"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska institutionen

Anställda medarbetare

Alona Lansky
Amanda Ekman
Anders Lindgren
Telefon
090-786 72 35
Andras Gorzsas
Telefon
090-786 59 18

Manager, Vibrationsspektroskopi Plattform (ViSp)

(https://www.umu.se/en/research/infrastructure/visp/)

Andre Mateus

Focus on mapping protein function in human gut microbiome species using proteomics and systems biology.

André Ohlin
Telefon
090-786 57 64

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler och polyoxometalater. Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

 

Andreas Eriksson

Jag är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Andrey Shchukarev
Telefon
090-786 53 61

Min forskning handlar om studier av ytor och gränsytor, speciellt i vattenlösningar, med hjälp av Röntgenfotoelektronspektroskopi. Jag är föreståndare för XPS-plattformen.

Andriy Rebryk
Telefon
090-786 62 20

Min forskning fokuserar på utvecklingen av masspektrometri-baserade metoder för non-target screening av kemiska föroreningar i olika miljömatriser.

Anna Aggestål
Telefon
090-786 56 77

Jag är universitetsadjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen.

Anna Eriksson
Telefon
090-786 71 09
Anna Kitti-Sjöström
Telefon
090-786 51 88
Telefon
090-786 68 90

Jag är ansvarig för forskarutbildningen i kemi och är även ställföreträdande prefekt.

Anna Strom
Telefon
090-786 52 47

Communications

Annika Persson
Telefon
072-225 35 89
Benny Björkblom
Telefon
090-786 62 30

full-time staff Scientist at the Department of Chemistry

Britta From
Camilla Jonsson
Telefon
090-786 69 26
Carlos Martín
Telefon
090-786 60 99
Cecilia Lindgren
Telefon
090-786 93 69
Chaojun Tang
Telefon
090-786 67 19
Charlotta Sundin
Telefon
090-786 54 93

Jag är samordnare på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Cheng Choo Lee
Telefon
090-786 93 44
Christian Hedberg
Telefon
090-786 56 84

Jag är professor i organisk kemi.

Christiane Funk
Telefon
090-786 76 33

Min forskning fokuserar på växtproteaser samt möjligheten att använda Nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa.

Claes Persson
Telefon
090-786 61 79
Dale Corkery
Telefon
090-786 60 47
David Nilsson
Telefon
090-786 93 23
Dennis Svedberg
Dmitry Shevela
Telefon
090-786 52 93

Tillämpning av masspektrometri för bestämning av gasisotop förhållanden inom forskningsområdena fotosyntes och geokemi. För mer information, besök vår webpage: http://irms.chem.umu.se/.

Dmytro Sokol

Jag är doktorand i biokemi i Madeleine Ramsteds grupp och forskar biofilmmetaboliter av kliniska bakterier från katetrar och marina bakterier som producerar antibiotika

Elena Dracheva
Elisabeth Baland

Jag är doktorand i Andre Mateus lab sedan juni 2022. Mitt projekt fokuserar på att använda biofysiska proteomikmetoder för att studera kolhydratmetabolism i tarmmikrobiomer.

Röntgenkristallografi på makromolekyler

Emelie Boström
Emil Isaksson
Erik Björn
Telefon
090-786 51 89

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Erik Chorell
Telefon
090-786 93 29

Jag arbetar som universitetslektor vid kemiska institutionen vilket innefattar forskning, undervisning och ett infrastrukturansvar kopplat till Life Science och kemisk biologi.

Erin Schexnaydre
Eva Weidemann
Telefon
090-786 59 21
Farina Tariq

Phd Student Working in Domain of Computational Science & Engineering

Fredrik Almqvist

Jag är professor i organisk kemi och min forskargrupp letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Jag är föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Fredrik Orädd
Gergö Mótyán
Gerhard Gröbner
Telefon
090-786 63 46

Professor i biofysikalisk kemi och ansvarig för den nationella NMR-infrastrukturen. Forskar om biologiska membraner med fokus på proteiner inblandade i celldöd.

Gunilla Isaksson
Telefon
090-786 61 76
Henrik Antti

Jag är sedan januari 2020 verksam som prefekt vid Kemiska institutionen.  Jag är professor i bioinformatik och bedriver forskning inom områdena kemometri och metabolomik.

