Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Ryggkirurgi
1 januari 2019
Forskningsprojekt
Hur kan stöd och behandling vid psykisk ohälsa hos unga integreras i ungdomsmottagningarnas verksamhet? En hälsopolicy- och systemstudie
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Hälsoutfall och resursutnyttjande vid obesitaskirurgi: evidens baserad på data från klinisk verklighet i Sverige
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Patogenes, diagnostik och behandling av transtyretinamyloidos
Forskningsämne: folkhälsovetenskap, klinisk medicin, folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2019
Forskningsprojekt
Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT)
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 december 2018 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Michael Dimitriou
22 november 2018
Forskningsprojekt
Nordic Nature Health Hub
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 augusti 2018 till 1 augusti 2020
Forskningsprojekt
Testiscancer
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Effekter av klimatförändringar och individers sårbarhet på risken för dengue i Sydostasien (DENCLIM)
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 30 april 2021
Forskningsprojekt
Förberedd för strålbehandling – interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
Forskningsämne: vårdvetenskap
1 januari 2018 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsämne: klinisk medicin, Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Nerv- och ryggmärgsskador
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Radiusfraktur
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Sömnapné vid kirurgi
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Levermetastaser
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Njurcancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi, klinisk medicin
1 januari 2018
Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning
Forskningsämne: neurologi och neurovetenskap, vårdvetenskap
6 november 2017 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
ISIpedia: Ett uppslagsverk innehållande sektorsövergripande klimatkonsekvensanalyser
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 september 2017 till 31 augusti 2020
Forskningsprojekt
Optimering av strategier för bedömning och behandling av muskeldysfunktion vid KOL
Forskningsämne: klinisk medicin
1 juli 2017
Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 juli 2017 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
PRECAL - Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsämne: klinisk medicin
1 maj 2017 till 1 juni 2020
Forskningsprojekt
Forensisk tolkning av postmortal lungvikt
1 april 2017
Forskningsprojekt
HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.
Forskningsämne: klinisk medicin
31 januari 2017 till 31 maj 2023
Forskningsprojekt
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017 till 30 december 2020
Forskningsprojekt
Förekomst av kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (CTEPH) i Sverige – förekomst, klinisk bild och riskfaktorer
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017
Forskningsprojekt
Betydelsen av vitamin D för tandutveckling och karies i det primära bettet - en kohortstudie av barn födda 2011 och 2012 i Umeå.
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017 till 10 juni 2020
Forskningsprojekt
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Forskningsämne: folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 januari 2017 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus
Forskningsämne: läkemedelsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Diagnostik av hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion med hjälp av ”fick-ultraljud” i primärvården
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 december 2016
Forskningsprojekt
Remittering till radiologisk undersökning – en studie om möjlighet till optimering
Forskningsämne: medicinsk teknik, Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 december 2016
Forskningsprojekt
Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 november 2016 till 30 september 2018
Forskningsprojekt
ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin
1 oktober 2016 till 30 september 2020
Forskningsprojekt
PedPreMed: En RCT som jämför tre lika premedicineringar vid barnnarkos.
Forskningsämne: klinisk medicin, vårdvetenskap
1 september 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt