Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Samisk hälsa
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Coronatider – konsekvenser för individ och samhälle?
Tid 22 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Poliser i yttre tjänst, deras livsmiljöer och livsstilsbalans
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention med en app – Säkra steg för egenträning
Tid 1 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Självskadebeteende bland män
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Validering av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ5d 5L för Sverige
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fekal inkontinens – poängsystem, livskvalitet och kirurgisk intervention
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 28 september 2018 till 31 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nordic Nature Health Hub
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsämne: Kostvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barnortopedi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Behandling av lårbenshalsfrakturer
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Radiusfraktur
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skadepanorama i förändring
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nerv- och ryggmärgsskador
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsämne: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sömnapné vid kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Njurcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forensisk tolkning av postmortal lungvikt
Tid 1 april 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 31 januari 2017 till 31 maj 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning
Tid 2 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Tid 1 januari 2017 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom
Tid 30 november 2016 till 30 november 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 29 juli 2016 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
WHO, TDR: ARBOVIRUS tidiga varningssystem
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hyperborean
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt