"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska institutionen

Anställda medarbetare

Agnieszka Ziolkowska
Telefon
090-786 57 69
Ajaikumar Samikannu
Telefon
090-786 54 67
Amanda Ekman
Anders Lindgren
Telefon
090-786 72 35
Andras Gorzsas
Telefon
090-786 59 18

Manager, Vibrationsspektroskopi Plattform (ViSp)

(https://www.umu.se/en/research/infrastructure/visp/)

Andre Mateus

Focus on mapping protein function in human gut microbiome species using proteomics and systems biology.

André Graça
Telefon
090-786 66 87

Min forskning fokuserar på strukturella och biofysiska studier av fotosystem II-komplexet i modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana.

André Ohlin
Telefon
090-786 57 64

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler och polyoxometalater. Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

 

Andreas Eriksson

Jag är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Andrey Shchukarev
Telefon
090-786 53 61

Min forskning handlar om studier av ytor och gränsytor, speciellt i vattenlösningar, med hjälp av Röntgenfotoelektronspektroskopi. Jag är föreståndare för XPS-plattformen.

Andriy Rebryk
Telefon
090-786 62 20
Anna Eriksson
Telefon
090-786 71 09
Anna Kitti-Sjöström
Telefon
090-786 51 88
Anna Leonardsson
Telefon
090-786 57 58
Telefon
090-786 68 90

Jag är ansvarig för forskarutbildningen i kemi och är även ställföreträdande prefekt.

Anna Strom
Telefon
090-786 52 47

Bio4Energy kommunikation

Benny Björkblom
Telefon
090-786 62 30

Forskare inom biokemi och metabolitprofilering av biologiska prover mha. kromatografi, masspektrometri, bioinformatik och multivariat statistik.

Camilla Jonsson
Telefon
090-786 69 26
Carla Perez
Telefon
090-786 72 41

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Carlos Martín
Telefon
090-786 60 99
Cecilia Lindgren
Telefon
090-786 93 69
Chaojun Tang
Telefon
090-786 67 19
Charlotta Sundin
Telefon
090-786 54 93

Jag är samordnare på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Cheng Choo Lee
Telefon
090-786 93 44
Christian Hedberg
Telefon
090-786 56 84

Jag är professor i organisk kemi.

Christiane Funk
Telefon
090-786 76 33

Min forskning fokuserar på växtproteaser samt möjligheten att använda Nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och produktion av biomassa.

Christine Gallampois
Telefon
090-786 51 71
Claes Persson
Telefon
090-786 61 79
Dale Corkery
Telefon
090-786 60 47
David Nilsson
Telefon
090-786 93 23
Dennis Svedberg
Dmitry Shevela
Telefon
090-786 52 93

Tillämpning av masspektrometri för bestämning av gasisotop förhållanden inom forskningsområdena fotosyntes och geokemi. För mer information, besök vår webpage: http://irms.chem.umu.se/.

Dmytro Sokol

Jag är doktorand i kemi i Madeleine Ramstedts grupp och forskar om marina bakterier för att hitta nya antibiotika.

Elisabeth Baland

I am a PhD in Andre Mateus lab since June 2022. My project focuses on using biophysical proteomics approaches to study carbohydrate metabolism in gut microbiome species.

Röntgenkristallografi på makromolekyler

Emelie Boström
Erik Björn
Telefon
090-786 51 89

Vi studerar hur metallföreningars kemiska struktur styr mekanismer och kinetik för reaktioner som är centrala för metallers kretslopp i miljön.

Erik Chorell
Telefon
090-786 93 29

Jag arbetar som universitetslektor vid kemiska institutionen vilket innefattar forskning, undervisning och ett infrastrukturansvar kopplat till Life Science och kemisk biologi.

Erin Schexnaydre
Eva Weidemann
Telefon
090-786 59 21
Fredrik Almqvist

Jag är professor i organisk kemi och min forskargrupp letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Jag är också biträdande föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research.

Gergö Mótyán
Telefon
090-786 69 05
Gerhard Gröbner
Telefon
090-786 63 46

Professor i biofysikalisk kemi och ansvarig för den nationella NMR-infrastrukturen. Forskar om biologiska membraner med fokus på proteiner inblandade i celldöd.