Hussein Haggag
Telefon
090-786 91 03
Ilona Dudka
Telefon
090-786 53 84
Irina Iakovleva
Telefon
090-786 93 59

Jag är proteinkemist i grunden och de senaste åren har jag ägnat mig åt proteinforskning, specifikt på amyloida sjukdomar.

Irina Shchukareva
Telefon
070-557 07 40
Jean-Francois Boily
Telefon
090-786 52 70

Molekylär geokemi: Experimentella och teoretiska studier om processer i marken, atmosfären och även rymden.  Min hemsida: http://moleculargeo.chem.umu.se/boily/

Jenny Lundqvist
Telefon
090-786 67 34
Jens Stens
Telefon
090-786 99 58
Jerker Fick
Telefon
090-786 93 24

Jag är postdoktor i Magnus Wolf-Watz grupp, specialiserad inom strukturbiologi, med fokus på molekylära mekanismer bakom aggressivitet och metastasering vid prostatacancer.

Joakim Bygdell
Telefon
090-786 68 02
Joao Figueira
Telefon
090-786 64 17
Johan Trygg

Forskningen fokuserar på att utveckla kemometri.

Johan Unge

Forskare, utvecklare och servicepersonal inom MicroED/Elektronkristallografi vid UCEM.

Johanna Nilsson
Telefon
090-786 97 61
Jun Zhang

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Min forskning fokuserar på utveckling av kemo-optogenetiska system med fotoväxlingsbara CID som möjliggör kontroll av cellulära processer med ljus.

Junyi Zhao
Telefon
090-786 93 40
Jyri-Pekka Mikkola

Prof. Jyri-Pekka Mikkola tog sin M.Sc. i kemiteknik från Åbo Akademi 1992. Sedan 2008 är han professor i teknisk kemi vid både Umeå universitet, Sverige och Åbo Akademi, Finland.

Jörgen Ådén
Telefon
090-786 65 76
Karin Boden
Karina Persson
Telefon
090-786 59 26

Forskar om hur bakterier binder till andra bakterier samt hur vissa utsöndrar toxiner vid infektion och de reaktioner det leder till. Jag är anknuten till Integrated Structural Biology och UCMR.

Kate Bennett

Forskningssamordnare vid Kemiska intuitionen och Plattform Manager vid Computational Analytics Support Platform (CASP).

Knut Irgum
Telefon
090-786 59 97
Lars Åberg
Telefon
090-786 63 80
Lars-Göran Adolfsson

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Laura Herzog
Leif Jönsson
Telefon
090-786 68 11
Linda Sandblad
Telefon
090-786 71 07

Projekt: Cellbiologi - Skelettproteiners funktion, cellulär organisation och uppbyggnad

MIMS Team Leader

Samordnare för Umeå Centre for Electron Microscopy

Lisa Lundin
Telefon
090-786 88 53

Lisa Lundin är universitetslektor i Miljökemi och programansvarig för utbildningsprogrammen civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi och Högskoleprogrammet till processoperatör.

Lorene Gonnin

Jag är postdoktor i Linda Sandblads forskargrupp. Jag undersöker viral replikation i celler infekterade med negativ-strängade RNA-virus med hjälp av elektrontomografi.

Luisa Fernanda Corredor Arias
Madeleine Ramstedt
Telefon
090-786 63 28

I min forskning studerar jag interaktioner mellan bakterier och material.

Madhavi Latha Gandla
Telefon
090-786 96 64
Magdalena Vikdahl
Telefon
090-786 71 39
Magnus Andersson
Telefon
090-786 57 56

Min forskning fokuserar på att förstå hur proteiner i cellmembranet fungerar med hjälp av tidsupplöst röntgenspridning samt datorsimulering.

Magnus Holmgren
Telefon
090-786 59 47
Malin Linder Nording
Telefon
090-786 60 71
Maria Hjelt
Telefon
090-786 66 53
Maria Sapounidou
Telefon
090-786 72 44

Mina forskningsintressen fokuserar på att identifiera kemikalier som är relevanta för människors och miljöhälsa genom att använda nuvarande och utveckla nya beräkningsmetoder.

Maria Svensson
Telefon
090-786 64 37
Marie Lycksell

Post-doc vid Kemiska institutionen, Umeå Universitet, utstationerad till Institut Laue-Langevin, Grenoble, France. Forskningsfokus är biofysiska studier av membranproteiner.

