Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: kemi
1 december 2018 till 30 november 2023
Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: ekologi
26 november 2018 till 26 november 2023
Doktorandprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Doktorandprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: datavetenskap
10 september 2018 till 9 september 2022
Forskningsprojekt
noICE - Nordic Icing Center of Expertise
Forskningsämne: elektroteknik och systemteknik, datavetenskap, statistik
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsämne: statistik, naturresursforskning
1 juli 2018 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser
Forskningsämne: fysik
1 juni 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsämne: fysik
1 juni 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: datavetenskap
1 mars 2018 till 28 februari 2022
Doktorandprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: datavetenskap
1 mars 2018 till 29 februari 2020
Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: datavetenskap
19 februari 2018 till 1 mars 2022
Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Forskningsämne: Kemi, molekylärbiologi och genetik, biologi
11 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2018 till 1 juni 2020
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: datavetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2021
Doktorandprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
1 januari 2018 till 1 december 2018
Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
6 november 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: datavetenskap
1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 2017 till 30 september 2019
Forskningsprojekt
CELECTIVE
1 juni 2017 till 31 maj 2019
Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsämne: fysik
1 januari 2017 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
CutFEM: Geometry, Partial Differential Equations and Optimization
Forskningsämne: Matematik
1 januari 2017
Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
5 september 2016 till 28 februari 2021
Forskningsprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 september 2016 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 september 2016
Doktorandprojekt
Final Inspection and Quality Analysis
Forskningsämne: elektroteknik och systemteknik, statistik
1 januari 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: datavetenskap, statistik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: datavetenskap
15 november 2015 till 31 mars 2016
Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 2015 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsämne: byggteknik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Forskningsämne: statsvetenskap, psykologi, elektroteknik och systemteknik
30 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: datavetenskap
1 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
1 november 2014 till 30 september 2017
Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
1 september 2014
Doktorandprojekt
Why does IOP reduction help glaucoma patient - Response of the ophthalmic artery blood flow and ocular rigidity to a reduction in IOP
Forskningsämne: medicinsk teknik
25 augusti 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, pedagogik, genusvetenskap
1 juli 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik
13 maj 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Forskningsprojekt
Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 januari 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Statistiska modeller och intelligenta datainsamlingsmetoder för MRI och PET mätningar med tillämpning för monitoring av cancerbehandling
Forskningsämne: medicinsk teknik, statistik
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Kemi
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
MICO - Media in context
1 maj 2013 till 30 april 2016
Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Doktorandprojekt
ALK i utveckling och sjukdom
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, biologi
5 september 2012 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
13 mars 2012 till 15 februari 2017
Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
29 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsämne: Kemi
17 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Forskningsämne: Kemi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Forskningsämne: Kemi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
26 januari 2011 till 30 juni 2013
Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Forskningsprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
4 januari 2010 till 25 september 2015
Doktorandprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2010 till 30 april 2014
Forskningsprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Kemi, miljökemi, miljövetenskap
1 december 2009 till 30 november 2011
Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Kemi, miljövetenskap, miljökemi
9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 september 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
11 augusti 2009 till 16 september 2009
Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
26 februari 2009 till 30 juni 2014
Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
21 januari 2009 till 12 juni 2009
Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
21 januari 2009 till 16 juni 2010
Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 januari 2009 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap, Matematik
1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: datavetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
5 december 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: datavetenskap
1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, fysik, Matematik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Grafteori och algoritmer
Forskningsämne: Matematik
19 maj 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Forskningsämne: Kemi
5 maj 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Verktyg för att hantera finansiella risker
Forskningsämne: Matematik
28 april 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Forskningsämne: fysik
28 april 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Forskningsämne: Kemi
23 april 2008 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
14 mars 2008 till 28 februari 2010
Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsämne: biologi, botanik
22 januari 2008 till 1 februari 2009
Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsämne: biologi, botanik
22 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Forskningsämne: fysik
22 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Forskningsämne: biologi, ekologi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Forskningsämne: fysik
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, molekylär medicin
5 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 2007 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 2007
Forskningsprojekt
Statistisk analys av klimatförändringar
Forskningsämne: Matematik
30 juni 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Klimatförändringars effekter på biologisk mångfald i Barentsregionen
Forskningsämne: biologi, ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vegetationens återkolonisation i restaurerade vattendrag
Forskningsämne: biologi, ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Samband mellan flödes- och vattenkvaliteter i vattendrag
Forskningsämne: biologi, ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Forskningsämne: Kemi, läkemedelsvetenskap
3 april 2007 till 1 juli 2007
Forskningsprojekt
Bananflugans naturliga immunitet
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, biologi
9 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, biologi
26 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, biologi
17 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Bättre material baserade på kol
Forskningsämne: fysik
1 januari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Forskningsämne: molekylärbiologi och genetik, biologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Forskningsämne: Matematik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Forskningsämne: Kemi, läkemedelsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datavetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Forskningsämne: biologi, ekologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsämne: botanik, biologi
1 januari 2006 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 2004 till 30 juni 2006
Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsämne: datavetenskap
1 mars 2003 till 13 december 2005
Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsämne: datavetenskap
30 juni 2001 till 1 juli 2005
Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2001
Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 1998 till 30 juni 2000
Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 1996 till 30 juni 1998
Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsämne: datavetenskap
1 juli 1995 till 30 juni 1999
Forskningsprojekt