Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom humanistisk fakultet

Rural resiliens: etnografiska perspektiv på norrländska landsbygders frivilligarbete
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Forskningsämne: Digital humaniora
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage
Forskningsämne: Digital humaniora
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Sápmi, Sverige
Forskningsämne: Samisk forskning
1 augusti 2018 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
Ancient Itineraries: The Digital Lives of Art History
Forskningsämne: Digital humaniora
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Digital Pausanias: Migrations and Transformations
Forskningsämne: Digital humaniora
1 juli 2018 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016
8 december 2017 till 1 mars 2018
Forskningsprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 september 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
Forskningsämne: Digital humaniora
1 juli 2017 till 30 juni 2021
Forskningsprojekt
Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 februari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
2 februari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Ansvar och förklaringar
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
23 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
The Culture of International Society
Forskningsämne: Digital humaniora
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Forskningsämne: Arkeologi
17 juni 2015 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Forskningsämne: Sociologi, Språkvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Svenska jazzdiskurser 1919-1969
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Forskningsämne: Arkeologi, Geovetenskap
17 december 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Forskningsämne: Historia
12 september 2014 till 30 december 2017
Forskningsprojekt
Cyberekon: textanalys av fan fiction
30 juni 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Pro Futura Scientia Fellowship
Forskningsämne: Idéhistoria, Litteraturvetenskap
1 juni 2014 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm
Forskningsämne: Historia, Moderna språk
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Likvärdighet i utbildning
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vad bör fackföreningar göra?
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vilka dörrar kan språk öppna?
Forskningsämne: Kulturgeografi, Språkvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Wallenberg Academy Fellows
1 juli 2013 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
29 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
En radikalt pragmatisk redogörelser för villkorssatser
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
29 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Ansvar i komplexa system
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam
Forskningsämne: Pedagogik
1 september 2012 till 17 februari 2017
Doktorandprojekt
Mindfulness i vetenskap och populärkultur
Forskningsämne: Idéhistoria
1 september 2012 till 30 augusti 2014
Forskningsprojekt
Mänskliga rättigheter åberopas; kvinnovåld som internationellt politiskt fenomen
Forskningsämne: Idéhistoria
1 september 2012 till 30 juni 2016
Doktorandprojekt
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria
1 juli 2012 till 30 juni 2015
Forskningsprojekt
Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag
Forskningsämne: Historia, Samisk forskning
1 juli 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Muntliga berättelser om katastrofer
Forskningsämne: Moderna språk, Språkvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
The Digital Environmental Humanities
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Döda och frånvarande mödrar - en transhistorisk studie
1 augusti 2011 till 31 juli 2013
Forskningsprojekt
Destinationer: originalitet och intertextualitet i nordliga resor
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2011
Forskningsprojekt
Symbios och remediering: från skriven till visuell text
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
3 maj 2011 till 30 december 2011
Forskningsprojekt
FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
7 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Media Places
Forskningsämne: Digital humaniora
1 januari 2011 till 30 december 2016
Forskningsprojekt
Carmen de Burgos reseskildringar
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Idrottens tävlingsfostran
Forskningsämne: Historia
1 januari 2010 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
1 januari 2010 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen
Forskningsämne: Moderna språk
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Väckelsebygdens religiösa liv
1 december 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Avatarer och simulanter i virtuella världar
15 september 2009 till 15 september 2010
Forskningsprojekt
Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)
Forskningsämne: Arkeologi, Ekologi
19 mars 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Kvinnornas offentliga samtal i dagspressen 1920-1950
16 mars 2009 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
26 februari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi
1 januari 2009 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Nordic Environmental History Network
Forskningsämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Europa i Norden 1648-1735
Forskningsämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Rationalitetens dynamik
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Etiska aspekter på hållbar utveckling
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 oktober 2008 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD
Forskningsämne: Arkeologi
1 maj 2008 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Norra Norden som bekönad plats i artonhundratalets reselitteratur
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
4 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Bildligt talat i franska filmer
Forskningsämne: Moderna språk
1 april 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Inte bara mördare
10 mars 2008 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
14 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009
Forskningsämne: Historia
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Älgen och människan i norr
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial
17 december 2007 till 30 april 2008
Forskningsprojekt
Kyrkoslavisk språkhistoria
17 december 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Uppkomsten av den deltagande användaren
16 december 2007 till 31 augusti 2007
Forskningsprojekt
"Critical making" och digital humaniora
15 december 2007 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Läsaren/spelarens engagemang inom interaktiv fiktion och dataspel
14 december 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Benämningar på klädesplagg och skodon i finsk slang från 1890 till idag
Forskningsämne: Moderna språk
14 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Att skapa kosmos: Utvecklandet av digitala medier inom arkeologi
14 december 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Skandinaviens politiska geografi under den äldre järnåldern
Forskningsämne: Arkeologi
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hällbilder, landskapsrum och stilvariation
Forskningsämne: Arkeologi
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Höga Kustens arkeologi
Forskningsämne: Arkeologi
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Fem Norrland. Regional arkeologi
Forskningsämne: Arkeologi
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Depå, handel och bebyggelse
Forskningsämne: Arkeologi
10 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Jordbrukets expansion-regression 400-500 AD i Hälsingland
Forskningsämne: Arkeologi
2 oktober 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Våld och kränkningar av föräldrar i Sverige och Finland 1600-1800
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria
6 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kön, social prestige och socialitet
Forskningsämne: Historia
6 juni 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Den betraktande bilden
17 april 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Den kontroversiella kunskapen
Forskningsämne: Historia, Samisk forskning
2 april 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Lapparnas förmyndare. Det moderna lappväsendet i Sverige 1885-1971
Forskningsämne: Historia, Samisk forskning
2 april 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Karikatyrer i svensk dagspress under 1910- 1950-talet
Forskningsämne: Historia
1 april 2007 till 31 augusti 2008
Forskningsprojekt
Skandinaviska nakenakter: konst, kreativitet och sexualitet
Forskningsämne: Konstvetenskap
6 mars 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Forskningsämne: Historia, Moderna språk
5 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Sociala och etiska dimensioner på autonoma teknologier
1 mars 2007 till 31 oktober 2007
Forskningsprojekt
Sameland möter välfärdssamhället
Forskningsämne: Historia
27 februari 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Kvinnors självständighet, arbets- och familjeliv i några svenska 1800-talsstäder
Forskningsämne: Demografi, Genusvetenskap, Historia
26 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Studiecirken, demokratin och det sociala kapitalet
Forskningsämne: Idéhistoria, Statsvetenskap
26 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Passion och emancipation. Kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromaner
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
25 februari 2007 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Kärlekens utmaningar. Revolt och romantik i samtida populärfiktion
25 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Förändrade ideal – Svensk italienreception under 1800-talet
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Konstlivets institutionalisering i Sverige
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
En illustrerad Främmande Nord
23 februari 2007 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Svenskarnas reseskildringar om Italien
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Dolce far niente [den ljuva gör ingenting]
23 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Italienare i Sverige
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Vad är sant i stereotyper?
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
23 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Rädd, from, god - och lite kvinnlig? Känslor och reaktioner i motivet Jungfru Marie bebådelse
Forskningsämne: Konstvetenskap
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Muntliga traditioner i Sápmi
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Från spektakel till teater
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
22 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Vägar till makt - informella strukturer i Sverige 1632-1772
22 februari 2007 till 1 april 2007
Forskningsprojekt
Samiska språkens historia i det sydsamiska området
22 februari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Ett rum för dagen. Dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö
Forskningsämne: Språkvetenskap
21 februari 2007 till 1 december 2009
Forskningsprojekt
Kulturgräns norr - syntes
Forskningsämne: Etnologi, Historia
21 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Att skapa Norrland. Norrländska författare från Pelle Molin till Eyvind Johnson.
