystedt
Telefon
090-786 59 87
Görel Sandström
Telefon
090-786 63 97

Jag är universitetslektor i allmän språkvetenskap och undervisar i lingvistik och kognitionsvetenskap. Jag är också biträdande studierektor för lingvistik och språkdidaktik.

Hanna Outakoski
Telefon
090-786 63 26

Mun lean sámegiela doseanta, oahpaheaddji ja máŋggagielatvuođa ja čállinoahpahusa dutki. Jag är docent i samiska och jag forskar på flerspråkighet och skrivundervisning.

Hanna Söderlund
Telefon
090-786 59 56

Universitetslektor i svenska. Forskar om humor, idrott, makt och kön. Undervisar bland annat i retorik, språk & kön och skrivande.

Heidi Hansson
Telefon
090-786 56 49

Jag är professor i engelsk litteratur vid Umeå universitet och i min forskning har jag bl a behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria. 

Heli Tissari
Telefon
090-786 80 54
Ingela Valfridsson
Telefon
090-786 62 39

Jag undervisar i tyska och språkdidaktik. Uppdrag: samordnare för lärarutbildning och minoritetsspråk samt biträdande studierektor för finska, meänkieli, samiska och tyska.

Janica Jokela
Telefon
090-786 93 93

Jag är doktorand i språkvetenskap sedan hösten 2022 med inriktning mot språkpolicy och planering avseende det nationella minoritetsspråket meänkieli.

Jasmin Belmar Shagulian
Jenny Bergström
Telefon
090-786 73 94

Doktorand i pedagogiskt arbete 

 

Johan Nordlander
Telefon
090-786 62 36
John Vincent Baker
Telefon
090-786 76 36

Undervisning på engelskska - Teaching in English

Jonas Carlquist
Telefon
090-786 66 24

Professor i Nordiska språk

Kajsa Törmä
Telefon
090-786 73 96
Karyn Sandström
Telefon
090-786 96 16
Katarina Gregersdotter
Telefon
090-786 77 36

Docent i engelskspråkig litteratur.  Biträdande studierektor i engelska.

Katrin Pusch
Telefon
090-786 96 36

Jag är ansvarig studieadministratör för kurser i franska, italienska, lingvistik, samiska och svenska för internationella studenter. 

Krister Stoor
Telefon
090-786 62 75

Universitetslektor. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde. Mun lean kultuvrraoahpaheadji árbevirolaš máhttut leat mu dutkanberoštupmi.

Kristina Persson
Telefon
090-786 54 88

Universitetslektor i svenska. Studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kätlin Koik
Telefon
090-786 98 55

Jag är doktorand i engelsk litteratur. I mitt projekt forskar jag på skildringar av ätstörningar i samtida litteratur.

Lars-Erik Edlund
Telefon
090-786 78 87

Forskar på dialekter och ortnamn i det mångspråkiga Nordskandinavien, liksom olika språkliga landskap. Fokus ligger på de skandinaviska språken. Arbetar även med språkhistoria, t.ex. etymologi. 

Lena Emilsson
Lenita Jensen
Telefon
090-786 53 34
Lieuwe Jan Hettema
Telefon
090-786 73 56

Doktorand i språkvetenskap med inriktning mot språkpolicy och språkplanering avseende samiska.

Linda Sandström
Telefon
090-786 90 17

Jag är biträdande lektor i lingvistik och särskilt intresserad av språkutveckling.

Linn Bonna
Telefon
090-786 55 08

Utbildningsadministratör vid Institutionen för språkstudier.

Lovisa Larsson
Telefon
090-786 94 12
Luke Laframboise
Telefon
090-786 73 76

Jag är doktarand i samistudier. Jag forskar om urfolkspolitik och arktiska relationer.

Magnus Nordström
Telefon
090-786 57 23

Jag arbetar 70 % på Institutionen för språkstudier, 25 % på UPL och 5 % på Arcum med bl.a. IT- och datorfrågor, e-lärande, webb och kommunikation.

Mai Trang Vu
Telefon
090-786 67 60
Malin Isaksson
Telefon
090-786 52 42

Undervisar i franska, främst med litterär inriktning. Forskar om litteratur i möte med läsare. Det innebär bland annat fanfiction-forskning, litteraturdidaktiska perspektiv och receptionsforskning.

Malin Öberg
Telefon
090-786 54 91

Jag arbetar som universitetsadjunkt inom grundlärar- och förskollärarprogrammet där jag undervisar främst i svenska och språkdidaktik. 

Mareike Jendis
Telefon
090-786 56 65

Jag är lektor i tyska med inrikting mot litteraturvetenskap. Jag undervisar i ämnet tyska på grund- och avancerad nivå, men också inom olika lärarutbildningsprogram.

