Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Forskningsprojekt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rost i is: Geokemin av järn i vatten som fryser
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis
Forskningsämne: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrobiella samhällen som indikator på miljögiftspåverkan i marina sediment – monitoring och riskbedömning
Forskningsämne: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvantgasdensitet och KvantPascal
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke-linjär attosekundspektroskopi
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Semantisk parsning av multimodal data
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat ramverk för att förstå och prediktera betydelsen av inlandsvatten i kolcykeln
Forskningsämne: Geovetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biodiversitet-ekosystem funktionssamband i evolverade rumsligt strukturerade samhällen
Forskningsämne: Ekologi, Matematik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bildning och spridning av metylkvicksilver – den svaga länken i riskbedömning av kvicksilverkontaminerade sediment
Forskningsämne: Miljökemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)
Forskningsämne: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategic Argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
MT4North - Business model
Forskningsämne: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trust AI - Trustworthy AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Synteser av nedbrytning och respirationsrespons över tid och rum
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Post-doc projekt
Adsorption av organiska molekyler till skiktsilikater
Forskningsämne: Geovetenskap, Kemi
Tid 1 augusti 2020 till 1 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av socialt medvetna dialogsystem
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialt medveten dialoghantering
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Interaktiv processtyrning
Tid 15 april 2020 till 15 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
ASSOCC
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellera social verklighet för sociala simuleringar
Tid 1 februari 2020 till 1 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Anomaly Detection and Countermeasures for Edgeclouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Responsible Artificial INtelligence (RAIN)
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsämne: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biofysikaliska och fysiokemiska fingeravtryck av enskilda bakteriesporer
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Forskningsämne: Botanik, Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI-Net
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsämne: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via reaktivt protein – proteom profilering, RP3
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
CryptO – Selektiv kemoterapi mot kryptosporidios i idisslare
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av hållbara och biobaserade UV-filterkemikalier
Forskningsämne: Miljökemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer
Forskningsämne: Matematik, Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromatindynamik i granens gigantiska genom
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-driven kontextuell annonsering
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Relativistisk nanofotonik
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsämne: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av multicellulära livscykler
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att omskapa design genom feministiska metoder
Forskningsämne: Design
Tid 1 september 2019 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Karaktärisering av kalksten med synkrotronbaserad mikrotomografi
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP-AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
PROACTIVE
Tid 1 maj 2019 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 maj 2019 till 1 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 april 2019 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
HumaneAI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 1 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 5 februari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar
Forskningsämne: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI4EU
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statusen för genetisk mångfald i svenska barrskogar: finns det anledning till oro?
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av askåterföring med produktion av argininfosfat i pilotskala
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till optimalbytesproblem
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI Glass Box - AI glaslåda
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppskalning av grundforskning för biomassaförgasning
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
ECCofEX
Tid 1 november 2018 till 31 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 1 november 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
DBAT - The Damped Bundle Adjustment toolbox for Matlab
Tid 26 oktober 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 10 september 2018 till 9 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
noICE - Nordic Icing Center of Expertise
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECOHAB: Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
EKOSPILL: verktyg för att beräkna ekologiskt funktionell minimitappning i spillfåror
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsämne: Naturresursforskning, Statistik
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
PRECISION
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Tid 11 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
Tid 1 januari 2018 till 1 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanismer för upptag av kvicksilver i metylerande bakterier – omvärdering av tiolföreningars funktion
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Processer som styr metylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmetaller i askfraktioner
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av små molekyler för att studera G-quadruplex DNA strukturer och undersöka dess läkemedelspotential
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärares didaktiska modellering av laborationer för scientific literacy.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fortsatta insatser för förbättrade modeller av reagerande multifasflöden
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
FRESHMAN: Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamiken för hybridisering och anpassning till nya livsmiljöer
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistisk inlärning för automatiskt alarm och rotorsaksanalys vid målning av lastbilshytter
Forskningsämne: Matematik, Statistik
Tid 1 oktober 2017 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2017 till 31 maj 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4North
Forskningsämne: Medicinsk teknik
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
CELECTIVE
Tid 1 juni 2017 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historiska trender i svensk biodiversitet
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Pollineringsekologi
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 juni 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 april 2017 till 1 april 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
CELESTE II - Case studies, Exercises, LEarning, Surveys and Training across Europe II
Tid 2 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Extremala problem för hypergrafer och diskrepans
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatets påverkan på källor och fällor för växthusgaser i sjöar på höga latituder
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
CutFEM: Geometry, Partial Differential Equations and Optimization
