"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Virginia Dignum

Jag är professor i Responsible Artificial Intelligence och direktör för AI Policy Lab. 

Jag är medlem i UN High Level Advisory Body AI och senior rådgivare för AI-policy till Wallenbergstiftelserna.

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.A.411 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på komplexa samband och ömsesidiga beroenden mellan människor, organisationer och teknik. Mitt arbete sträcker sig från utformningen av praktiska tillämpningar och simuleringar till utvecklingen av formella teorier som integrerar agenter och organisationer, och innehåller en stark metodologisk designkomponent.

Mina nuvarande forskningsinriktningar är:

Ansvarsfull artificiell intelligens. Vilka moraliska och etiska frågor uppstår till följd av verksamheten hos grupper av autonoma intelligenta agenter? Hur kan verksamheten regleras? Hur kan intelligenta agenter och andra syntetiska enheter resonera kring och fatta beslut i moraliska frågor.

Analysera och formalisera social interaktion. Syftet är att studera effekten av social och organisatorisk struktur med hänsyn till deltagarnas autonomi och heterogenitet och de samhälleliga och rättsliga värderingar som förekommer i detta sammanhang. Därför utvecklar vi formella teorier och en mjukvaruarkitektur för agentens beslut baserade på sociala metoder.

Utformning och utvärdering av människa/agent-teamarbete. En central forskningsfråga här är hur människor interagerar med (förhandlar med, litar på, samarbetar med) autonoma kognitiva enheter i en social miljö och utvecklingen av agentbaserade simuleringar av komplexa sociotekniska områden.

Med tanke på den ökande betydelsen av att förstå AI:s påverkan på en samhällelig, etisk och rättslig nivå, deltar jag aktivt i flera internationella initiativ om policy- och strategiriktlinjer för AI-forskning och AI-tillämpningar. I detta sammanhang är jag medlem i Europeiska kommissionens expertgrupp för artificiell intelligens, World Economic Forum Council on AI, IEEE Global Initiative on Ethically Aligned Design of Autonomous and Intelligent Systems, Delft Design for Values Institute, European Global Forum on AI (AI4People), Responsible Robotics Foundation, Dutch AI Alliance on AI (ALLAI-NL) och ADA-AI-stiftelsen

Som ett erkännande av min forskning utsågs jag 2018 till Fellow of the European Artificial Intelligence Association (EURAI). 2006 fick jag det prestigefyllda Veni-stipendiet från NWO (Dutch Organization for Scientific Research) för mitt arbete om agentbaserade organisationsramverk. Jag talar ofta om AI:s sociala och etiska inverkan på konferenser, möten och andra evenemang, jag har publicerat en mängd artiklar i ämnet och är medlem i programkommittéer på de flesta större tidskrifter och konferenser inom AI.

Jag är också knuten till Faculty Technology Policy and Management vid Delft University of Technology. Läs mer om vad jag gör där

Sociala medier:

Jag twittrar aktivt om AI och dess sociala och etiska påverkan. Du kan följa mig på @vdignum.

