Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsområde: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2020 till 1 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mäns sexuella och reproduktiva hälsa: hälso- och sjukvårdens erfarenheter och organisation
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention med en app – Säkra steg för egenträning
Tid 1 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social aktivitet på recept
Tid 1 juli 2019 till 1 juli 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Självskadebeteende bland män
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan psykisk hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras? En interventionsstudie
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fekal inkontinens – poängsystem, livskvalitet och kirurgisk intervention
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 28 september 2018 till 31 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nordic Nature Health Hub
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barnortopedi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Behandling av lårbenshalsfrakturer
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Radiusfraktur
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Njurcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nerv- och ryggmärgsskador
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skadepanorama i förändring
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sömnapné vid kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige
Tid 1 september 2017 till 30 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forensisk tolkning av postmortal lungvikt
Tid 1 april 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 31 januari 2017 till 31 maj 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning
Tid 2 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska begreppet aktivitet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälso- och sjukvårdsutnyttjande bland äldre på landsbygden i Tanzania: Har sjukförsäkring betydelse?
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dissektion av ärftliga torakala aortasjukdomar (HTAD)
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 29 juli 2016 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Tid 31 mars 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt