Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Molekylärbiologi och genetik

Forskningen ökar förståelsen för molekylära mekanismer i celler, sjukdomsmekanismer samt att utveckla diagnostiska och terapeutiska metoder. Här integreras molekylär- cellulär- och utvecklingsbiologi med transgena metoder, biomedicinsk avbildningsteknik och funktionsgenomik. Genetik och molekylärmedicin ger kunskap om mekanismer för nedärvning och evolution. Inom systembiologi ger metoder inom molekylärbiologi, genetik, bioinformatik, infektionsbiologi och immunologi en övergripande förståelse.

Reportage och porträtt

Jagar ovanliga bakteriella toxiner
Jagar ovanliga bakteriella toxiner

Teresa Frisan, professor i cell- och molekylärbiologi, forskar hur genotoxiner påverkar däggdjursceller.

Immunsystemets influencers vid  utveckling av typ 1-diabetes
Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

Kristina Lejon, professor i immunologi, studerar hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.

Nyheter

Prestigefyllda postdoktorstipendier för malariaforskning i Umeå
Prestigefyllda postdoktorstipendier för malariaforskning i Umeå

Mirjam Hunziker ska forska om hur malariaparasiter övergår till sexuell reproduktion.

5 frågor om tidsomställning till  kronobiolog Katharina
5 frågor om tidsomställning till kronobiolog Katharina

Förändring i sömn och dygnsrytm påverkar vår hälsa. Bör sommartid avskaffas? Hur påverkas vi?

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion
Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Dofter ger känslomässiga band till julen
Dofter ger känslomässiga band till julen

En som forskar om just luktsinnet är professor Mattias Alenius, som gillar doften av clementin.

Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria
Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria

Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga infektionsvägar i en musvariant av malariaparasit.

Umeåforskare i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen
Umeåforskare i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

Forskarteam publicerar i Cell sju metaboliska vägar som malariaparasiten behöver för att infektera levern.

Riktat genmodifiering i klamydia
Riktat genmodifiering i klamydia

MIMS forskare lyckas med målriktad genmodifiering i djurpatogen klamydia

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk
Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

För första gången visar Umeåforskare tredimensionellt hur streptomyces-protein bildar filament.

DNA berättar människans och släktens historia
DNA berättar människans och släktens historia

För första gången anordnar Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå en internationell konferens om arkeogenetik.

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet
Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström tilldelas silvermedalj till Berzelius minne för sitt bidrag till forskningen i metabolomik.

Biokemist får åtråvärt Göran Gustafssonpris
Biokemist får åtråvärt Göran Gustafssonpris

Yaowen Wu, professor i biokemi tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2019.

8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering
8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering

Linda Sandblad och partners får anslag från Vetenskapsrådet för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur.

Forskningsprojekt

Kromatindynamik i granens gigantiska genom
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Oliver Billker lab
The Billker lab studies how different species of Plasmodium, the parasites that cause malaria, spread between a human or animal host and mosquitoes...