Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Kemiska institutionen

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid Kemiska institutionen. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Agnieszka Ziolkowska, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 57 69
Ajaikumar Samikannu, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 54 67
Anders Lindgren, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 72 35
Andras Gorzsas, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 59 18
André Ohlin, universitetslektor
Telefon
090-786 57 64

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler och polyoxometalater. Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

 

Andreu Vidal Albalat, postdoktor, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 68 92
Andrey Shchukarev, forskare
Telefon
090-786 53 61

Min forskning handlar om studier av ytor och gränsytor, speciellt i vattenlösningar, med hjälp av Röntgenfotoelektronspektroskopi

Anna Eriksson, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 71 09
Anna Strom, kommunikatör
Telefon
090-786 52 47

Bio4Energy kommunikation

Anna Wuolikainen, första forskningsingenjör (tjänstledig)
Telefon
090-786 88 41

- Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

- Kemometri

- Bioinformatik

Annica Rönnbäck, forskningssamordnare
Telefon
090-786 69 14
Benny Björkblom, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 62 30
Carina Lundberg, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 49
Cecilia Lindgren, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 93 69
Charlotta Sundin, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 54 93

Jag är samordnare på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Chau Huynh, doktorand
Telefon
090-786 72 73
Cheng Choo Lee, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 93 44
Christian Pett, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 72 42
Christiane Funk, professor
Telefon
090-786 76 33

Min forskning fokuserar på "Växtproteaser" samt möjligheten att använda "nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa".

Christine Gallampois, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 51 71
Claes Persson, serviceassistent
Telefon
090-786 61 79
Dale Corkery, postdoktor, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 60 47
David Nilsson, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 93 23
Dmitry Shevela, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 52 93

Tillämpning av masspektrometri för bestämning av gasisotop förhållanden inom forskningsområdena fotosyntes och geokemi.

Dong Wang, doktorand
Telefon
090-786 72 56

Röntgenkristallografi på makromolekyler

Emma Thurén, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 55 34
Eric Capo, postdoktor
Telefon
090-786 80 77
Erik Björn, professor
Telefon
090-786 51 89

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Erik Chorell, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 93 29

DNA-strukturen är den välkända dubbelhelixen, men DNA kan även bilda andra strukturer såsom G-quadruplex-DNA-strukturer (G4-strukturer). I min forskning studerar jag dessa alternativa strukturer.

Gunilla Isaksson, ekonomiadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 61 76
Guochao Wu, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 31
Hussein Haggag, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 91 03
Ilona Dudka, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 53 84
Irina Iakovleva, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 93 59
Irina Shchukareva, laboratorieassistent
Telefon
070-557 07 40
Izabella Surowiec, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 71 02
Jana Späth, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 56 36
Jean-Francois Boily, professor
Telefon
090-786 52 70

Oorganisk kemi, med fokus på molekylär geokemi. Experimentella och teoretiska studier om processer i marken, atmosfären och även planet mars.  http://moleculargeo.chem.umu.se/boily/

Jenny Källström, ekonomiadministratör
Jenny Lundqvist, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 67 34
Jens Stens, serviceassistent
Telefon
090-786 99 58
Jerker Fick, universitetslektor
Telefon
090-786 93 24
Joakim Bygdell, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 68 02
Joao Figueira, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 64 17
Johan Trygg, professor

Professor i Kemometri med fokus på multivariat data analys, AI/djup inlärning och simulering inom life science, medicin och läkemedelsindustri.

Junyi Zhao, laboratorieingenjör
Telefon
090-786 93 40
Jörgen Ådén, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 65 76
Karina Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 59 26
Knut Irgum, professor
Telefon
090-786 59 97
Lars-Göran Adolfsson, systemingenjör

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Linda Sandblad, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 71 07

Projekt: Cellbiologi - Skelettproteiners funktion, cellulär organisation och uppbyggnad

MIMS Team Leader

Samordnare för Umeå Core Facility for Electron Microscopy

Lisa Lundin, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 53
Madeleine Ramstedt, universitetslektor
Telefon
090-786 63 28

Min forskning studerar interaktioner mellan bakterier och material

Madhavi Latha Gandla, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 96 64
Magnus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 56

Vår forskning fokuserar på att förstå hur proteiner i cellmembranet fungerar med tidsupplöst röntgenspridning samt datorsimulering.

Malin Linder Nording, universitetslektor
Telefon
090-786 60 71
Marcus Carlsson, första forskningsingenjör (tjänstledig)
Telefon
090-786 88 49
Maria Hjelt, laboratorieingenjör
Telefon
090-786 66 53
Maria Jansson, studieadministratör
Telefon
090-786 52 62
Maria Sapounidou, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 72 44

Mina forskningsintressen fokuserar på att identifiera kemikalier som är relevanta för människors och miljöhälsa genom att använda nuvarande och utveckla nya beräkningsmetoder.

Mariana Adolfsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 52 61
Mattias Hedenström, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 53 70
Merve Yesilbas, postdoktor (tjänstledig), postdoktor
Michael Hall, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 69 44
Michael Holmboe, universitetslektor
Telefon
090-786 68 61
Michael Saleeb, postdoktor (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 54 85
Mikael Elofsson, professor

Dekan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Mikael Lindberg, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 80 23
Nabil Souihi, forskarassistent (tjänstledig)
Telefon
090-786 91 08
Naser Tavajohi, forskarassistent
Telefon
090-786 60 61

Laboratory homepage: www.nordicmembrane.com

Nasibeh Mohammadi, forskningsassistent
Telefon
090-786 72 39
Olena Rzhepishevska, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 45
Pardeep Singh, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 92 83
Partha Pratim Bose, första forskningsingenjör
Patrik Andersson, professor

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Per Liljelind, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 93 21

Kemist med miljöanalytisk inriktning, universitetets kemiexpert, support Chemkeeper samt arbetsmiljö- och miljöhandläggare på Teknisk Naturvetenskaplig Fakultet.

Per Rogne, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 96 72
Prasad Bagineni, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 60 51
Pär Jonsson, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 53 58
Rémi Caraballo, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 96
Richard Lindberg, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 54 64
Sanna Bränström, studieadministratör
Telefon
090-786 60 58
Santosh Govind Khokarale, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 90 61
Sara Filppa, administratör
Sara Henriksson, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 57 17
Sara Spjut, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 69 35
Shashi Kant Shukla, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 99
Shokat Sarmad, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 62 86
Souvik Sarkar, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 78 83
Stefan Stagge, forskningsingenjör
Stina Berglund Fick, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 52
Stina Jansson, universitetslektor
Telefon
090-786 76 22

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Suzanne Bruks, projektassistent
Telefon
090-786 71 04
Tobias Hainzl, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 98 29
Tobias Sparrman, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 43
Ulrika Westin, ekonomiadministratör
Uwe Sauer, universitetslektor
Telefon
090-786 59 30
Weixing Qian, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 88 54
William Siljebo, universitetslektor
Telefon
090-786 51 51
Wolfgang Schröder, professor
Telefon
090-786 69 74

Chaperoner - en hjälpande hand för Fotosystem II

Yaowen Wu, professor
Telefon
090-786 55 31

Our lab is interested in understanding the molecular mechanism of autophagy and membrane trafficking regulated by small GTPases by developing novel chemical and chemo-optogenetic approaches.

Ziye Zheng, doktorand
Telefon
090-786 72 58