"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

iADHD
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
#NeverForget vs. #NeverHappened: Minnet av Förintelsen i sociala medier
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
PastForward: Det politiska användandet av det förflutna i digitala diskurser om nordiska framtider
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Försvarsmaktens militära själavård i fredstid, under insats och i krig sett ut ett nutidsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 september 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Artificiell intelligens och socialt minne
Tid 1 augusti 2023 till 31 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Postdigital propaganda

En socioteknisk studie av digital desinformation

Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och hållbart arbetsliv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygden - fälla eller framtid? Etablering i arbete och familj som mekanism för (o)jämlikhet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördjupad förståelse för Veteranhälsans Limbo genom begrepp som identitet, existentiella betänkligheter och moralisk skada
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 oktober 2021 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 oktober 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Novisa skolledares omsättning i Sverige
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
FAMWORK: Arbete och familj i en avancerad ekonomi
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 augusti 2021 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cyborgpolitik: Artificiella agenter i demokratiska processer online
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Diskurser om offerskap i en datafierad tidsålder
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motståndets algoritmer: Antirasistisk aktivism i datafieringens tidsålder
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Understanding Twenty-First Century Militant Anti-Fascism: An Analytical Framework and Matrix
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
EndoSisters: Informationsarbete och socialt stöd i en digitalt förkroppsligad patientrörelse
Tid 1 juli 2018 till 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Digital and Spatial Affects of the 2017 Manchester Bombing
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjevänligt arbete – för vem?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HARVEST: eHälsa och åldrande i rurala områden
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördomars sociala grund - betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala Medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsområde: Sociologi
Tid 3 oktober 2016 till 12 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 maj 2015 till 1 april 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt stöd på nätet bland unga med psykisk ohälsa
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social Media as Shared Spaces for Collective Coping
Tid 1 juli 2013 till 30 juni 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsområde: Idéhistoria, Sociologi
Tid 28 maj 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsområde: Nationalekonomi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 30 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsområde: Sociologi
Tid 27 september 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsområde: Sociologi
Tid 8 juni 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsområde: Sociologi
Tid 5 juni 2007 till 12 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Forskningsområde: Genusvetenskap, Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap
Tid 2 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 1992 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-02-13