Martin Edlund
Telefon
070-216 87 72
Martin Plöhn
Telefon
090-786 68 69

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Mattias Hedenström
Telefon
090-786 53 70

Staff Scientist på plattformen för NMR spektroskopi

https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/nmr/

Max Renner
Maxime Donzel
Merve Yesilbas

Vibrationsspektroskopi, CRISM fjärranalysdata från Mars

Michael Hall
Telefon
090-786 69 44
Michael Holmboe
Telefon
090-786 68 61
Mikael Elofsson

Dekan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Mikael Lindberg
Telefon
090-786 80 23
My Hägglund
Telefon
090-786 61 11
Narin Mohamad
Naser Tavajohi
Telefon
090-786 60 61

Gas separation membranes (CO2 separation, olefin/paraffin separation, etc.), membranes in the energy sector (Blue Energy and Green Energy production), membranes for water and wastewater treatment.   

Niklas Söderholm
Nils Hauff

https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/umea-centre-for-electron-microscopy-ucem/

Oscar Montén
Pardeep Singh
Telefon
090-786 92 83
Patrik Andersson

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Per Liljelind
Telefon
090-786 93 21

Kemist med miljöanalytisk inriktning mot GC/MS-analys. Universitetets kemiexpert, med en administratörs- och supportroll för Universitetets program för kemikaliehantering.

Per Rogne
Telefon
090-786 96 72
Rabindra Nath Das
Rao Vippili

Jag är postdoktor i Fredrik Almqvists grupp med fokus på att utveckla läkemedel som hämmar grampositiva bakterieinfektioner.

Richard Lindberg
Telefon
090-786 54 64
Rickard Nutti
Telefon
090-786 74 41
Rogers Swai

Doktorand i Max Renner's grupp vid Kemiska institutionen. Studerar replikationsmaskineriet för pneumo- och henipavirus med hjälp av cryo-EM.

Sandra Behren

Jag är postdoktor i Mikael Elofssons grupp på Kemiska institutionen. Min forskning fokuserar på syntes av antivirala små molekyler och glykokonjugat.

Sanna Bränström
Telefon
090-786 60 58
Santosh Govind Khokarale
Telefon
090-786 90 61
Sara Henriksson
Telefon
090-786 57 17
Sara Sandin
Telefon
090-786 92 42
Sara Spjut
Telefon
090-786 69 35
Shaochun Zhu
Shokat Sarmad
Telefon
090-786 62 86
Sofie Björklund
Telefon
090-786 71 77

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Sofie Söderlund
Telefon
090-786 89 33
Solomon Tesfalidet

Jag är analytisk kemist med bakgrund inom spektrometri och fokuserar för närvarande på elektrokemi och utveckling av elektroanalytiska metoder.

Stefan Stagge
Stina Jansson
Telefon
090-786 76 22

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Stina Wikström
Telefon
090-786 64 18
Suresh Banjara

Jag är postdoktor i Linda Sandblads grupp. Jag använder Cryo-EM-tekniker för att utforska arkitekturen hos det glykoproteinmembran som omger däggdjursäggceller.

Tamás Milán Nagy

Tamás Milán Nagy är postdoktor i Gerhard Gröbners grupp och forskar om struktur och dynamik hos proteiner med hjälp av NMR-spektroskopi och beräkningsverktyg.

Tanvir Shaikh
Thilde Andersson
Tobias Hainzl
Telefon
090-786 98 29
Tobias Sparrman
Telefon
090-786 88 43
Trung Nguyen
Ulrika Westerlind
Telefon
090-786 93 15

Min grupp är intresserad av kemisk glykobiologi.

 

Ulrika Westin
Uwe Sauer
Telefon
090-786 59 30

Jag är föreståndare för the Protein Expertise Platform (PEP).

Van Minh Dinh

Vår forskning fokuserar på material och katalys, särskilt de som är relaterade till biomassaresurser, biopolymerer, jonvätskor, och heterogena katalysatorer.

ORCID: 0000-0003-1473-6812

 

Victor Hellgren

Jag är doktorand och arbetar med att utveckla nya antibiotika mot grampositiva bakterier.

William Siljebo
Yaowen Wu
Telefon
090-786 55 31

Mitt labb är intresserad av att förstå den molekylära mekanismen för autofagi och membrantrafik som regleras av små GTPaser genom att utveckla nya kemiska och kemo-optogenetiska metoder.

Zheng Guo

Jag är doktorand i Ulrika Westerlinds grupp. Jag arbetar med syntes och utforskning av glykopeptider.