Hoppa direkt till innehållet
printicon

Molekylärbiologi och genetik

Inom molekylärbiologi studerar man biomolekyler som exempelvis DNA, RNA, proteiner och metaboliter och deras samverkan i cellen. Tillsammans med genetik ger molekylärbiologi mekanismerna för nedärvning och evolution. Inom systembiologi, där helheten av de komplexa samspelen i en organism studeras, används en kombination av metoder inom molekylärbiologi, genetik, bioinformatik, infektionsbiologi och immunologi för att ge en övergripande förståelse.

Reportage och porträtt

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"
"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset
Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.

Nyheter

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk
Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

För första gången visar Umeåforskare tredimensionellt hur streptomyces-protein bildar filament.

DNA berättar människans och släktens historia
DNA berättar människans och släktens historia

För första gången anordnar Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå en internationell konferens om arkeogenetik.

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet
Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström tilldelas silvermedalj till Berzelius minne för sitt bidrag till forskningen i metabolomik.

Biokemist får åtråvärt Göran Gustafssonpris
Biokemist får åtråvärt Göran Gustafssonpris

Yaowen Wu, professor i biokemi tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2019.

8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering
8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering

Linda Sandblad och partners får anslag från Vetenskapsrådet för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur.

Molekylär brytare kan stoppa inflammation
Molekylär brytare kan stoppa inflammation

En komponent i cellerna fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera immunförsvaret.

Ny professor: Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit
Ny professor: Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit

Oliver Billker använder nya metoder för studier av gener hos malariaparasiten.

Studerar röresler i en cell i realtid
Studerar röresler i en cell i realtid

Ny kemo-optogenetisk metod för att studera rörelser hos proteiner och organeller i en cell.

Hon vill förstå livets mysterier
Hon vill förstå livets mysterier

Natuschkas forskning om mikroorganismer har fört henne till många spännande platser.

Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia
Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia

Sofie Ekestubbe visar hur viktigt samspelet mellan specifika proteiner är för bakterien Yersinias etablering.

Forskningsprojekt

Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Tid 11 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
Tid 13 maj 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Typanosoma brucei.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.