Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2020
Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?
Ämne: Socialmedicin, Folkhälsovetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2019
Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar
Ämne: Kardiovaskulär medicin, Folkhälsovetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2020
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2020
Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien
Ämne: Folkhälsovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri
1 januari 2018 till 31 december 2020
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Ämne: Epidemiologi, Infektionssjukdomar
1 januari 2018 till 31 december 2020
Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar
Ämne: Meteorologi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2020
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning
Ämne: Neurovetenskap, Sjukgymnastik/fysioterapi
6 november 2017 till 31 december 2017
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Ämne: Socialvetenskap, Ekonomisk geografi, Folkhälsovetenskap
1 juli 2017 till 31 december 2022
HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.
Ämne: Anestesiologi och intensivvård, Anestesiologi
31 januari 2017 till 31 maj 2023
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2019
Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem
Ämne: Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället
1 januari 2017 till 31 december 2020
Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia
Ämne: Reproduktiv hälsa, Folkhälsovetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2019
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Ämne: Forskning om offentlig sektor, Folkhälsovetenskap
1 januari 2017 till 30 december 2020
Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus
Ämne: Läkemedelskemi, Virologi
1 januari 2017 till 31 december 2017
Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom
Ämne: Folkhälsovetenskap
30 november 2016 till 30 november 2020
Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 november 2016 till 30 september 2018
ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar
Ämne: Epidemiologi, Folkhälsovetenskap, Infektionssjukdomar
1 oktober 2016 till 30 september 2020
PedPreMed: En RCT som jämför tre lika premedicineringar vid barnnarkos.
Ämne: Kirurgi, Anestesiologi och intensivvård, Anestesiologi, Omvårdnad
1 september 2016 till 30 juni 2019
Utveckling av kommunikation, ledarskap och situationsmedvetenhet i interprofessionella team under akuta situationer.
Ämne: Kirurgi, Anestesiologi och intensivvård, Anestesiologi, Intensivvård, Katastrofmedicin, Traumatologi, Omvårdnad
24 augusti 2016 till 30 juni 2020
Nukleotider - enzymer, syntesvägar och läkemedelsutveckling
Ämne: Infektionssjukdomar, Biokemi
21 juli 2016 till 1 januari 2020
Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi
Ämne: Onkologi, Barn, Omvårdnad
13 maj 2016 till 31 december 2016
Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?
Ämne: Folkhälsovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri
1 februari 2016 till 31 december 2019
Kapacitetstärkande av hälsosystemforskningen för att stödja innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling
Ämne: Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället
1 juli 2015 till 31 december 2019
Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 februari 2015 till 30 januari 2017
Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL
Ämne: Sjukgymnastik/fysioterapi
1 januari 2015 till 31 december 2017
Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2017
Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber
Ämne: Folkhälsovetenskap, Infektionssjukdomar
1 januari 2015 till 31 december 2017
Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?
Ämne: Ortopedi, Sjukgymnastik/fysioterapi
1 januari 2015 till 31 december 2018
Myggburna zoonoser i djur och människor
Ämne: Biologi, Systematik och fylogeni, Mikrobiologi, Virologi, Medicin
1 januari 2015 till 31 december 2017
Anandamid och 2-arakidonoylglycerol: kopplingen till cyklooxygenas
Ämne: Farmakologi
2 december 2014 till 31 december 2018
Kartläggning av miljö- och klimatfaktorers inverkan på infektionsutbrott i Europa
Ämne: Folkhälsovetenskap, Miljömedicin, Infektionssjukdomar
1 oktober 2014 till 31 december 2016
Allmäntillstånd vid palliativ cellgiftsbehandling
Ämne: Onkologi, Palliativ medicin
2 september 2014 till 30 juni 2014
Förekomst av och riskfaktorer för astma hos svenska tävlingsmotionärer: en webenkätstudie
Ämne: Lungsjukdomar, Epidemiologi
1 augusti 2014 till 4 juli 2015
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
Ämne: Molekylärbiologi, Genetik, Bioinformatik
13 maj 2014 till 31 december 2014
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
Ämne: Otorhinolaryngologi, Morfologi, cellbiologi, patologi, Radiologisk forskning
10 oktober 2013 till 10 oktober 2017
Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien
Ämne: Folkhälsovetenskap, Miljömedicin, Genus
2 september 2013 till 31 augusti 2015
Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden
Ämne: Omvårdnad
21 januari 2013 till 10 januari 2017
Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?
Ämne: Spektroskopi, Övrig kemi, Miljömedicin, Yrkesmedicin
1 januari 2013 till 31 december 2015
Rift Valley fever virus - hur sker överföring, vilka mygg och djur är reservoarer och vad bestämmer sjukdomsbilden?
Ämne: Epidemiologi, Virologi, Mikrobiologi och immunologi, Veterinärmedicinsk epidemiologi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 januari 2013 till 31 december 2015
Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack
Ämne: Biofysik, Medicinsk teknik, Histologi, Kardiovaskulär medicin, Medicinsk teknik, Folkhälsovetenskap
1 januari 2013 till 31 december 2015
Klimat, sociala och demografiska förhållande i Sverige och dess samband med sjukdomar och dödlighet
Ämne: Folkhälsovetenskap, Miljömedicin
1 januari 2013 till 31 december 2014
MR-baserad strålterapi
Ämne: Radiofysik
10 december 2012 till 31 december 2015
ALK i utveckling och sjukdom
Ämne: Mikrobiologi, Cellbiologi, Molekylärbiologi
5 september 2012 till 31 december 2009
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 september 2012 till 1 september 2014
Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 maj 2012 till 30 april 2015
Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor
Ämne: Epidemiologi, Samhällsmedicin, Yrkesmedicin
22 februari 2012 till 31 december 2013
KOL-kollen - ett mobilt system för att följa lungfunktion, symtom och syremättnad i hemmet hos personer med KOL.
Ämne: Lungsjukdomar, Sjukgymnastik/fysioterapi
1 januari 2012 till 31 december 2015
INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)
Ämne: Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 januari 2012 till 30 juni 2015
Att förutse och ha beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande effekt
Ämne: Övrig biologi, Epidemiologi, Virologi, Veterinärmedicinsk epidemiologi, Hälso- och sjukvård i samhället
1 januari 2012 till 31 december 2013
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Ämne: Cellbiologi, Histologi, Immunbiologi
28 oktober 2011 till 31 december 2013
Övervakning och kontroll av denguefeber (DengueTools)
Ämne: Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 september 2011 till 28 februari 2016
HOPP till patienter med svår hjärtsvikt
Ämne: Omvårdnad
18 augusti 2011 till 31 december 2013
The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study
Ämne: Geriatrik och medicinsk gerontologi, Sjukgymnastik/fysioterapi
1 augusti 2011 till 31 december 2017
Nya metoder för att mäta hjärnans vätskedynamik samt gång- och balansrubbningar
Ämne: Strömningsmekanik, Medicinsk teknik, Neurovetenskap, Neurofysiologi, Samhällsmedicin
1 juli 2011 till 30 juni 2014
Diagnostik av prostatacancer
Ämne: Medicinsk teknik
30 juni 2011 till 31 december 2014
Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer och sena biverkningar efter cancerbehandling.
Ämne: Medicinsk genetik, Epidemiologi
11 maj 2011 till 31 december 2013
Studier av sorkfeber (nephropathia epidemica).
Ämne: Infektionssjukdomar
1 mars 2011 till 31 december 2014
Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö
Ämne: Omvårdnad
1 mars 2011 till 1 mars 2015
Optimerad kardiovaskulär prevention genom riskbedömning och riskkommunikation baserad på visualisering av tyst åderförkalkning VIP ─ VIPVIZA
Ämne: Kardiologi, Kardiovaskulär medicin, Folkhälsovetenskap
1 januari 2011 till 31 december 2021
Specifika system för upptag i celler
Ämne: Medicinsk cellbiologi
20 december 2010 till 1 januari 2012
Malignt melanom - ett nytt angreppssätt att minska fördröjning av diagnos och behandling
Ämne: Dermatologi och venerologi, Omvårdnad
6 oktober 2010 till 31 maj 2013
Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar
Ämne: Omvårdnad
5 oktober 2010 till 31 december 2013
Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg
Ämne: Omvårdnad
4 oktober 2010 till 31 december 2015
Långtidseffekter av sorkfeberinfektion
Ämne: Folkhälsovetenskap, Infektionssjukdomar
1 september 2010 till 31 december 2013
Hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke
Ämne: Familjeforskning, Hälso- och sjukvård i samhället, Omvårdnad
1 augusti 2010 till 31 december 2013
Svenskt forskarnätverk för vibrationer och hälsa (Vibnet)
Ämne: Arbetsvetenskap och ergonomi, Yrkesmedicin
1 juni 2010 till 31 december 2012
Att använda systematisk och kontinuerlig uppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården
Ämne: Folkhälsovetenskap, Samhällsmedicin
1 januari 2010 till 31 december 2012
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungfunktion vid akut koronart syndrom; förekomst och prognostisk betydelse
Ämne: Kardiologi, Lungsjukdomar, Epidemiologi
1 januari 2010 till 31 december 2015
Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)
Ämne: Datavetenskap, Yrkesmedicin
1 januari 2010 till 31 december 2012
Kopiering och reparation av cellens arvsmassa
Ämne: Mikrobiologi, Kemi, Biokemi
25 september 2009 till 31 december 2010
Diabetessköterskors roll och interaktion med patienter i primärvården
Ämne: Vårdpedagogik, Omvårdnad
21 september 2009 till 21 september 2013
Utvärdering av en patientcentrerad intervention bland patienter med typ 2-diabetes
Ämne: Vårdpedagogik, Allmänmedicin, Hälso- och sjukvård i samhället, Omvårdnad
1 september 2009 till 1 september 2013
Svenska renskötande samers uppfattningar om klimatförändringar
Ämne: Folkhälsovetenskap
1 september 2009 till 31 oktober 2011
Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling
Ämne: Invärtesmedicin, Allmänmedicin, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 september 2009 till 31 december 2013
Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?