Gunilla Isaksson
Telefon
090-786 61 76
Gustavo Carvalho Dias
Henrik Antti

Jag är prefekt på Kemiska institutionen.  Jag är professor i bioinformatik och mina forskningsområden är inom kemometri och metabolomik.

Hussein Haggag
Telefon
090-786 91 03
Ida Bengtsson
Ilona Dudka
Telefon
090-786 53 84
Irfan Prabudiansyah

Jag är postdoktor i Magnus Anderssons grupp vid Kemiska institutionen. Min forskning fokuserar på strukturella och biofysiska studier av membrantransportproteiner.

Irina Iakovleva
Telefon
090-786 93 59

Jag är proteinkemist i grunden och de senaste åren har jag ägnat mig åt proteinforskning, specifikt på amyloida sjukdomar.

Irina Shchukareva
Telefon
070-557 07 40
Jean-Francois Boily
Telefon
090-786 52 70

Molekylär geokemi: Experimentella och teoretiska studier om processer i marken, atmosfären och även rymden.  Min hemsida: http://moleculargeo.chem.umu.se/boily/

Jenny Lundqvist
Telefon
090-786 67 34
Jens Stens
Telefon
090-786 99 58
Jerker Fick
Telefon
090-786 93 24
Joakim Bygdell
Telefon
090-786 68 02
Joao Figueira
Telefon
090-786 64 17
Johan Trygg

Forskningen fokuserar på att utveckla avancerad data analys och kemometri på storskaliga 'omics' dataset för att förstå, förebygga och behandla sjukdomar och därigenom förbättra global hälsa. 

Johan Unge
Jonas Sandström
Jun Zhang
Telefon
090-786 64 92
Junyi Zhao
Telefon
090-786 93 40
Jyri-Pekka Mikkola

Prof. Jyri-Pekka Mikkola tog sin M.Sc. i kemiteknik från Åbo Akademi 1992. Sedan 2008 är han professor i teknisk kemi vid både Umeå universitet, Sverige och Åbo Akademi, Finland.

Jörgen Ådén
Telefon
090-786 65 76
Karin Boden
Karina Persson
Telefon
090-786 59 26

Forskar om hur bakterier binder till andra bakterier samt hur vissa utsöndrar toxiner vid infektion och de reaktioner det leder till. Jag är anknuten till Integrated Structural Biology och UCMR.

Kate Bennett

Forskningssamordnare vid Kemiska intuitionen och Plattform Manager vid Computational Analytics Support Platform (CASP).

Knut Irgum
Telefon
090-786 59 97
Lars Åberg
Telefon
090-786 63 80
Lars-Göran Adolfsson

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Laura Herzog
Leif Jönsson
Telefon
090-786 68 11
Lena Crenshaw
Telefon
090-786 92 41
Linda Lundberg
Telefon
090-786 59 73
Linda Sandblad
Telefon
090-786 71 07

Projekt: Cellbiologi - Skelettproteiners funktion, cellulär organisation och uppbyggnad

MIMS Team Leader

Samordnare för Umeå Centre for Electron Microscopy

Lisa Lundin
Telefon
090-786 88 53

Lisa Lundin är universitetslektor i Miljökemi och programansvarig för utbildningsprogrammen civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi och Högskoleprogrammet till processoperatör.

Lorene Gonnin
Luisa Fernanda Corredor Arias
Madeleine Ramstedt
Telefon
090-786 63 28

I min forskning studerar jag interaktioner mellan bakterier och material.

Madhavi Latha Gandla
Telefon
090-786 96 64
Magdalena Vikdahl
Telefon
090-786 71 39
Magnus Andersson
Telefon
090-786 57 56

Min forskning fokuserar på att förstå hur proteiner i cellmembranet fungerar med hjälp av tidsupplöst röntgenspridning samt datorsimulering.

Magnus Holmgren
Telefon
090-786 59 47
Malin Linder Nording
Telefon
090-786 60 71
Manesh Nautiyal

Postdoktor i Fredrik Almqvist lab. Han designar, syntetiserar och utvärderar nya ringsammansatta heterocykler.

Maria Hjelt
Telefon
090-786 66 53
Maria Jansson
Telefon
090-786 52 62
Maria Sapounidou
Telefon
090-786 72 44

Mina forskningsintressen fokuserar på att identifiera kemikalier som är relevanta för människors och miljöhälsa genom att använda nuvarande och utveckla nya beräkningsmetoder.

Marie Lycksell

Post-doc vid Kemiska institutionen, Umeå Universitet, utstationerad till Institut Laue-Langevin, Grenoble, France. Forskningsfokus är biofysiska studier av membranproteiner.

Martin Edlund
Telefon
070-216 87 72
Martin Plöhn
Telefon
090-786 68 69

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Mattias Hedenström
Telefon
090-786 53 70
Max Renner
Merve Yesilbas

Vibrationsspektroskopi, CRISM fjärranalysdata från Mars

Michael Hall
Telefon
090-786 69 44
Michael Holmboe
Telefon
090-786 68 61
Mikael Elofsson

Dekan Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Mikael Lindberg
Telefon
090-786 80 23
My Hägglund
Telefon
090-786 61 11
Nandita Bodra
Naser Tavajohi
Telefon
090-786 60 61

Gas separation membranes (CO2 separation, olefin/paraffin separation, etc.), membranes in the energy sector (Blue Energy and Green Energy production), membranes for water and wastewater treatment.   

Ngoc Tan Luong
Telefon
090-786 68 58
Niklas Söderholm
Norman Hoster
Telefon
090-786 71 98

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Oleksandr Ilchenko
Olena Rzhepishevska
Telefon
090-786 88 45
Olivia Spain
Telefon
090-786 72 50
Olof Boman
Pardeep Singh
Telefon
090-786 92 83
Patrik Andersson

Min forskning rör utveckling av metodik för att identifiera miljö- och hälsoskadliga kemikalier och förstå dess verkan baserat på kombinationer av experimentella och beräkningskemiska verktyg.

Per Liljelind
Telefon
090-786 93 21

Kemist med miljöanalytisk inriktning mot GC/MS-analys. Universitetets kemiexpert, med en administratörs- och supportroll för Universitetets program för kemikaliehantering.

Per Rogne
Telefon
090-786 96 72
Rabindra Nath Das
Richard Lindberg
Telefon
090-786 54 64
Rickard Nutti
Telefon
090-786 74 41
Rogers Swai
Rosita Nilsson
Telefon
090-786 59 60
Sanna Bränström
Telefon
090-786 60 58
Santosh Govind Khokarale
Telefon
090-786 90 61
Sara Henriksson
Telefon
090-786 57 17
Sara Sandin
Telefon
090-786 92 42
Sara Spjut
Telefon
090-786 69 35
Shaochun Zhu
Shokat Sarmad
Telefon
090-786 62 86
Sofie Björklund
Telefon
090-786 71 77

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Solomon Tesfalidet

Jag är analytisk kemist med bakgrund inom spektrometri och fokuserar för närvarande på elektrokemi och utveckling av elektroanalytiska metoder.

Stefan Stagge
Stina Berglund Fick
Telefon
090-786 88 52
Stina Jansson
Telefon
090-786 76 22

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Stina Wikström
Telefon
090-786 64 18
Sunita Kushwah
Suresh Banjara

Jag är postdoktor i Linda Sandblads grupp. Jag använder Cryo-EM-tekniker för att utforska arkitekturen hos det glykoproteinmembran som omger däggdjursäggceller.

Tamás Milán Nagy

Currently, he is interested in the structure and dynamics of proteins using NMR spectroscopy and computational tools.

Tobias Hainzl
Telefon
090-786 98 29
Tobias Sparrman
Telefon
090-786 88 43
Trung Nguyen
Ulrika Westerlind
Telefon
090-786 93 15
Ulrika Westin
Uwe Sauer
Telefon
090-786 59 30

Jag är föreståndare för the Protein Expertise Platform (PEP).

Van Minh Dinh

Vår forskning fokuserar på material och katalys, särskilt de som är relaterade till biomassaresurser.

Vasiliki Zacharaki
Victor Hellgren

Jag är doktorand och arbetar med att utveckla nya antibiotika mot grampositiva bakterier.

William Siljebo
Telefon
090-786 51 51
Wolfgang Schröder
Telefon
090-786 69 74

Chaperoner - en hjälpande hand för Fotosystem II

Yaowen Wu
Telefon
090-786 55 31

Our lab is interested in understanding the molecular mechanism of autophagy and membrane trafficking regulated by small GTPases by developing novel chemical and chemo-optogenetic approaches.

Zheng Guo