Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom humanistisk fakultet

Ancient Itineraries: The Digital Lives of Art History
Ämne: Digital humaniora
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Digital Pausanias: Migrations and Transformations
Ämne: Digital humaniora
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.
Ämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2019
Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016
Ämne: Hälso- och sjukvård i samhället
8 december 2017 till 1 mars 2018
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Ämne: Praktisk filosofi
1 september 2017 till 31 december 2020
Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken
Ämne: Praktisk filosofi, Idé- o lärdomshistoria, Teknik och kultur
1 juli 2017 till 30 juni 2020
Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
1 juni 2017 till 31 december 2019
Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället
1 juni 2017 till 1 juni 2022
Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar
Ämne: Religionsvetenskap/Teologi, Praktisk filosofi
18 maj 2017 till 31 december 2018
Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Ämne: Svenska språket
1 februari 2017 till 31 december 2020
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft
Ämne: Etnologi
1 januari 2017 till 31 december 2020
DataARC - en cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning om den långsiktiga människor-miljö dynamiken i den nordatlantiska regionen
Ämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, Historieämnen, Historia, Biologi, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Geovetenskap, Övrig geovetenskap
1 september 2016 till 9 september 2019
Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur
Ämne: Litteraturvetenskap
2 februari 2016 till 31 december 2019
Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)
Ämne: Historia, Handikappsforskning, Demografi, Databaser, Medie- och kommunikationsvetenskap, Epidemiologi
1 februari 2016 till 31 januari 2021
Ansvar och förklaringar
Ämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi
23 januari 2016 till 31 december 2019
VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper
Ämne: Arkeologi, Historia, Övrig kemi, Terrestisk ekologi, Limnisk ekologi, Övrig biologi, Historisk geologi och paleontologi, Kvartärgeologi, Naturgeografi, Sedimentologi, Övrig geovetenskap, Markkemi, Natur- och landskapsvård, Översiktlig planering
1 januari 2016 till 31 december 2018
MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Ämne: Arkeologi, Arkeologi, nordeuropeisk, Analytisk kemi, Spektroskopi
17 juni 2015 till 31 december 2015
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Ämne: Lingvistik, Ämnesdidaktik, Sociologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Svenska jazzdiskurser 1919-1969
Ämne: Etnologi, Musikvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2018
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Ämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, nordeuropeisk, Geovetenskap, Naturgeografi, Klimatologi
17 december 2014 till 31 december 2015
Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Ämne: Historia
12 september 2014 till 30 december 2017
Building Cyberinfrastructure for Transdisciplinary Research and Visualization of the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic
Ämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, medeltid, Arkeologi, nordeuropeisk, Arkeologi, utomeuropeisk, Historisk osteologi, Historia, Kulturantropologi, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Kvartärgeologi, Naturgeografi, Klimatologi, Övrig geovetenskap
1 september 2014 till 31 augusti 2016
Livsförloppsperspektiv på funktionshinder förr och nu: Nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle
Ämne: Historia, Handikappsforskning, Demografi, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 juli 2014 till 30 juni 2018
Cyberekon: textanalys av fan fiction
Ämne: Litteraturvetenskap, Engelska språket, Franska språket
30 juni 2014 till 31 december 2014
Pro Futura Scientia Fellowship
Ämne: Religionshistoria, Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap
1 juni 2014 till 1 juni 2019
Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850
Ämne: Historia, Retorik, Barn, Genus
1 januari 2014 till 31 december 2016
Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Vad bör fackföreningar göra?
Ämne: Praktisk filosofi, Nationalekonomi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2014 till 31 december 2018
Likvärdighet i utbildning
Ämne: Praktisk filosofi, Pedagogiskt arbete, Barn
1 januari 2014 till 31 december 2018
Vilka dörrar kan språk öppna?
Ämne: Språkvetenskap, Tvåspråkighet, Ämnesdidaktik, Kulturgeografi, Databaser
1 januari 2014 till 31 december 2016
Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm
Ämne: Historia, Ryska språket
1 januari 2014 till 31 december 2016
Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2018
Wallenberg Academy Fellows
Ämne: Historia, Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 juli 2013 till 30 juni 2017
Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar
Ämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi
29 januari 2013 till 31 december 2016
En radikalt pragmatisk redogörelser för villkorssatser
Ämne: Filosofiämnen, Teoretisk filosofi
29 januari 2013 till 31 december 2014
Laddade teknologier. Förväntningar på miljötekniker
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Teknik och kultur, Teknik och social förändring
25 januari 2013 till 31 december 2015
Miljöutopier i tid och rum
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Vetenskapshistoria
25 januari 2013 till 31 december 2015
Ansvar i komplexa system
Ämne: Praktisk filosofi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Att förstå havet: Sven Lovéns zoologiska forskning vid Bohusläns kust under 1800-talet
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria
1 januari 2013 till 31 december 2014
Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform
Ämne: Filmvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2013 till 31 december 2016
Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt
Ämne: Etnologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Making place for space: A history of "Space Town" Kiruna 1948-2008
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Vetenskapshistoria
20 november 2012 till 1 januari 2015
Visioner av ett modernt Grönland. Koloniala perspektiv på Grönlands naturresurser under 1900-talets första hälft.
