Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

noICE - Nordic Icing Center of Expertise
Forskningsämne: Matematisk statistik, Klimatologi, Signalbehandling, Bildanalys, Rymdteknik
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsämne: Matematisk statistik, Skogsskötsel, Fjärranalys, Skogsuppskattning och skogsindelning
1 juli 2018 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsämne: Datavetenskap, Kognitionsvetenskap
1 februari 2018 till 31 januari 2020
Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Forskningsämne: Bioinformatik, Spektroskopi, Biokemi, Strukturbiologi
11 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2018 till 1 juni 2020
Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
6 november 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsämne: Optik, Övrig bioteknik, Oftalmologi
1 januari 2017 till 30 juni 2018
Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsämne: Pedagogik, Ämnesdidaktik, Informationsteknologi, Datavetenskap
5 september 2016 till 28 februari 2021
Forskningsprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 september 2016 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Final Inspection and Quality Analysis
Forskningsämne: Matematisk statistik, Signalbehandling, Bildanalys, Elektronik
1 januari 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsämne: Matematisk statistik, Klimatologi, Signalbehandling, Bildanalys, Rymdteknik
1 december 2015 till 31 maj 2018
Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsämne: Byggnadsteknik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
1 september 2014
Doktorandprojekt
Why does IOP reduction help glaucoma patient - Response of the ophthalmic artery blood flow and ocular rigidity to a reduction in IOP
Forskningsämne: Medicinsk teknik, Oftalmiatrik, Radiofysik
25 augusti 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Forskningsämne: Pedagogik, Ämnesdidaktik, Pedagogiskt arbete, Barn, Teknik och social förändring, Etnicitet, Genus
1 juli 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.
Forskningsämne: Molekylärbiologi, Genetik, Bioinformatik
13 maj 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Forskningsprojekt
Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Kognitionsforskning, Övrig matematik, Neurovetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2014 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Statistiska modeller och intelligenta datainsamlingsmetoder för MRI och PET mätningar med tillämpning för monitoring av cancerbehandling
Forskningsämne: Matematisk statistik, Medicinsk teknik, Radiofysik
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
ALK i utveckling och sjukdom
Forskningsämne: Mikrobiologi, Cellbiologi, Molekylärbiologi
5 september 2012 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
13 mars 2012 till 15 februari 2017
Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsämne: Tillämpad matematik, Övrig matematik
29 april 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsämne: Växtfysiologi, Biokemi
17 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Forskningsämne: Biofysikalisk kemi, Kinetik, Spektroskopi, Molekylärbiologi, Strukturbiologi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Forskningsämne: Fysikalisk kemi, Biokemi
14 mars 2011 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
26 januari 2011 till 30 juni 2013
Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsämne: Övrig matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsämne: Övrig matematik
25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Forskningsprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2010 till 30 april 2014
Forskningsprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Persistenta organiska föreningar, Miljötoxikologi
1 december 2009 till 30 november 2011
Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Miljökemi
9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 september 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsämne: Övrig matematik
12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsämne: Övrig matematik
11 augusti 2009 till 16 september 2009
Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
26 februari 2009 till 30 juni 2014
Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsämne: Övrig matematik
21 januari 2009 till 12 juni 2009
Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsämne: Övrig matematik
21 januari 2009 till 16 juni 2010
Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Kognitionsforskning, Övrig matematik, Neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
5 december 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Utveckling av biostokastiska metoder för analys av spatio-temporala signaler – med tillämpning på muskelfysiologi och cancertumörers biologi
Forskningsämne: Matematisk statistik, Signalbehandling, Bildanalys, Medicinsk teknik, Radiofysik
1 augusti 2008 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsämne: Numerisk analys, Matematisk statistik, Optimeringslära, systemteori, Rymdfysik
18 juni 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Grafteori och algoritmer
Forskningsämne: Diskret matematik, Teoretisk datalogi
19 maj 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Forskningsämne: Fysikalisk kemi, Biofysikalisk kemi, Spektroskopi, Kemisk fysik
5 maj 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Verktyg för att hantera finansiella risker
Forskningsämne: Tillämpad matematik
28 april 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Forskningsämne: Plasmafysik, Icke-linjär dynamik, kaos
28 april 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Forskningsämne: Biokemi
23 april 2008 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsämne: Tillämpad matematik
14 mars 2008 till 28 februari 2010
Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsämne: Molekylärbiologi, Växtfysiologi
22 januari 2008 till 1 februari 2009
Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsämne: Biokemi, Växtfysiologi
22 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Forskningsämne: Kondenserade materiens fysik, Materialfysik med ytfysik
22 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Forskningsämne: Limnisk ekologi, Utvecklingsbiologi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Forskningsämne: Icke-linjär dynamik, kaos
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsämne: Ämnesdidaktik
1 januari 2008 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsämne: Datalogi
1 januari 2008 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Forskningsämne: Organismbiologi, Utvecklingsbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Genetik
5 december 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hållbar skötsel av hänglavar i kontinuitetsskogar
Forskningsämne: Terrestisk ekologi, Skogsskötsel, Natur- och landskapsvård
30 juni 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Statistisk analys av klimatförändringar
Forskningsämne: Matematisk statistik
30 juni 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Klimatförändringars effekter på biologisk mångfald i Barentsregionen
Forskningsämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vegetationens återkolonisation i restaurerade vattendrag
Forskningsämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Samband mellan flödes- och vattenkvaliteter i vattendrag
Forskningsämne: Terrestisk, limnisk och marin ekologi
11 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Forskningsämne: Biokemi
3 april 2007 till 1 juli 2007
Forskningsprojekt
Bananflugans naturliga immunitet
Forskningsämne: Mikrobiologi
9 mars 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Forskningsämne: Mikrobiologi
26 februari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Forskningsämne: Mikrobiologi
17 januari 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Bättre material baserade på kol
Forskningsämne: Kondenserade materiens fysik
1 januari 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Forskningsämne: Mikrobiologi, Molekylärbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Forskningsämne: Matematisk statistik, Datalogi, Telekommunikationsteori, Signalbehandling
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Forskningsämne: Strukturbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsämne: Datalogi, Programvaruteknik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 januari 2007 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Forskningsämne: Limnisk ekologi, Utvecklingsbiologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsämne: Växtfysiologi
1 januari 2006 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsämne: Ämnesdidaktik, Övrig matematik
1 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt