Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig fakultet

Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 maj 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsämne: Pedagogik
1 april 2019 till 31 mars 2021
Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsämne: Sociologi
1 mars 2019 till 28 februari 2024
Forskningsprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsämne: Informatik
1 januari 2019 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2019 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Inkluderande idrott
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Särbegåvning och nördighet inom naturvetenskaplig utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2019 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2019 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsämne: Ekonomisk historia
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 november 2018 till 3 december 2021
Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsämne: Informatik
15 oktober 2018 till 15 april 2020
Doktorandprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
1 oktober 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: Pedagogik
1 september 2018 till 31 augusti 2023
Doktorandprojekt
Förstelärare och lektorer – nytt ledarskap för undervisning
Forskningsämne: Pedagogik
20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Doktorandprojekt
Dietist på distans
Forskningsämne: Kostvetenskap
15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Forskningsprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsämne: Informatik
4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 augusti 2018 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsämne: Pedagogik
1 augusti 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsämne: Informatik
1 juli 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsämne: Pedagogik
23 juni 2018 till 20 juni 2019
Forskningsprojekt
The Digital and Spatial Affects of the 2017 Manchester Bombing
1 februari 2018 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsämne: Pedagogik
15 januari 2018 till 19 januari 2020
Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
1 januari 2018 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll
Forskningsämne: Juridik
13 november 2017 till 30 april 2019
Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
1 november 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Medskapande välfärd genom digitalisering
Forskningsämne: Informatik
1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Doktorandprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsämne: Informatik
1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Doktorandprojekt
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
1 september 2017 till 31 augusti 2020
Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 september 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
1 september 2017 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
Forskningsämne: Informatik
1 september 2017 till 31 augusti 2020
Forskningsprojekt
En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsämne: Genusvetenskap, Sociologi
1 september 2017 till 1 september 2020
Forskningsprojekt
Odla hållbarhet – sensorer och taktil interaktion för stadsodling
Forskningsämne: Informatik
1 september 2017 till 1 mars 2020
Doktorandprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsämne: Pedagogik
6 februari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
1 februari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsämne: Pedagogik
1 februari 2017 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2023
Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Norrängsskolan 2.0
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2017
Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2017 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Varianter av fred
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp
Forskningsämne: Ekonomisk historia
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: Statsvetenskap
30 november 2016 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Innovation+
Forskningsämne: Informatik
30 november 2016 till 30 november 2019
Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsämne: Sociologi
3 oktober 2016 till 12 december 2017
Forskningsprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning
1 september 2016 till 1 september 2020
Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
1 september 2016 till 10 september 2021
Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
1 september 2016
Doktorandprojekt
Projektet FoodBait
1 juli 2016 till 30 juni 2019
Forskningsprojekt
Bitstream II
Forskningsämne: Informatik
1 juni 2016 till 31 maj 2019
Forskningsprojekt
Design för distansförkroppsligande
Forskningsämne: Informatik
1 maj 2016 till 31 oktober 2020
Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 april 2016 till 1 april 2019
Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
14 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2016
Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsämne: Informatik
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsämne: Genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsämne: Genusvetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 juli 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsämne: Sociologi
1 maj 2015 till 1 april 2018
Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 maj 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mistra Arctic Sustainable Development
Forskningsämne: Historia, Statsvetenskap
1 april 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsämne: Sociologi
1 mars 2015 till 28 februari 2017
Forskningsprojekt
Särskild företrädare för barn
Forskningsämne: Juridik
1 februari 2015 till 28 februari 2017
Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsämne: Idrottsforskning, Juridik
1 januari 2015 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2015 till 30 december 2016
Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
30 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
3 september 2014 till 1 september 2016
Forskningsprojekt
Polisstudenters kunskapssyn
1 september 2014
Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsämne: Pedagogik
1 september 2014
Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: Statsvetenskap
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans
1 januari 2014 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: Statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsämne: Socialt arbete
1 september 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsämne: Kulturgeografi
4 juni 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsämne: Företagsekonomi, Kulturgeografi
4 juni 2013 till 15 maj 2015
Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsämne: Idéhistoria, Sociologi
28 maj 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Future Forests
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsämne: Statistik
1 november 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SimLab East-West
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 november 2012 till 30 april 2014
Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsämne: Psykologi
1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Forskningsprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
1 september 2012 till 21 oktober 2016
Doktorandprojekt
Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?
1 september 2012 till 8 december 2016
Doktorandprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
1 september 2012 till 1 september 2014
Forskningsprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 juli 2012 till 30 juni 2015
Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 juni 2012 till 1 juni 2019
Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsämne: Datavetenskap, Juridik, Statistik
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsämne: Pedagogik
1 januari 2012 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsämne: Genusvetenskap, Sociologi
1 april 2011 till 1 april 2013
Forskningsprojekt
Anpassning till klimatförändringar?
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsämne: Idrottsforskning
1 januari 2011 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
PLURAL
Forskningsämne: Kulturgeografi, Statsvetenskap
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsämne: Kulturgeografi, Sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2011 till 31 mars 2013
Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsämne: Nationalekonomi, Sociologi
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer
2 augusti 2010 till 29 april 2016
Doktorandprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2010 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
1 januari 2010 till 15 december 2011
Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsämne: Nationalekonomi
1 januari 2010 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsämne: Socialt arbete
1 juli 2009 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsämne: Idéhistoria, Sociologi
1 juli 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Säkerhetsarbetets relevans och effekter
1 mars 2009 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
1 januari 2009 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsämne: Historia
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande
1 januari 2009 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2009 till 12 december 2012
Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsämne: Idrottsforskning, Juridik
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 oktober 2008 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsämne: Socialt arbete
21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Forskningsprojekt
Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?
Forskningsämne: Statsvetenskap
12 juni 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 februari 2008 till 31 januari 2012
Forskningsprojekt
ESPON DB
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 30 december 2010
Forskningsprojekt
Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsämne: Sociologi
27 september 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsämne: Psykologi
18 september 2007 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsämne: Pedagogik
15 september 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
1 juli 2007 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsämne: Sociologi
8 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsämne: Sociologi
5 juni 2007 till 12 december 2015
Forskningsprojekt
Biståndsorganisationernas responssystem
Forskningsämne: Statsvetenskap
5 juni 2007 till 29 februari 2008
Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Fildelning och rättsmedvetande - postmodern normlöshet eller ny social rörelse?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nyttan av närhet
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsämne: Juridik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Brottsoffret i svensk press 1995 – 2005
Forskningsämne: Sociologi
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Forskningsprojekt
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld
Forskningsämne: Psykologi, Socialt arbete, Sociologi
1 april 2006 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsämne: Psykologi
1 februari 2006 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsämne: Genusvetenskap, Statsvetenskap
10 januari 2006 till 31 mars 2011
Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2006 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2006 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Näridrottsplatser och spontanidrott
Forskningsämne: Pedagogik
1 september 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsämne: Socialt arbete
1 september 2005 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsämne: Genusvetenskap, Statsvetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsämne: Socialt arbete, Sociologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2003 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2003 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
2 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
1 januari 2001 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 1992 till 31 december 2018
Forskningsprojekt