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Increasing Competence in Northern Building
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsämne: Fysik, Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2017 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
C-sjukvårdsnoden
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologins och storlekens betydelse för fytoplanktons reaktion på hydrodynamik
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 5 september 2016 till 28 februari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projekt 54
Tid 1 september 2016 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching and learning programming in Swedish primary school
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikens utveckling som ämnesinnehåll i grundskolans teknikundervisning
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
CLINF
Tid 1 april 2016 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 april 2016 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Three and four-dimensional tera-spin systems
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4Health
Forskningsämne: Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Final Inspection and Quality Analysis
Tid 1 januari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogliga ekosystemtjänster
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av metaller över ekosystemgränser
Forskningsämne: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett ramverk för att förutsäga framgång med vattendragsrestaurering
Forskningsämne: Ekologi, Geovetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser
Forskningsämne: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat
Forskningsämne: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 december 2015 till 31 maj 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2015 till 31 mars 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
StarNEig library
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
NLAFET
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
E-lighthouse
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 april 2015 till 30 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekosystemdynamik i arktiska bäckar
Forskningsämne: Geovetenskap
Tid 1 april 2015 till 1 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Minskning av växtätande insekter avslöjat av eDNA och växternas kemiska sammansättning
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 april 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
Tid 1 november 2014 till 30 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Tid 1 juli 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala regleringssystem med bananfluga som modellsystem.
Tid 13 maj 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Komplexa relationer, grafer och hypergrafer
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Explicita metoder för tidsdiskretisering av stokastiska vågekvationer
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent rullator
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
BioRest: Lokala och regionala effekter på biologisk mångfald av vattendragsrestaurering
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett globalt kväveanrikningsexperiment (AGNEE)
Forskningsämne: Ekologi, Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
EDEN
Tid 2 september 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 juni 2013 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
MICO - Media in context
Tid 1 maj 2013 till 30 april 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
Tid 12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
ALK i utveckling och sjukdom
Tid 5 september 2012 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tree Automata in Computational Language Technology
Tid 1 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRACTICE
Tid 1 maj 2011 till 31 oktober 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 29 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsämne: Kemi
Tid 17 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Forskningsämne: Kemi
Tid 14 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Forskningsämne: Kemi
Tid 14 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
SCOPE
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Energieffektivt byggande i kallt klimat
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efficient and Reliable HPC Algorithms for Matrix Computations in Applications
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 augusti 2010 till 31 juli 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2010 till 31 mars 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 4 januari 2010 till 25 september 2015
Typ av projekt Doktorandprojekt
INTRO
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2010 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sympatrisk artbildning hos sik
Forskningsämne: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatet samspelet mellan olika fiskarter?
Forskningsämne: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 1 december 2009 till 30 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 februari 2009 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 16 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACKTUS - Activity-Centered modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users
Tid 1 januari 2009 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 5 december 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prestanda- och beteendeuppföljning av byggnaders energianvändning- En färddator för byggnader
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2008 till 31 maj 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Datavetenskap, Fysik, Matematik
Tid 18 juni 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grafteori och algoritmer
Forskningsämne: Matematik
Tid 19 maj 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Forskningsämne: Kemi
Tid 5 maj 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Verktyg för att hantera finansiella risker
Forskningsämne: Matematik
Tid 28 april 2008 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Forskningsämne: Fysik
Tid 28 april 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Forskningsämne: Kemi
Tid 23 april 2008 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 14 mars 2008 till 28 februari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 1 februari 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Forskningsämne: Fysik
Tid 22 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Tid 5 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistisk analys av klimatförändringar
Forskningsämne: Matematik
Tid 30 juni 2007 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Forskningsämne: Kemi
Tid 3 april 2007 till 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bananflugans naturliga immunitet
Tid 9 mars 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Tid 26 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Tid 17 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bättre material baserade på kol
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Forskningsämne: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Forskningsämne: Matematik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverkar hänglavar
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsämne: Biologi, Botanik
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2004 till 30 juni 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2003 till 13 december 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligenta skogsmaskiner
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 30 juni 2001 till 1 juli 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2000
Typ av projekt Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2001
Typ av projekt Forskningsprojekt
StratiGraph and MCS Toolbox
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 1998
Typ av projekt Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 1996 till 30 juni 1998
Typ av projekt Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 1995 till 30 juni 1999
Typ av projekt Forskningsprojekt