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria
3 september 2012 till 15 december 2017
Mindfulness i vetenskap och populärkultur
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Medicinens historia
1 september 2012 till 30 augusti 2014
Mänskliga rättigheter åberopas; kvinnovåld som internationellt politiskt fenomen
Ämne: Idé- o lärdomshistoria
1 september 2012 till 30 juni 2016
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
1 juli 2012 till 30 juni 2015
Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag
Ämne: Historia, Samiska
1 juli 2012 till 31 december 2016
Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden
Ämne: Språkvetenskap, Svenska språket, Samiska, Norska språket, Finska språket, Tvåspråkighet, Ämnesdidaktik, Statsvetenskap, Pedagogiskt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2114
The Digital Environmental Humanities
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Teknik och kultur, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Informationsteknologi, Teknik och social förändring
1 januari 2012 till 31 december 2015
Muntliga berättelser om katastrofer
Ämne: Svenska språket
1 januari 2012 till 31 december 2014
The Physiology of Vice in the Middle Ages
Ämne: Religionshistoria, Kyrkovetenskap, Idé- o lärdomshistoria, Medicinens historia, Litteraturvetenskap, Engelska språket, Hälso- och sjukvård i samhället
1 oktober 2011 till 30 september 2013
Döda och frånvarande mödrar - en transhistorisk studie
Ämne: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Genus
1 augusti 2011 till 31 juli 2013
Destinationer: originalitet och intertextualitet i nordliga resor
Ämne: Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2011
Symbios och remediering: från skriven till visuell text
Ämne: Filmvetenskap, Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2010
FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
Ämne: Litteraturvetenskap, Engelska språket, Franska språket
7 april 2011 till 31 december 2013
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Ämne: Historia, Demografi, Databaser
1 januari 2011 till 30 juni 2012
Media Places
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap, Teknik och social förändring
1 januari 2011 till 30 december 2016
Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser
Ämne: Praktisk filosofi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Skogliga framtidsstudier i backspegeln
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknikhistoria, Vetenskapshistoria
1 januari 2011 till 31 december 2012
Sociala konstruktioner i nätbaserade sökmotorer och deras informationspolitiska konsekvenser
Ämne: Idé- o lärdomshistoria
1 oktober 2010 till 1 oktober 2011
Bringing STS into Environmental History
Ämne: Historia, Teknik och kultur, Teknik och social förändring
1 januari 2010 till 31 december 2011
Idrottens tävlingsfostran
Ämne: Historia
1 januari 2010 till 31 december 2014
Moralisk motivation: evidens och relevans
Ämne: Praktisk filosofi
1 januari 2010 till 31 december 2013
Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv
Ämne: Religionssociologi, Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2010 till 31 december 2012
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen
Ämne: Estetik, Musikvetenskap, Svenska språket, Ämnesdidaktik
1 januari 2010 till 31 december 2012
Carmen de Burgos reseskildringar
Ämne: Litteraturvetenskap, Spanska språket
1 januari 2010 till 31 december 2012
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Ämne: Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Svenska språket
1 januari 2010 till 31 december 2013
Väckelsebygdens religiösa liv
Ämne: Religionssociologi, Kyrkohistoria, Ämnesdidaktik
1 december 2009 till 31 december 2011
Avatarer och simulanter i virtuella världar
Ämne: Teknik och kultur, Filmvetenskap
15 september 2009 till 15 september 2010
Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Kyrkohistoria, Vetenskapshistoria, Bok- och bibliotekshistoria
1 september 2009 till 7 mars 2014
Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk, Historia, Idé- o lärdomshistoria, Litteraturvetenskap, Germanistik, Engelska språket, Franska språket, Spanska språket, Finska språket, Ryska språket
19 mars 2009 till 31 december 2009
Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)
Ämne: Arkeologi, Terrestisk ekologi, Övrig biologi, Historisk geologi och paleontologi, Kvartärgeologi, Klimatologi, Övrig informationsteknik
19 mars 2009 till 31 december 2011
Kvinnornas offentliga samtal i dagspressen 1920-1950
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
16 mars 2009 till 30 juni 2009
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
Ämne: Teatervetenskap
26 februari 2009 till 31 december 2011
Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2010
Rationalitetens dynamik
Ämne: Teoretisk filosofi, Vetenskapsteori
1 januari 2009 till 31 december 2011
Europa i Norden 1648-1735
Ämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Ämne: Etnologi, Musikvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Nordic Environmental History Network
Ämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Etiska aspekter på hållbar utveckling
Ämne: Praktisk filosofi
1 oktober 2008 till 30 september 2010
Lärarledd plattform för arkivforskning på nätet
Ämne: Religionsvetenskap/Teologi
1 september 2008 till 31 december 2009
Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD
Ämne: Arkeologi, Terrestisk ekologi, Kvartärgeologi, Klimatologi, Informationsteknik
1 maj 2008 till 31 december 2012
Norra Norden som bekönad plats i artonhundratalets reselitteratur
Ämne: Litteraturvetenskap
4 april 2008 till 31 december 2011
Bildligt talat i franska filmer
Ämne: Franska språket
1 april 2008 till 31 december 2011
Inte bara mördare
Ämne: Litteraturvetenskap, Genus
10 mars 2008 till 30 juni 2009
Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
Ämne: Religionsvetenskap/Teologi, Tros- och livsåskådningsvetenskap
14 januari 2008 till 31 december 2009
Från fångstfolk till turister: ekologisk förändring och människans utnyttjande av älgen
Ämne: Arkeologi, Kulturgeografi, Etologi och beteendeekologi
1 januari 2008 till 31 december 2011
Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009
Ämne: Historia, Ämnesdidaktik
1 januari 2008 till 31 december 2011
Älgen och människan i norr
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2008 till 31 december 2011
QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
17 december 2007 till 30 april 2008
Kyrkoslavisk språkhistoria
Ämne: Slaviska språk, Ryska språket, Övrig humaniora och religionsvetenskap
17 december 2007 till 31 december 2008
Uppkomsten av den deltagande användaren
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
16 december 2007 till 31 augusti 2007
"Critical making" och digital humaniora
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
15 december 2007 till 31 maj 2008
Läsaren/spelarens engagemang inom interaktiv fiktion och dataspel
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
14 december 2007 till 30 september 2009
Benämningar på klädesplagg och skodon i finsk slang från 1890 till idag
Ämne: Finska språket
14 december 2007 till 31 december 2010
Att skapa kosmos: Utvecklandet av digitala medier inom arkeologi
Ämne: Övrig humaniora och religionsvetenskap
14 december 2007 till 30 september 2009
Skandinaviens politiska geografi under den äldre järnåldern
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Hällbilder, landskapsrum och stilvariation
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Höga Kustens arkeologi
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Fem Norrland. Regional arkeologi
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Depå, handel och bebyggelse
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
10 december 2007 till 31 december 2010
Jordbrukets expansion-regression 400-500 AD i Hälsingland
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
2 oktober 2007 till 31 december 2008
Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 juli 2007 till 31 december 2010
Våld och kränkningar av föräldrar i Sverige och Finland 1600-1800
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
6 juni 2007 till 31 december 2008
Kön, social prestige och socialitet
Ämne: Historia
6 juni 2007 till 31 december 2007
Den betraktande bilden
Ämne: Konstvetenskap
17 april 2007 till 31 december 2008
Den kontroversiella kunskapen
Ämne: Historia
2 april 2007 till 31 december 2007
Lapparnas förmyndare. Det moderna lappväsendet i Sverige 1885-1971
Ämne: Historia
2 april 2007 till 31 december 2007
Ett åldrande urfolk - Äldre och deras villkor i det samiska samhället
Ämne: Historia, Etnografi, Demografi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 april 2007 till 31 mars 2009
Karikatyrer i svensk dagspress under 1910- 1950-talet
Ämne: Historieämnen, Historia
1 april 2007 till 31 augusti 2008
Skandinaviska nakenakter: konst, kreativitet och sexualitet
Ämne: Konstvetenskap
6 mars 2007 till 31 december 2010
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Ämne: Historia, Finska språket, Ryska språket
5 mars 2007 till 31 december 2008
Sociala och etiska dimensioner på autonoma teknologier
Ämne: Praktisk filosofi, Övrig humaniora och religionsvetenskap