Margita Rönngren
Telefon
090-786 56 06

Jag arbetar som adjunkt i svenska för tidigare år. Undervisar på lärarutbildningen i kurser för fritidslärare, förskollärare och grundlärare från F-6.

Maria Levlin
Telefon
090-786 90 94

Lektor i språkdidaktik. Jag undervisar på speciallärarprogrammet och mitt forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter.

 

Telefon
090-786 52 41

Professor i modern engelsk litteratur. Forskningsintressen: spekulativ fiktion, reseberättelser, fan fiction, Arktis.

Maria Rosenberg
Telefon
090-786 58 83

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Maria Svensson
Telefon
090-786 55 19

Med utgångspunkt i fraseologin, som behandlar flerordsuttryck, har jag, via bildligt språk, kommit att intressera mig för dubbla betydelser, inte minst i hur dessa utnyttjas i ordlekar.

Marie Figaro
Telefon
090-786 98 16
Marja Stina Svonni
Telefon
090-786 50 06

Jag är universitetsadjunkt i samiska och undervisar i nordsamiska på grundnivå.

Telefon
090-786 60 04

Prodekan för humanistisk fakultet och professor i engelsk språkvetenskap

Martina Terrazzano
Telefon
090-786 67 75

Jag är doktorand i språkvetenskap och genusstudier. Mitt projekt handlar om HIV/AIDS representation i svenska mainstream och queer tidningar. 

 

Mattias Gunéll
Merja Torvinen
Telefon
090-786 50 30

Universitetslektor i finska

Mikael Vinka
Telefon
090-786 79 92

Jag disputerade i lingvistik 2002 vid McGill University. Jag forskar främst om sydsamisk syntax, inom ramen för generativ grammatik.

Monica Börlin
Telefon
090-786 70 70

Språkkonsult, kommunikatör och webbredaktör på Arktiskt centrum. Jag ansvarar bland annat för den externa kommunikationen på sociala medier, nyhetsbrev och på vår hemsida.

Natalia Ringblom
Telefon
090-786 59 35

Jag är filosofie doktor och docent i ryska med lång erfarenhet av språkundervisning. Min forskning utgörs av språkutveckling och språkinlärning samt tvåspråkighet inom familjen.

Telefon
090-786 74 06

Jag doktorerar i språkdidaktik vid Institutionen för Språkstudier.

Per Boström
Telefon
090-786 59 81

Studierektor. Skrivforskare. Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor.

Peter Ström
Telefon
090-786 58 36

Jag är anställd som lektor i svenska med didaktisk inriktning, vilket innebär att jag mest ägnar mig åt att undervisa och forska i svenska/nordiska språk, ofta med anknytning till läraryrket.

Qiujun Zhang
Telefon
090-786 99 72
Robert Eckeryd
Telefon
090-786 78 24
Sandra Lundström
Telefon
090-786 60 83

Jag stöttar institutionens verksamhet genom kommunikationsarbete. Jag jobbar till exempel med studentrekrytering, forskningskommunikation och med att synliggöra verksamheten för allmänheten.

Sejla Kilim
Telefon
090-786 61 63

Doktorand i språkdidaktik. Pågående avhandlingsstudie om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år.

Sofia Rova
Telefon
090-786 70 27

Studieadministratör för kurser i framför allt språkdidaktik, skandinavistik, svenska och finska, inom Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan, Speciallärarprogrammet och för fristående kurser. 

Solveig Bollig
Telefon
090-786 73 85

Jag är doktorand i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk. 

Susanne Haugen
Telefon
090-786 78 99

Lektor i nordiska språk. Undervisar på fristående kurser i svenska/nordiska språk och inom ämneslärarprogrammet i svenska.

Susanne Nilsson
Telefon
090-786 90 96
Suvi Karjalainen
Telefon
090-786 72 89

Jag undervisar främst inom röst och tal på lärarutbildningarna. Därutöver har jag undervisning inom språkdidaktik, både på lärarutbildningen och speciallärarutbildningen.

Tove Norkvist
Telefon
090-786 96 28

På grund av oregelbundna arbetstider nås jag bäst via mejl.

Van Leavenworth
Telefon
090-786 96 27

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.

Vesna Busic
Telefon
090-786 57 19
Yeo-Ae Yoon
Telefon
090-786 94 61
Yvonne Knospe
Telefon
090-786 76 35
Åsa Otterbjörk
Telefon
090-786 53 99

Logoped och adjunkt för Röst och tal för lärarstuderande. Även undervisning i talproduktion, uttal och barns språkutveckling.