Human-centered AI: a multidisciplinary perspective for policy-makers, auditors, and users, CRC Press 2024 : 231-249
Charisi, Vicky; Dignum, Virginia
ACM Computing Surveys, Association for Computing Machinery (ACM) 2024, Vol. 56, (7)
Methnani, Leila; Chiou, Manolis; Dignum, Virginia; et al.
Artificial Intelligence. ECAI 2023: XAI^3, TACTIFUL, XI-ML, SEDAMI, RAAIT, AI4S, HYDRA, AI4AI, Kraków, Poland, September 30 – October 4, 2023, Proceedings, Part I, Springer 2024 : 7-23
Methnani, Leila; Dignum, Virginia; Theodorou, Andreas
FAccT '23: Proceedings of the 2023 ACM conference on fairness, accountability, and transparency, ACM Digital Library 2023 : 1014-1025
Aler Tubella, Andrea; Coelho Mollo, Dimitri; Dahlgren, Adam; et al.
Frontiers in Computer Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 5
Baum, Kevin; Bryson, Joanna; Dignum, Frank; et al.
AAMAS '23: Proceedings of the 2023 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems : 2376-2378
Brännström, Andreas; Dignum, Virginia; Nieves, Juan Carlos
Proceedings of the 1st workshop on fairness and bias in AIco-located with 26th european conference on artificial intelligence (ECAI 2023)
Brännström, Mattias; Jiang, Lili; Aler Tubella, Andrea; et al.
Human-Centered Artificial Intelligence: Advanced Lectures, Springer 2023 : 3-7
Chetouani, Mohamed; Dignum, Virginia; Lukowicz, Paul; et al.
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 163-172
Lindgren, Simon; Dignum, Virginia
Proceedings of the Workshop on Artificial Intelligence Safety 2022 (AISafety 2022)
Brännström, Mattias; Theodorou, Andreas; Dignum, Virginia
Social robots in social institutions: proceedings of robophilosophy, IOS Press 2022 : 13-13
Dignum, Virginia
JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, University of Surrey 2022, Vol. 25, (3)
Kreulen, Kurt; de Bruin, Bart; Ghorbani, Amineh; et al.
Adverse impacts and collateral effects of artificial intelligence technologies 2022: proceedings of the 2nd workshop on adverse impacts and collateral effects of artificial intelligence technologies, CEUR-WS 2022 : 46-53
Theodorou, Andreas; Nieves, Juan Carlos; Dignum, Virginia
Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, International Joint Conferences on Artificial Intelligence 2022 : 5782-5786
Winikoff, Michael; Sidorenko, Galina; Dignum, Virginia; et al.
2022 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom), IEEE 2022 : 215-216
Zambonelli, Franco; Dignum, Virginia; Pitt, Jeremy; et al.
Reflections on artificial intelligence for humanity, Cham: Springer 2021 : 13-39
Chatila, Raja; Dignum, Virginia; Fisher, Michael; et al.
Artificial Intelligencein Medicine: 19th International Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2021 Virtual Event, June 15–18, 2021 Proceedings, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 3-8
Dignum, Virginia
London Review of Education, Vol. 19, (1) : 1-11
Dignum, Virginia
Ethics, Governance, and Policies in Artificial Intelligence, Springer Nature 2021 : 19-39
Floridi, Luciano; Cowls, Josh; Beltrametti, Monica; et al.
Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 4
Methnani, Leila; Aler Tubella, Andrea; Dignum, Virginia; et al.
Ethics and Information Technology, Springer 2021, Vol. 23 : 1-6
Nanni, Mirco; Andrienko, Gennady; Barabasi, Albert-Laszlo; et al.
Coordination, Organizations, Institutions, Norms, and Ethics for Governance of Multi-Agent Systems XIII: International Workshops COIN 2017 and COINE 2020, Sao Paulo, Brazil, May 8-9, 2017 and Virtual Event, May 9, 2020, Revised Selected Papers, Springer Nature 2021 : 57-75
Savarimuthu, Bastin Tony Roy; Licorish, Sherlock A.; Devananda, Manjula; et al.
Coordination, Organizations, Institutions, Norms, and Ethics for Governance of Multi-Agent Systems XIII: International Workshops COIN 2017 and COINE 2020, Sao Paulo, Brazil, May 8-9, 2017 and Virtual Event, May 9, 2020, Revised Selected Papers, Springer 2021 : 98-113
Siebert, Luciano Cavalcante; Mercuur, Rijk; Dignum, Virginia; et al.
Information, MDPI 2021, Vol. 12, (9)
Verdiesen, Ilse; Aler Tubella, Andrea; Dignum, Virginia
Minds and Machines, Springer 2021, Vol. 31, (1) : 137-163