1 mars 2007 till 31 oktober 2007
Sameland möter välfärdssamhället
Ämne: Historia
27 februari 2007 till 30 juni 2009
Kvinnors självständighet, arbets- och familjeliv i några svenska 1800-talsstäder
Ämne: Historia, Demografi, Genus
26 februari 2007 till 31 december 2008
Studiecirken, demokratin och det sociala kapitalet
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Statsvetenskap
26 februari 2007 till 31 december 2010
Passion och emancipation. Kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromaner
Ämne: Litteraturvetenskap
25 februari 2007 till 31 januari 2008
Kärlekens utmaningar. Revolt och romantik i samtida populärfiktion
Ämne: Litteraturvetenskap, Genus
25 februari 2007 till 31 december 2008
Dödahavsrullarna som bakgrund till Lukasevangeliet
Ämne: Religionsvetenskap/Teologi, Nya testamentets exegetik
23 februari 2007 till 31 december 2010
Förändrade ideal – Svensk italienreception under 1800-talet
Ämne: Konstvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2010
Konstlivets institutionalisering i Sverige
Ämne: Konstvetenskap, Sociologi
23 februari 2007 till 31 december 2010
En illustrerad Främmande Nord
Ämne: Konstvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2013
Svenskarnas reseskildringar om Italien
Ämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2008
Dolce far niente [den ljuva gör ingenting]
Ämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2007
Italienare i Sverige
Ämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2009
Vad är sant i stereotyper?
Ämne: Litteraturvetenskap, Italienska språket
23 februari 2007 till 31 december 2010
Feministiskt akademiskt skrivande som kreativ praktik och emancipatorisk strategi
Ämne: Litteraturvetenskap, Genus
22 februari 2007 till 31 december 2009
Muntliga traditioner i Sápmi
Ämne: Samiska
22 februari 2007 till 31 december 2010
Från spektakel till teater
Ämne: Litteraturvetenskap, Nordiska språk
22 februari 2007 till 1 december 2009
Vägar till makt - informella strukturer i Sverige 1632-1772
Ämne: Historieämnen, Historia
22 februari 2007 till 1 april 2007
Samiska språkens historia i det sydsamiska området
Ämne: Samiska
22 februari 2007 till 31 december 2010
Ett rum för dagen. Dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö
Ämne: Nordiska språk
21 februari 2007 till 1 december 2009
Kulturgräns norr - syntes
Ämne: Historia, Etnologi, Nordiska språk
21 februari 2007 till 31 december 2009
Att skapa Norrland. Norrländska författare från Pelle Molin till Eyvind Johnson.
Ämne: Litteraturvetenskap
20 februari 2007 till 30 juni 2008
Släktstrategier, kvinnor och förmögenheter
Ämne: Historieämnen, Historia
15 februari 2007 till 1 januari 2008
Jazzen och jazzmusikern
Ämne: Etnologi
9 februari 2007 till 31 december 2009
Den svenska fascismen 1920-1950
Ämne: Historia, Idé- o lärdomshistoria
8 februari 2007 till 30 juni 2008
Forskningsprocesser i konst
Ämne: Praktisk filosofi, Estetik
8 februari 2007 till 31 december 2006
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
Ämne: Teknik- och industrihistoria, Övrig humaniora och religionsvetenskap, Kulturgeografi
1 februari 2007 till 31 december 2007
Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande
Ämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 30 september 2010
Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket
Ämne: Språkvetenskap, Finska språket
1 januari 2007 till 31 december 2011
Tanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirism
Ämne: Filosofiämnen, Teoretisk filosofi
1 januari 2007 till 31 december 2010
Vetenskaps- och teknikstudier (STS)
Ämne: Idé- o lärdomshistoria, Teknik och kultur, Vetenskapshistoria, Medicinens historia
1 januari 2007 till 31 december 2014
Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området
Ämne: Historieämnen, Historia
1 januari 2007 till 31 december 2009
Individualisering av islam
Ämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 31 december 2008
Museet, utställningen, besökaren
Ämne: Teknik och kultur, Pedagogik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Att utmana genus
Ämne: Historia, Etnologi, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Offentlig rätt, Pedagogik, Sociologi, Statsvetenskap, Folkhälsomedicinska forskningsområden, Allmänmedicin, Social omsorg/socialpedagogik, Genus
1 januari 2007 till 31 december 2011
Idéer om åldrande och ålderdom inom svensk medicinsk forskning under 1900-talet
Ämne: Idé- o lärdomshistoria
1 januari 2007 till 31 december 2008
Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)
Ämne: Historisk-filosofiska ämnen, Historiska kulturer, Socialvetenskap, Socialantrolopologi/etnografi, Sociologi, Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Meningsskapande hos äldre
