Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom humanistisk fakultet

Ancient Itineraries: The Digital Lives of Art History
Forskningsämne: Digital humaniora, digital humanities
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Digital Pausanias: Migrations and Transformations
Forskningsämne: Digital humaniora
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016
Forskningsämne: Hälso- och sjukvård i samhället
8 december 2017 till 1 mars 2018
Forskningsprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsämne: Praktisk filosofi
1 september 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Idé- o lärdomshistoria, Teknik och kultur
1 juli 2017 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
1 juli 2017 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
1 juni 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället
1 juni 2017 till 1 juni 2022
Forskningsprojekt
Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar
Forskningsämne: Religionsvetenskap/Teologi, Praktisk filosofi
18 maj 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Forskningsämne: Svenska språket
1 februari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
DataARC - en cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning om den långsiktiga människor-miljö dynamiken i den nordatlantiska regionen
Forskningsämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, Historieämnen, Historia, Biologi, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Geovetenskap, Övrig geovetenskap
1 september 2016 till 9 september 2019
Forskningsprojekt
Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
3 februari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
2 februari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)
Forskningsämne: Historia, Handikappsforskning, Demografi, Databaser, Medie- och kommunikationsvetenskap, Epidemiologi
1 februari 2016 till 31 januari 2021
Forskningsprojekt
Ansvar och förklaringar
Forskningsämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi
23 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser
Forskningsämne: Teknikhistoria
4 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper
Forskningsämne: Arkeologi, Historia, Övrig kemi, Terrestisk ekologi, Limnisk ekologi, Övrig biologi, Historisk geologi och paleontologi, Kvartärgeologi, Naturgeografi, Sedimentologi, Övrig geovetenskap, Markkemi, Natur- och landskapsvård, Översiktlig planering
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en sydeuropeisk kontext (1900-1939)
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Genus
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Forskningsämne: Arkeologi, Arkeologi, nordeuropeisk, Analytisk kemi, Spektroskopi
17 juni 2015 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Att öka medvetenheten genom virtuella upplevelser - Utveckling av metoder för att belysa språkliga stereotyper med hjälp av digitala medier
Forskningsämne: Lingvistik, Ämnesdidaktik, Sociologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Forskningsämne: Lingvistik, Ämnesdidaktik, Sociologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Svenska jazzdiskurser 1919-1969
Forskningsämne: Etnologi, Musikvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Forskningsämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, nordeuropeisk, Geovetenskap, Naturgeografi, Klimatologi
17 december 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Forskningsämne: Historia
12 september 2014 till 30 december 2017
Forskningsprojekt
Building Cyberinfrastructure for Transdisciplinary Research and Visualization of the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic
Forskningsämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, medeltid, Arkeologi, nordeuropeisk, Arkeologi, utomeuropeisk, Historisk osteologi, Historia, Kulturantropologi, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Kvartärgeologi, Naturgeografi, Klimatologi, Övrig geovetenskap
1 september 2014 till 31 augusti 2016
Forskningsprojekt
Livsförloppsperspektiv på funktionshinder förr och nu: Nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle
Forskningsämne: Historia, Handikappsforskning, Demografi, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 juli 2014 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
Cyberekon: textanalys av fan fiction
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Engelska språket, Franska språket
30 juni 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Pro Futura Scientia Fellowship
Forskningsämne: Religionshistoria, Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap
1 juni 2014 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850
Forskningsämne: Historia, Retorik, Barn, Genus
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Nära personliga relationer, barn och familj: en etisk och politisk analys mot bakgrund av skiftande förutsättningar
Forskningsämne: Praktisk filosofi
1 januari 2014 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Vad bör fackföreningar göra?
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Nationalekonomi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Likvärdighet i utbildning
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Pedagogiskt arbete, Barn
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vilka dörrar kan språk öppna?
