"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fler nyheter

IceLab kickoff-konferens accelererar forskning om stressrespons
Publicerad: 2024-06-18

Kickoffen för Stress Response Modeling vid IceLab den 10-11 juni markerade en lovande start.

Modellera hur en mikrob kan skilja vän från fiende
Publicerad: 2024-05-18

Enda DDLS-finansierade doktorandprojekt till Umeå universitet i stark miljö inom UCMR, MIMS och Icelab.

Matematik kan förklara en av grundstenarna för komplext liv
Publicerad: 2024-05-02

Matematiska modeller främjar forskningen inom endosymbios, enligt en forskargrupp i Umeå.

Ny rekrytering för Stress Response Modeling Excellence Center
Publicerad: 2024-03-12

IceLab söker fakultet för ett excellenscenter för Stress Response Modellering.

Samverkanspris till professor i matematisk statistik
Publicerad: 2024-02-22

Patrik Rydéns samarbetsprojekt har gett värdefull kunskap till industrin, sjukvården och universitetet.

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården
Publicerad: 2024-02-22

Förbättrad datainsamling vid PET-undersökningar ökar patientens säkerhet och komfort.

Mikrobiellt eko-evolutionärt forskningssamarbete med Korea
Publicerad: 2024-02-20

STINT-finansierat forskningssamarbete med forskare från Inha University inleds med ett besök i Incheon, Korea

Stora språkmodeller för effektiv datahantering – ny sommarkurs
Publicerad: 2024-02-16

Så kan du nyttja tekniken bakom ChatGPT och de stora språkmodellerna.

60 år av matematik firas på Umeå universitet
Publicerad: 2024-01-31

Institutionen för matematik och matematisk statistik passerar en milstolpe – utbildar 1600 studenter per år.

Nästan 56 miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik
Publicerad: 2023-11-07

14 projekt beviljas pengar från Vetenskapsrådet.

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning
Publicerad: 2023-06-27

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på nyskapande forskningsmiljöer – varav en i Umeå.

Bättre kvalitet i tillverkningsindustrin med datadrivna metoder
Publicerad: 2023-05-24

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Digital återkoppling stödjer elevers problemlösning i matematik
Publicerad: 2023-05-02

Elever som kört fast kan få tips via datorn – ny form av återkoppling utvärderas i avhandling.

Studie ger nya insikter i hur komplext liv uppstod på jorden
Publicerad: 2023-04-28

Eric Libbys studie ger nya insikter i hur komplext liv uppstod på jorden.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår fyller 30 år
Publicerad: 2023-04-18

Basåret har gett tusentals studenter en chans att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik.

Gymnasieelever utmanar sig själva med algebra på universitetsnivå
Publicerad: 2023-04-05

Elever från gymnasieskolor i Umeå, Hudiksvall och Örnsköldsvik läser en universitetskurs i matematik.

Meritering – ett sätt att göra lärarrollen synlig
Publicerad: 2023-01-19

Pedagogisk kompetens är lika viktig att lyfta som vetenskaplig, tycker två lärare som meriterat sig.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

Ledande forskare inom e-vetenskap nu i Umeå
Publicerad: 2022-10-05

Superdatorer, visualisering och simulering har förändrat forskarvärldens möjligheter i grunden.

De vill förbättra ambulansvården med AI och simuleringar
Publicerad: 2022-05-19

Kan statistisk modellering, storskalig simulering och innovativ visualisering ge en rättvisare ambulansvård?

Lyckad kickoff för mentorskapskurs
Publicerad: 2022-04-13

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet kickar igång en ny satsning som stödjer biträdande universitetslektorer.

Nytt kandidatprogram i matematik startar i höst
Publicerad: 2022-03-16

Med ett nytt kandidatprogram i matematik finns nu utbildningsprogram i ämnet på alla nivåer.

IceLab lanserar Lunch Pitches på nytt efter två års uppehåll
Publicerad: 2022-02-22

Tisdag den 1 mars pitchar Merve Yesilbas och Signe Lundqvist om vatten på Mars och molekylers rörelser.

Matematiker och datavetare får fakultetens pedagogiska pris
Publicerad: 2022-02-16

Fakultetsnämnden uppmärksammar lärare extra för deras insatser under coronapandemin och delar ut två priser.

Upptäck digitala världar tillsammans med Curiosum!
Publicerad: 2021-11-15

20-21 november fylls ett festligt Curiosum med digitalt skapande, robotar, gaming och filmpremiär.

VR-miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik
Publicerad: 2021-11-09

Vetenskapsrådet delar ut drygt 72 miljoner kronor till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik.

Ståuppkomedi gör forskning roligare
Publicerad: 2021-10-04

I samband med ForskarFredag äntrade fem modiga forskare scenen i Black Box på Curiosum och bjöd på stand-up.

Amanuenser bidrar i undervisningen – och utvecklas personligen
Publicerad: 2021-09-16

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten satsar på att anställa amanuenser vid fler institutioner än tidigare.

