Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion
Forskningsämne: Matematik
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
1 december 2018 till 30 november 2023
Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
26 november 2018 till 26 november 2023
Doktorandprojekt
MELODY
31 oktober 2018 till 1 november 2021
Forskningsprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Doktorandprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
10 september 2018 till 9 september 2022
Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
noICE - Nordic Icing Center of Expertise
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsämne: Fysik
1 juni 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 29 februari 2020
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2018 till 28 februari 2022
Doktorandprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
19 februari 2018 till 1 mars 2022
Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
11 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmetaller i askfraktioner
Forskningsämne: Energiteknik
1 januari 2018 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
1 januari 2018 till 1 december 2018
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2021
Doktorandprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
6 november 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
CELECTIVE
1 juni 2017 till 31 maj 2019
Forskningsprojekt
Demonstration of 4th generation district heating in University City of Umeå
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik
1 juni 2017 till 1 september 2021
Doktorandprojekt
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
Forskningsämne: Ekologi
1 april 2017 till 1 april 2021
Doktorandprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
CutFEM: Geometry, Partial Differential Equations and Optimization
Forskningsämne: Matematik
1 januari 2017
Forskningsprojekt
Increasing Competence in Northern Building
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
C-sjukvårdsnoden
1 oktober 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
5 september 2016 till 28 februari 2021
Forskningsprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 september 2016 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning
1 september 2016 till 1 september 2020
Doktorandprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Effekter av metaller över ekosystemgränser
Forskningsämne: Miljövetenskap
1 januari 2016
Forskningsprojekt
Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser
Forskningsämne: Miljövetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2021
Doktorandprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Final Inspection and Quality Analysis
1 januari 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Forskningsämne: Energiteknik
1 januari 2016
Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Datavetenskap, Statistik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: Datavetenskap
1 november 2015 till 31 mars 2016
Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2015 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
E-lighthouse
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 april 2015 till 30 april 2019
Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
30 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: Datavetenskap
1 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
1 november 2014 till 30 september 2017
Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
1 september 2014
Doktorandprojekt
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
13 maj 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
MICO - Media in context
1 maj 2013 till 30 april 2016
Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Doktorandprojekt
ALK i utveckling och sjukdom
5 september 2012 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
13 mars 2012 till 15 februari 2017
Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
29 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsämne: Kemi
17 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Forskningsämne: Kemi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Forskningsämne: Kemi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
26 januari 2011 till 30 juni 2013
Forskningsprojekt
Energieffektivt byggande i kallt klimat
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
SCOPE
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Forskningsprojekt
Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 augusti 2010 till 31 juli 2013
Forskningsprojekt
Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
1 juni 2010 till 31 mars 2016
Doktorandprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
4 januari 2010 till 25 september 2015
Doktorandprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
1 december 2009 till 30 november 2011
Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
11 augusti 2009 till 16 september 2009
Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
26 februari 2009 till 30 juni 2014
Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
21 januari 2009 till 16 juni 2010
Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
21 januari 2009 till 12 juni 2009
Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
5 december 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: Datavetenskap
1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, Fysik, Matematik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Grafteori och algoritmer
Forskningsämne: Matematik
19 maj 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Forskningsämne: Kemi
5 maj 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Verktyg för att hantera finansiella risker
Forskningsämne: Matematik
28 april 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Forskningsämne: Fysik
28 april 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Forskningsämne: Kemi
23 april 2008 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
14 mars 2008 till 28 februari 2010
Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsämne: Biologi, Botanik
22 januari 2008 till 1 februari 2009
Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsämne: Biologi, Botanik
22 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Forskningsämne: Fysik
22 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Forskningsämne: Fysik
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
5 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2007
Forskningsprojekt
Statistisk analys av klimatförändringar
Forskningsämne: Matematik
30 juni 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Vegetationens återkolonisation i restaurerade vattendrag
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Samband mellan flödes- och vattenkvaliteter i vattendrag
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Forskningsämne: Kemi, Läkemedelsvetenskap
3 april 2007 till 1 juli 2007
Forskningsprojekt
Bananflugans naturliga immunitet
9 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Värdcellens svar på bakterieangrepp
26 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
17 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Forskningsämne: Matematik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Bättre material baserade på kol
Forskningsämne: Fysik
1 januari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Forskningsämne: Kemi, Läkemedelsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsämne: Biologi, Botanik
1 januari 2006 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 2004 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsämne: Datavetenskap
1 mars 2003 till 13 december 2005
Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsämne: Datavetenskap
30 juni 2001 till 1 juli 2005
Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2001
Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2000
Forskningsprojekt
StratiGraph and MCS Toolbox
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 1998
Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1996 till 30 juni 1998
Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsämne: Datavetenskap
1 juli 1995 till 30 juni 1999
Forskningsprojekt