Forskningsämne: Språkvetenskap, Tvåspråkighet, Ämnesdidaktik, Kulturgeografi, Databaser
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm
Forskningsämne: Historia, Ryska språket
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Wallenberg Academy Fellows
Forskningsämne: Historia, Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 juli 2013 till 30 juni 2017
Forskningsprojekt
Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar
Forskningsämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi
29 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
En radikalt pragmatisk redogörelser för villkorssatser
Forskningsämne: Filosofiämnen, Teoretisk filosofi
29 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Ansvar i komplexa system
Forskningsämne: Praktisk filosofi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform
Forskningsämne: Filmvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 december 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Mindfulness i vetenskap och populärkultur
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Medicinens historia
1 september 2012 till 30 augusti 2014
Forskningsprojekt
Mänskliga rättigheter åberopas; kvinnovåld som internationellt politiskt fenomen
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria
1 september 2012 till 30 juni 2016
Doktorandprojekt
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
1 juli 2012 till 30 juni 2015
Forskningsprojekt
Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag
Forskningsämne: Historia, Samiska
1 juli 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden
Forskningsämne: Språkvetenskap, Svenska språket, Samiska, Norska språket, Finska språket, Tvåspråkighet, Ämnesdidaktik, Statsvetenskap, Pedagogiskt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2114
Forskningsprojekt
The Digital Environmental Humanities
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Teknik och kultur, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Informationsteknologi, Teknik och social förändring
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Muntliga berättelser om katastrofer
Forskningsämne: Svenska språket
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
The Physiology of Vice in the Middle Ages
Forskningsämne: Religionshistoria, Kyrkovetenskap, Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap, Engelska språket, Hälso- och sjukvård i samhället
1 oktober 2011 till 30 september 2013
Forskningsprojekt
Döda och frånvarande mödrar - en transhistorisk studie
Forskningsämne: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Genus
1 augusti 2011 till 31 juli 2013
Forskningsprojekt
Destinationer: originalitet och intertextualitet i nordliga resor
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2011
Forskningsprojekt
Symbios och remediering: från skriven till visuell text
Forskningsämne: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2010
Forskningsprojekt
FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Engelska språket, Franska språket
7 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsämne: Historia, Demografi, Databaser
1 januari 2011 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Media Places
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Teknik och social förändring
1 januari 2011 till 30 december 2016
Forskningsprojekt
Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser
Forskningsämne: Praktisk filosofi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Sociala konstruktioner i nätbaserade sökmotorer och deras informationspolitiska konsekvenser
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria
1 oktober 2010 till 1 oktober 2011
Forskningsprojekt
Idrottens tävlingsfostran
Forskningsämne: Historia
1 januari 2010 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen
Forskningsämne: Estetik, Musikvetenskap, Svenska språket, Ämnesdidaktik
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Carmen de Burgos reseskildringar
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Spanska språket
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Forskningsämne: Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Svenska språket
1 januari 2010 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Väckelsebygdens religiösa liv
Forskningsämne: Religionssociologi, Kyrkohistoria, Ämnesdidaktik
1 december 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Avatarer och simulanter i virtuella världar
Forskningsämne: Teknik och kultur, Filmvetenskap
15 september 2009 till 15 september 2010
Forskningsprojekt
Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Kyrkohistoria, Vetenskapshistoria, Bok- och bibliotekshistoria
1 september 2009 till 7 mars 2014
Forskningsprojekt
Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk, Historia, Idé- o lärdomshistoria, Litteraturvetenskap, Germanistik, Engelska språket, Franska språket, Spanska språket, Finska språket, Ryska språket
19 mars 2009 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)
Forskningsämne: Arkeologi, Terrestisk ekologi, Övrig biologi, Historisk geologi och paleontologi, Kvartärgeologi, Klimatologi, Övrig informationsteknik
19 mars 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Kvinnornas offentliga samtal i dagspressen 1920-1950
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
16 mars 2009 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
Forskningsämne: Teatervetenskap
26 februari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Rationalitetens dynamik
Forskningsämne: Teoretisk filosofi, Vetenskapsteori
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Europa i Norden 1648-1735
Forskningsämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Forskningsämne: Etnologi, Musikvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Nordic Environmental History Network
Forskningsämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Etiska aspekter på hållbar utveckling
Forskningsämne: Praktisk filosofi
1 oktober 2008 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Lärarledd plattform för arkivforskning på nätet
Forskningsämne: Religionsvetenskap/Teologi
1 september 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD
Forskningsämne: Arkeologi, Terrestisk ekologi, Kvartärgeologi, Klimatologi, Informationsteknik
1 maj 2008 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Norra Norden som bekönad plats i artonhundratalets reselitteratur
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
4 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Bildligt talat i franska filmer
Forskningsämne: Franska språket
1 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Inte bara mördare
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Genus
10 mars 2008 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
Forskningsämne: Religionsvetenskap/Teologi, Tros- och livsåskådningsvetenskap
14 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Från fångstfolk till turister: ekologisk förändring och människans utnyttjande av älgen
Forskningsämne: Arkeologi, Kulturgeografi, Etologi och beteendeekologi
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009
Forskningsämne: Historia, Ämnesdidaktik
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Älgen och människan i norr
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
17 december 2007 till 30 april 2008
Forskningsprojekt
Kyrkoslavisk språkhistoria
Forskningsämne: Slaviska språk, Ryska språket, Övrig humaniora och religionsvetenskap
17 december 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Uppkomsten av den deltagande användaren
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
16 december 2007 till 31 augusti 2007
Forskningsprojekt
"Critical making" och digital humaniora
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
15 december 2007 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Läsaren/spelarens engagemang inom interaktiv fiktion och dataspel
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
14 december 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Benämningar på klädesplagg och skodon i finsk slang från 1890 till idag
Forskningsämne: Finska språket
14 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Att skapa kosmos: Utvecklandet av digitala medier inom arkeologi
Forskningsämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
14 december 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Skandinaviens politiska geografi under den äldre järnåldern
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hällbilder, landskapsrum och stilvariation
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Höga Kustens arkeologi
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Fem Norrland. Regional arkeologi
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Depå, handel och bebyggelse
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Jordbrukets expansion-regression 400-500 AD i Hälsingland
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
2 oktober 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 juli 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Våld och kränkningar av föräldrar i Sverige och Finland 1600-1800
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
6 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kön, social prestige och socialitet
Forskningsämne: Historia
6 juni 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Den betraktande bilden
Forskningsämne: Konstvetenskap
17 april 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Den kontroversiella kunskapen
Forskningsämne: Historia
2 april 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Lapparnas förmyndare. Det moderna lappväsendet i Sverige 1885-1971
Forskningsämne: Historia
2 april 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Ett åldrande urfolk - Äldre och deras villkor i det samiska samhället
Forskningsämne: Historia, Etnografi, Demografi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 april 2007 till 31 mars 2009
Forskningsprojekt
Karikatyrer i svensk dagspress under 1910- 1950-talet
Forskningsämne: Historieämnen, Historia
1 april 2007 till 31 augusti 2008
Forskningsprojekt
"Hedra din fader och din moder": Föreställningar och praktiker kring våld och kränkningar mot föräldrar i Sverige 1600–2000
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
13 mars 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Skandinaviska nakenakter: konst, kreativitet och sexualitet
Forskningsämne: Konstvetenskap
6 mars 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Forskningsämne: Historia, Finska språket, Ryska språket
5 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Sociala och etiska dimensioner på autonoma teknologier
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 mars 2007 till 31 oktober 2007
Forskningsprojekt
Sameland möter välfärdssamhället
Forskningsämne: Historia
27 februari 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Kvinnors självständighet, arbets- och familjeliv i några svenska 1800-talsstäder
Forskningsämne: Historia, Demografi, Genus
26 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Studiecirken, demokratin och det sociala kapitalet
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Statsvetenskap
26 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
"kärlek och någonting att skratta åt! dessutom". Sara Lidman och den kärleksfulla blicken
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
25 februari 2007 till 30 juni 2007
Forskningsprojekt
Passion och emancipation. Kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromaner
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
25 februari 2007 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Kärlekens utmaningar. Revolt och romantik i samtida populärfiktion
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Genus
25 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Dödahavsrullarna som bakgrund till Lukasevangeliet
Forskningsämne: Religionsvetenskap/Teologi, Nya testamentets exegetik
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Förändrade ideal – Svensk italienreception under 1800-talet
Forskningsämne: Konstvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Konstlivets institutionalisering i Sverige
Forskningsämne: Konstvetenskap, Sociologi
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
En illustrerad Främmande Nord
Forskningsämne: Konstvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Svenskarnas reseskildringar om Italien
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Dolce far niente [den ljuva gör ingenting]
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Italienare i Sverige
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Vad är sant i stereotyper?
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Feministiskt akademiskt skrivande som kreativ praktik och emancipatorisk strategi
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Genus
22 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Rädd, from, god - och lite kvinnlig? Känslor och reaktioner i motivet Jungfru Marie bebådelse
Forskningsämne: Konstvetenskap
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Muntliga traditioner i Sápmi
Forskningsämne: Samiska
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Från spektakel till teater
Forskningsämne: Litteraturvetenskap, Nordiska språk
22 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Vägar till makt - informella strukturer i Sverige 1632-1772
Forskningsämne: Historieämnen, Historia
22 februari 2007 till 1 april 2007
Forskningsprojekt
Samiska språkens historia i det sydsamiska området
Forskningsämne: Samiska
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Ett rum för dagen. Dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö
Forskningsämne: Nordiska språk
21 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Kulturgräns norr - syntes
Forskningsämne: Historia, Etnologi, Nordiska språk
21 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Att skapa Norrland. Norrländska författare från Pelle Molin till Eyvind Johnson.