Ämne: Neurobiologi, Anatomi, Biomaterial, Histologi
1 juli 2009 till 31 december 2021
Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd
Ämne: Folkhälsovetenskap, Barn
1 januari 2009 till 31 december 2013
Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan
Ämne: Neurofysiologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning
Ämne: Folkhälsovetenskap, Samhällsmedicin
1 januari 2009 till 31 december 2013
Situationsberoende anpassning av bitbeteenden
Ämne: Neurofysiologi, Kirurgisk forskning
1 januari 2009 till 31 december 2012
Tät.nu - utredning och behandling via internet av urininkontinens hos kvinnor
Ämne: Allmänmedicin
1 januari 2009 till 31 december 2013
Varför är bröstcancer ibland en dödlig sjukdom?
Ämne: Onkologi
23 oktober 2008 till 31 december 2015
Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien
Ämne: Vårdpedagogik, Familjeforskning, Pediatrisk medicin, Barn, Omvårdnad
1 september 2008 till 31 december 2018
Plack på tänderna- hur ser den egentligen ut på molekylär nivå?
Ämne: Cell- och molekylärbiologi, Övrig odontologi
1 september 2008 till 31 december 2010
Effekter av en individanpassad vårdmodell på aggressivt beteende vid demenssjukdom
Ämne: Hälso- och sjukvård i samhället, Omvårdnad
1 januari 2008 till 31 december 2012
Bedömning av exponering för hand-armvibrationer
Ämne: Yrkesmedicin
1 januari 2008 till 30 september 2012
På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården
Ämne: Folkhälsovetenskap, Samhällsmedicin
1 januari 2008 till 31 december 2012
Harpestbakteriens angreppsmetoder
Ämne: Cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar
1 januari 2008 till 1 juni 2012
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Ämne: Organismbiologi, Utvecklingsbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Genetik
5 december 2007 till 31 december 2010
Nedbrytning och uppbyggnad av benvävnad
Ämne: Cell- och molekylärbiologi, Parodontologi
3 december 2007 till 31 december 2007
Kan man vaccinera sig mot magsår?
Ämne: Mikrobiologi, Bakteriologi
20 juni 2007 till 31 december 2008
Klimatförändring och folkhälsa
Ämne: Katastrofmedicin, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap, Miljömedicin, Infektionssjukdomar
16 april 2007 till 31 december 2009
Bananflugans naturliga immunitet
Ämne: Mikrobiologi
9 mars 2007 till 31 december 2008
Att upptäcka farliga rubbningar i hjärtfrekvensen
Ämne: Kardiologi, Klinisk fysiologi, Medicinsk teknik
26 februari 2007 till 31 december 2007
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Ämne: Mikrobiologi
26 februari 2007 till 31 december 2007
Transplantation vid Parkinsons sjukdom
Ämne: Cellbiologi, Neurobiologi, Histologi
13 februari 2007 till 31 december 2008
Harpestbakterien – överlevnadsmekanismer och vaccinutveckling
Ämne: Mikrobiologi, Klinisk bakteriologi
8 februari 2007 till 31 december 2009
Cellytans dynamik
Ämne: Cellbiologi
23 januari 2007 till 31 december 2007
LRIG-proteiners roll vid hjärntumörer och andra tumörformer
Ämne: Onkologi
18 januari 2007 till 31 december 2008
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Ämne: Mikrobiologi
17 januari 2007 till 31 december 2008
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Ämne: Mikrobiologi, Molekylärbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Stamceller vid leukemi
Ämne: Biokemi, Medicinsk cellbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2007
Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten
Ämne: Folkhälsovetenskap, Barn, Hälso- och sjukvård i samhället
1 juli 2006 till 1 januari 2020
Adhesiva dentala biomaterial
Ämne: Biomaterial, Cariologi
30 juni 2006 till 31 december 2011
Effekter på handens nervfunktion efter exponering för vibrationer
Ämne: Arbetsvetenskap och ergonomi, Neurovetenskap, Neurofysiologi, Yrkesmedicin
1 januari 2006 till 31 mars 2007
Exponering för isocyanater på huden
Ämne: Yrkesmedicin
1 januari 2006 till 31 december 2007
Arbete - förtidspension – hälsa
Ämne: Sociologi, Yrkesmedicin
1 januari 2006 till 31 december 2014
Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling
Ämne: Virologi
1 januari 2005 till 31 december 2017
Felveckning av proteiner på molekylnivå
Ämne: Medicinsk cellbiologi, Molekylär medicin, Neurobiologi, Biokemi
26 november 2003 till 31 december 2008
Transkriptionell reglering i eukaryota celler
Ämne: Biokemi, Cell- och molekylärbiologi, Cellbiologi, Kemi
23 april 2003 till 31 december 2014
DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3
Ämne: Diabetologi, Allmänmedicin, Omvårdnad
1 januari 2001 till 31 december 2017