Hoppa direkt till innehållet

Kemiska institutionen

Anställda medarbetare

André Ohlin, universitetslektor

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler, heterogena katalysatorer och andra metalloxider, inklusive polyoxometalater. 

 

Lars Backman, professor

Min forskning rör två proteiner, spectrin och α-actinin, och är inriktat på att förstå deras strukturella och funktionella roller i cellen.

Madeleine Ramstedt, universitetslektor

Forskningsområde: Interaktioner mellan bakterier och material

Patrik Andersson, professor

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Per-Olof Westlund, professor

Per-Olof Westlund:

Main interest: Analysis of open QM systems using SLE
The Stochastic Liouville Equation SLE applied in theoretical and Physical Chemsitry
interpreting  (NMR/EPR, IR Fluorescence) spectroscopy