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
20 februari 2007 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Släktstrategier, kvinnor och förmögenheter
Forskningsämne: Historieämnen, Historia
15 februari 2007 till 1 januari 2008
Forskningsprojekt
Jazzen och jazzmusikern
Forskningsämne: Etnologi
9 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Den svenska fascismen 1920-1950
Forskningsämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
8 februari 2007 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Forskningsprocesser i konst
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Estetik
8 februari 2007 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
Forskningsämne: Teknik- och industrihistoria, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Kulturgeografi
1 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket
Forskningsämne: Språkvetenskap, Finska språket
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Tanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirism
Forskningsämne: Filosofiämnen, Teoretisk filosofi
1 januari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Vetenskaps- och teknikstudier (STS)
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknik och kultur, Vetenskapshistoria, Medicinens historia
1 januari 2007 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området
Forskningsämne: Historieämnen, Historia
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Individualisering av islam
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Museet, utställningen, besökaren
Forskningsämne: Teknik och kultur, Pedagogik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Att utmana genus
Forskningsämne: Historia, Etnologi, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Offentlig rätt, Pedagogik, Sociologi, Statsvetenskap, Folkhälsomedicinska forskningsområden, Allmänmedicin, Social omsorg/socialpedagogik, Genus
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Idéer om åldrande och ålderdom inom svensk medicinsk forskning under 1900-talet
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)
Forskningsämne: Historisk-filosofiska ämnen, Historiska kulturer, Socialvetenskap, Socialantrolopologi/etnografi, Sociologi, Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Meningsskapande hos äldre
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Ambivalenser - om konst och glidande positioner
Forskningsämne: Konstvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Om materiell kultur i Norrland under stenåldern
Forskningsämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Samisk för- och tidighistoria i västra Barentsområdet
Forskningsämne: Arkeologi, Historia
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Forskningsprojekt
Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”
Forskningsämne: Etnologi, Pedagogik, Kulturgeografi
1 augusti 2006 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Koloniseringens konsekvenser - mortilitetsutvecklingen i Sápmi
Forskningsämne: Historia, Etnografi, Demografi
1 juli 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Översättningsmekanismer i medeltida Europa
Forskningsämne: Historieämnen, Idé- o lärdomshistoria, Bok- och bibliotekshistoria
1 februari 2006 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan
Forskningsämne: Masskommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2006 till 14 februari 2007
Forskningsprojekt
Det offentliga talets prosodi
Forskningsämne: Fonetik
1 januari 2006 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Konstverkets förvandling
Forskningsämne: Konstvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Engagemangets metoder
Forskningsämne: Estetik, Freds- och konfliktforskning
1 januari 2006 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Humanioras brännpunkter idag
Forskningsämne: Religionsfilosofi, Praktisk filosofi, Historia, Estetik, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870-1920
Forskningsämne: Historia
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Kärlek som kärnan i skolans värdegrund
Forskningsämne: Praktisk filosofi, Pedagogiskt arbete
1 januari 2006 till 31 maj 2007
Forskningsprojekt
Norrlands jordbrukshistoria
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2006 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Familj och kön
Forskningsämne: Historia
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Forskningsprojekt
Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv
Forskningsämne: Historia, Freds- och utvecklingsforskning, Forskningspolitik
1 juli 2005 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
Hälsa och familjeliv i Sápmi
Forskningsämne: Historia, Kulturantropologi, Demografi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Forskningsprojekt
Teologisk etik och neurovetenskap
Forskningsämne: Religionsvetenskap/Teologi, Tros- och livsåskådningsvetenskap
1 juli 2005 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Musik och politik på 1970-talet
Forskningsämne: Etnologi
1 maj 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
FinNet. Nätverk för lärare i finska som andra eller främmande språk
Forskningsämne: Finska språket
1 januari 2005 till 30 april 2007
Forskningsprojekt
Matematikens ontologi och kunskapsteori
Forskningsämne: Logik, Teoretisk filosofi
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Naturalism, mening och moralisk motivation
Forskningsämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling
Forskningsämne: Historia, Teknikhistoria, Teknik- och industrihistoria
1 april 2004 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Analogitänkande och litterärt värde
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning
Forskningsämne: Historia, Kulturantropologi, Ekonomisk geografi, Etnicitet
1 januari 2004 till 30 juni 2007
Forskningsprojekt
Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Hällbilder i norr - kontext och kommunikation
Forskningsämne: Arkeologi, nordeuropeisk
16 december 2003 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Samiskt språk och samisk kultur
Forskningsämne: Samiska
1 januari 2003 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kriokorpusprojektet
Forskningsämne: Språkvetenskap, Engelska språket, Lingvistik
1 januari 2003 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö
Forskningsämne: Nordiska språk
1 januari 2003 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Identifiering av ”imiterade” röster
Forskningsämne: Lingvistik, Fonetik, Kognitionsforskning
1 januari 2003 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok
Forskningsämne: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Demografi, Kulturgeografi
31 oktober 2002 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Samiska Pressklipparkivet
Forskningsämne: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Medie- och kommunikationsvetenskap
26 mars 2002 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Forskningsämne: Språkvetenskap, Fonetik
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Välfärdens vinnare och förlorare
Forskningsämne: Historia
1 september 2001 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Svensk etymologisk databas
Forskningsämne: Nordiska språk
1 januari 2001 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Swedia 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000
Forskningsämne: Lingvistik, Fonetik
1 januari 1998 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL
Forskningsämne: Arkeologi
1 januari 1994 till 1 oktober 2017
Forskningsprojekt