Ämne: Etnologi
1 januari 2007 till 31 december 2008
Ambivalenser - om konst och glidande positioner
Ämne: Konstvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Om materiell kultur i Norrland under stenåldern
Ämne: Arkeologiämnen, Arkeologi, Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2007 till 31 december 2009
Samisk för- och tidighistoria i västra Barentsområdet
Ämne: Arkeologi, Historia
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”
Ämne: Etnologi, Pedagogik, Kulturgeografi
1 augusti 2006 till 31 maj 2008
Koloniseringens konsekvenser - mortilitetsutvecklingen i Sápmi
Ämne: Historia, Etnografi, Demografi
1 juli 2006 till 31 december 2009
Översättningsmekanismer i medeltida Europa
Ämne: Historieämnen, Idé- o lärdomshistoria, Bok- och bibliotekshistoria
1 februari 2006 till 31 januari 2008
Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan
Ämne: Masskommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap
1 januari 2006 till 14 februari 2007
Det offentliga talets prosodi
Ämne: Fonetik
1 januari 2006 till 30 juni 2008
Konstverkets förvandling
Ämne: Konstvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2009
Engagemangets metoder
Ämne: Estetik, Freds- och konfliktforskning
1 januari 2006 till 31 december 2008
Humanioras brännpunkter idag
Ämne: Religionsfilosofi, Praktisk filosofi, Historia, Estetik, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2010
Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870-1920
Ämne: Historia
1 januari 2006 till 31 december 2009
Norrlands jordbrukshistoria
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
1 januari 2006 till 31 december 2010
Kärlek som kärnan i skolans värdegrund
Ämne: Praktisk filosofi, Pedagogiskt arbete
1 januari 2006 till 31 maj 2007
Familj och kön
Ämne: Historia
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv
Ämne: Historia, Freds- och utvecklingsforskning, Forskningspolitik
1 juli 2005 till 30 juni 2006
Hälsa och familjeliv i Sápmi
Ämne: Historia, Kulturantropologi, Demografi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Teologisk etik och neurovetenskap
Ämne: Religionsvetenskap/Teologi, Tros- och livsåskådningsvetenskap
1 juli 2005 till 31 december 2009
Musik och politik på 1970-talet
Ämne: Etnologi
1 maj 2005 till 31 december 2007
FinNet. Nätverk för lärare i finska som andra eller främmande språk
Ämne: Finska språket
1 januari 2005 till 30 april 2007
Matematikens ontologi och kunskapsteori
Ämne: Logik, Teoretisk filosofi
1 januari 2005 till 31 december 2007
Naturalism, mening och moralisk motivation
Ämne: Filosofiämnen, Praktisk filosofi
1 januari 2005 till 31 december 2007
Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling
Ämne: Historia, Teknikhistoria, Teknik- och industrihistoria
1 april 2004 till 31 december 2011
Analogitänkande och litterärt värde
Ämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2010
Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning
Ämne: Historia, Kulturantropologi, Ekonomisk geografi, Etnicitet
1 januari 2004 till 30 juni 2007
Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion
Ämne: Etnologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Hällbilder i norr - kontext och kommunikation
Ämne: Arkeologi, nordeuropeisk
16 december 2003 till 31 december 2007
Samiskt språk och samisk kultur
Ämne: Samiska
1 januari 2003 till 31 december 2008
Kriokorpusprojektet
Ämne: Språkvetenskap, Engelska språket, Lingvistik
1 januari 2003 till 31 december 2010
Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö
Ämne: Nordiska språk
1 januari 2003 till 30 juni 2008
Identifiering av ”imiterade” röster
Ämne: Lingvistik, Fonetik, Kognitionsforskning
1 januari 2003 till 31 december 2006
Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok
Ämne: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Demografi, Kulturgeografi
31 oktober 2002 till 31 december 2006
Samiska Pressklipparkivet
Ämne: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Medie- och kommunikationsvetenskap
26 mars 2002 till 31 december 2006
Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Ämne: Språkvetenskap, Fonetik
1 januari 2002 till 31 december 2004
Välfärdens vinnare och förlorare
Ämne: Historia
1 september 2001 till 31 maj 2008
Svensk etymologisk databas
Ämne: Nordiska språk
1 januari 2001 till 31 december 2009
Swedia 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000
Ämne: Lingvistik, Fonetik
1 januari 1998 till 31 december 2008
Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL
Ämne: Arkeologi
1 januari 1994 till 1 oktober 2017