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
20 februari 2007 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Släktstrategier, kvinnor och förmögenheter
Forskningsämne: Historia
15 februari 2007 till 1 januari 2008
Forskningsprojekt
Jazzen och jazzmusikern
Forskningsämne: Etnologi
9 februari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Den svenska fascismen 1920-1950
Forskningsämne: Historia, Idéhistoria
8 februari 2007 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Forskningsprocesser i konst
8 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
1 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Idéer om åldrande och ålderdom inom svensk medicinsk forskning under 1900-talet
Forskningsämne: Idéhistoria
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Individualisering av islam
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)
Forskningsämne: Sociologi, Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Museet, utställningen, besökaren
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Om materiell kultur i Norrland under stenåldern
Forskningsämne: Arkeologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Vetenskaps- och teknikstudier (STS)
Forskningsämne: Idéhistoria
1 januari 2007 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Ambivalenser - om konst och glidande positioner
Forskningsämne: Konstvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området
Forskningsämne: Historia
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Meningsskapande hos äldre
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande
Forskningsämne: Idéhistoria
1 januari 2007 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket
Forskningsämne: Moderna språk, Språkvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Tanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirism
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Samisk för- och tidighistoria i västra Barentsområdet
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Forskningsprojekt
Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”
Forskningsämne: Etnologi, Pedagogik
1 augusti 2006 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Koloniseringens konsekvenser - mortilitetsutvecklingen i Sápmi
Forskningsämne: Demografi, Historia
1 juli 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Översättningsmekanismer i medeltida Europa
1 februari 2006 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Det offentliga talets prosodi
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2006 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Engagemangets metoder
1 januari 2006 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Humanioras brännpunkter idag
1 januari 2006 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Konstverkets förvandling
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Kärlek som kärnan i skolans värdegrund
1 januari 2006 till 31 maj 2007
Forskningsprojekt
Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan
1 januari 2006 till 14 februari 2007
Forskningsprojekt
Norrlands jordbrukshistoria
Forskningsämne: Arkeologi
1 januari 2006 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870-1920
Forskningsämne: Historia
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Familj och kön
Forskningsämne: Historia
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Forskningsprojekt
Hälsa och familjeliv i Sápmi
1 juli 2005 till 30 juni 2010
Forskningsprojekt
Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv
Forskningsämne: Historia
1 juli 2005 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
Teologisk etik och neurovetenskap
1 juli 2005 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Musik och politik på 1970-talet
Forskningsämne: Etnologi
1 maj 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
FinNet. Nätverk för lärare i finska som andra eller främmande språk
Forskningsämne: Moderna språk
1 januari 2005 till 30 april 2007
Forskningsprojekt
Matematikens ontologi och kunskapsteori
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Naturalism, mening och moralisk motivation
Forskningsämne: Filosofi och vetenskapsteori
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling
Forskningsämne: Historia
1 april 2004 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Analogitänkande och litterärt värde
Forskningsämne: Litteraturvetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion
Forskningsämne: Etnologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning
Forskningsämne: Historia
1 januari 2004 till 30 juni 2007
Forskningsprojekt
Hällbilder i norr - kontext och kommunikation
16 december 2003 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Samiskt språk och samisk kultur
1 januari 2003 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Identifiering av ”imiterade” röster
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Kriokorpusprojektet
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok
Forskningsämne: Demografi, Historia, Samisk forskning
31 oktober 2002 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Samiska Pressklipparkivet
26 mars 2002 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Välfärdens vinnare och förlorare
Forskningsämne: Historia
1 september 2001 till 31 maj 2008
Forskningsprojekt
Svensk etymologisk databas
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 2001 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Swedia 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000
Forskningsämne: Språkvetenskap
1 januari 1998 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL
Forskningsämne: Arkeologi
1 januari 1994 till 1 oktober 2017
Forskningsprojekt