Med KAW-anslag förstärks universitetets grundforskning i matematik
Publicerad: 2021-03-24

Professor Dimitri Leemans från Belgien får därmed möjlighet att gästforska vid Umeå universitet.

Forskning kan ge mindre isbildning i arktiskt klimat
Publicerad: 2020-10-09

Forskare ska bidra till mer kunskap om isbildning i arktiska regioner.

Studenter tog över fakultetens Instagram under terminsstarten
Publicerad: 2020-09-02

Tre studenter skildrar studentlivet under terminsstarten på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Harvardstatistiker utsedd till hedersdoktor vid Tek-nat fakultet 2020
Publicerad: 2020-06-18

Martin Kulldorff är professor vid Harvard Medical School och Brigham and Women's Hospital i Boston.

Utbytesstudenter tar tåget utomlands – ett led i hållbart resande
Publicerad: 2020-01-08

Som ett led i hållbart resande utrustas fyra ingenjörsstudenter med interrailkort inför sina utlandsutbyten.

Förfinar magnetkamerans bilder
Publicerad: 2019-11-25

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Simulering av vårdflöde kan ge bättre beslutsunderlag
Publicerad: 2019-11-18

SOS 1.0 workshoppade med fokus på möjligheter med simulering av vårdflöden över organisationsgränser.

Industriell ekonomi firar 10 år
Publicerad: 2019-11-04

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi firar tio år med föreläsningar och en företagsmässa.

Den extrema torkan i fjol – en varning för vad som komma skall?
Publicerad: 2019-06-18

Återkommande extrema torrperioden i framtiden kan kräva innovativa anpassningsåtgärder för lantbruket.

Matematiker får pedagogiskt pris
Publicerad: 2019-03-19

Olow Sande, universitetslektor i matematik, får teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Matematikerduo med toppartikel i filosofi
Publicerad: 2019-01-30

Matematikers artikel om matematisk estetik i välrenommerad filosofitidskrift vald till toppartikel 2018.

Går det att förutsäga evolutionen?
Publicerad: 2019-01-08

Umeåforskare har konstruerat matematiska modeller som möjliggör att förklara de vägar evolutionen kan ta.

Umeåprofessor ny i styrelsen för forskningsprogrammet WASP
Publicerad: 2018-11-08

Prodekan Sara Sjöstedt de Luna har blivit förordnad till ledamot i styrelsen för forskningsprogrammet WASP.

Han gör modeller av evolutionen
Publicerad: 2018-06-01

Att komma till Umeå är en chans för Eric Libby att forska om mikroorganismer och vara knuten till matematik.

Stort anslag till forskning om flexiblare ambulanssjukvård
Publicerad: 2018-05-15

Matematikern Patrik Rydén och kollegor får sex miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr.

Hittar alternativa lösningar till ekvationer som beror av slump
Publicerad: 2018-05-04

Rikard Anton har studerat lösningar till stokastiska partiella differentialekvationer i sin avhandling.

Ny kurs utmanar matteintresserade gymnasieelever
Publicerad: 2018-03-26

Två lärare i matematik vid Umeå universitet erbjuder under våren en kurs i problemlösning.

Tar fram metoder för att hantera besvärliga operatorfunktioner
Publicerad: 2018-01-15

Axel Torshage presenterar metoder att hantera icke-självadjungerade operatorfunktioner.

Räkna med statistiker Sara Sjöstedt de Luna som prodekan
Publicerad: 2017-06-30

Sara ser fram emot att jobba med är att säkra ett brett, relevant och ekonomiskt hållbart utbildningsutbud.

Nya dekaner på teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Publicerad: 2017-05-09

Professor Mikael Elofsson utses till dekan och professor Sara Sjöstedt de Luna utses till prodekan.

Nya dekaner vid Umeå universitet
Publicerad: 2017-05-09

Rektor Hans Adolfsson har nu fattat de formella besluten om vilka personer som får de olika uppdragen.

Nya anslag på över 135 miljoner kronor från Vetenskapsrådet
Publicerad: 2013-11-04

Det största bidraget på 8,5 miljoner kronor går till Felipe Cava vid Institutionen för molekylärbiologi.

Gymnasieelev prövar på forskning på IceLab
Publicerad: 2012-10-25

Martin Mörtsell från Storuman har som projektarbete på gymnasiet att ingå i en forskargrupp på IceLab.

Matematisk forskning om samarbete lovordas i Nature
Publicerad: 2012-03-15

Frivilligt deltagande och lätt bestraffning av fusk är kraftfullt verktyg för att skapa samarbete.

Kreativ invigning av Icelab
Publicerad: 2010-04-15

Fredagen den 16 april 2010 invigs Icelab, ett nytt centrum för unga forskare vid Umeå universitet.

Matematisk statistik firar 40 år
Publicerad: 2006-11-14

Jubileet uppmärksammas med föredrag av tidigare studenter.

Senast uppdaterad: 2022-11-03