Verdiesen, Ilse; Santoni de Sio, Filippo; Dignum, Virginia
Artificial Intelligence, Elsevier 2021, Vol. 300
Winikoff, Michael; Sidorenko, Galina; Dignum, Virginia; et al.
Rules and Reasoning. RuleML+RR 2020., Springer 2020 : 159-167
Aler Tubella, Andrea; Theodorou, Andreas; Dignum, Virginia; et al.
NeHuAI 2020. First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI: Proceedings of the First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI)co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020) : 59-62
Dignum, Frank; Dignum, Virginia
Minds and Machines, Springer 2020, Vol. 30, (2) : 177-194
Dignum, Frank; Dignum, Virginia; Davidsson, Paul; et al.
AAMAS '20: Proceedings of the 19th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 1701-1705
Dignum, Virginia; Dignum, Frank
NeHuAI 2020 : First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI: Proceedings of the First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI) co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020), RWTH Aachen University 2020 : 3-10
Hellström, Thomas; Dignum, Virginia; Bensch, Suna
interactions, ACM Digital Library 2020, Vol. 28, (1) : 34-37
Hildebrandt, Mireille; Dignum, Virginia
IEEE Transactions on Computational Social Systems, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2020, Vol. 7, (5) : 1131-1145
Mercuur, Rijk; Dignum, Virginia; Jonker, Catholijn M.
Transactions on Data Privacy, Transactions on Data Privacy 2020, Vol. 13, (1) : 61-66
Nanni, Mirco; Andrienko, Gennady; Barabasi, Albert-Laszlo; et al.
Nature Machine Intelligence, Nature Publishing Group 2020, Vol. 2, (1) : 10-12
Theodorou, Andreas; Dignum, Virginia
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Vinuesa, Ricardo; Azizpour, Hossein; Leite, Iolanda; et al.
Results in Engineering (RINENG), Elsevier 2020, Vol. 8
Vinuesa, Ricardo; Theodorou, Andreas; Battaglini, Manuela; et al.
AISafety 2019: Proceedings of the Workshop on Artificial Intelligence Safety 2019co-located with the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-19)
Aler Tubella, Andrea; Dignum, Virginia
Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence : 5787-5793
Aler Tubella, Andrea; Theodorou, Andreas; Dignum, Frank; et al.
ITU News, International Telecommunications Union 2019, (3) : 57-59
Dignum, Virginia
JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, J A S S S 2019, Vol. 22, (1)
Mercuur, Rijk; Dignum, Virginia; Jonker, Catholijn M.
British Journal of Educational Technology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 50, (6) : 2885-2901
Richards, Deborah; Dignum, Virginia
IEEE technology & society magazine, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2019, Vol. 38, (4) : 34-44
Verdiesen, Ilse; de Sio, Filippo Santoni; Dignum, Virginia
International Research Conference Robophilosophy 2018, Vienna, Austria, February 14-17, 2018
Clodic, Aurélie; Vázquez-Salceda, Javier; Dignum, Frank; et al.
Ethics and Information Technology, Vol. 20, (1) : 1-3
Dignum, Virginia
Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, New York: ACM Publications 2018 : 60-66
Dignum, Virginia; Baldoni, Matteo; Baroglio, Christina; et al.
Envisioning Robots in Society: Power, Politics, and Public Space
Dignum, Virginia; Dignum, Frank; Vázquez-Salceda, Javier; et al.
Minds and Machines, Springer 2018, Vol. 28, (4) : 689-707
Floridi, Luciano; Cowls, Josh; Beltrametti, Monica; et al.
10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence: (Volume 2)
Larsen, John Bruntse; Dignum, Virginia; Villadsen, Jørgen; et al.
30th Benelux Conference on Artificial Intelligence,: BNAIC 2018 Preproceedings : 133-147
Mercuur, Rijk; Larsen, John Bruntse; Dignum, Virginia

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 mars 2020
1 januari 2020 till 31 december 2021
1 januari 2020 till 31 december 2023
2 september 2019 till 28 augusti 2020
1 september 2019 till 1 september 2023
1 juli 2019
1 maj 2019 till 1 maj 2021
1 mars 2019 till 30 april 2020
Publicerad: 04 mar, 2022
Publicerad: 02 mar, 2021
Publicerad: 02 nov, 2020
Publicerad: 21 jul, 2020
Publicerad: 14 apr, 2020
Publicerad: 15 dec, 2019
Publicerad: 22 okt, 2018