Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemiska institutionen

Anställda medarbetare

André Ohlin, universitetslektor

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler, heterogena katalysatorer och andra metalloxider, inklusive polyoxometalater. 

 

Elisabeth Sauer-Eriksson, professor

Vi använder oss av röntgenkristallografi för att studera sambandet mellan struktur och funktion hos olika proteiner.

Erik Björn, universitetslektor

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Lars Backman, professor, senior

Min forskning rör två proteiner, spectrin och α-actinin, och är inriktat på att förstå deras strukturella och funktionella roller i cellen.

Madeleine Ramstedt, universitetslektor

Min forskning studerar interaktioner mellan bakterier och material

Patrik Andersson, professor

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Per-Olof Westlund, professor

Per-Olof Westlund:

Main interest: Analysis of open QM systems using SLE
The Stochastic Liouville Equation SLE applied in theoretical and Physical Chemsitry
interpreting  (NMR/EPR, IR Fluorescence) spectroscopy