Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig fakultet

Genus, status och professionsgränser inom brottsutredning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsämne: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fasad eller demokrati i Kiribati, Vanuatu och São Tomé & Príncipe?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsämne: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gymnasieelevers karriärlärande i digitala miljöer
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Design för utsatta grupper i samhället
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 september 2020 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsämne: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kritiska studier av normer i samhället
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Coronatider – konsekvenser för individ och samhälle?
Tid 22 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänstens bedömningar av barnets bästa?
Forskningsämne: Juridik
Tid 1 mars 2020 till 31 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande
Forskningsämne: Freds- och konfliktstudier
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destination Management Organization: Conceptual Framework for Azerbaijan, Cameroon and Iran
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 april 2019 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsämne: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsämne: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Implicit relational development in cross-neurotype relationships
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Särbegåvning och nördighet inom naturvetenskaplig utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studies of Social Breathing and interwovenness
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evaluering: Utprøving av elektrosjokkvåpen i norsk politi
Forskningsämne: Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 30 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar
Forskningsämne: Juridik, Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 1 november 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsämne: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Missbruk och beroende bland äldre personer: typologier, förlopp och hälsoutfall
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsämne: Kostvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsämne: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsämne: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesstrukturens betydelse för att bidra till framgångsrik regional omvandling
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 23 juni 2018 till 20 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Digital and Spatial Affects of the 2017 Manchester Bombing
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 15 januari 2018 till 19 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Okänd praktik - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 2 januari 2018 till 2 januari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsämne: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk fjärrhandledning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 30 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur viktigt är värdeprioriteringar kontra kunskap för skogsägares skötsel av skogen?
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2018 till 31 maj 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolkuratorers professionella praktik
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Familjevänligt arbete – för vem?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott. En sociokulturell analys av innebandykulturen.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fjärrundervisning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av försök med elchockvapen i polisverksamheten
Forskningsämne: Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 30 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fungerar samarbetsorgan mellan kommuner och civilsamhället?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Medskapande välfärd genom digitalisering
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Climate Information System for European Tourism
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 oktober 2017 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mer-än-människocentrerad design i stadsodling
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 september 2017 till 1 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsämne: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
SALIENSEAS - Enhancing the saliency of climate services for marine mobility sectors in European Arctic seas
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Åldrande och livsvillkor
Forskningsämne: Demografi
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Engines for sustainability. Horsepower prices, capital substitution and energy transition in the long run
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkas ungdomars utbildningsresultat av ohälsa?
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 2 mars 2017 till 28 februari 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 6 februari 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 februari 2017 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård i Sverige - situation och återfall i brottslighet
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 2 januari 2017 till 1 april 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
E12 Atlantica BA3NET
Tid 1 januari 2017 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolepedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Green Image or Sustainable Business? Corporate Greening and Value Creation in Volvo Cars over the past century
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970-2015
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördomars sociala grund - betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrängsskolan 2.0
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap, ledning och jämställdhet i akademin
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsämne: Miljökemi, Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovation+
Forskningsämne: Informatik
Tid 30 november 2016 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 30 november 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsämne: Sociologi
Tid 3 oktober 2016 till 12 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Tid 27 september 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsämne: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
VIPVIZA
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 29 juli 2016 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projektet FoodBait
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bitstream II
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 juni 2016 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design för distansförkroppsligande
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 maj 2016 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 februari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
Tid 14 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsämne: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsämne: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsämne: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motorisk planeringsförmåga hos barn: hur utvecklas den och hur kan utvecklingen avvika hos barn med autismspektrumtillstånd?
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 15 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikro-urbanisering och mobilitet i norra Sveriges glesbygd: utmaningar och möjligheter för små samhällen
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 augusti 2015 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 maj 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 maj 2015 till 1 april 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 mars 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relationer - Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 15 januari 2015 till 31 mars 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsämne: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities
Forskningsämne: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Guld och arsenik. Miljörisker, ansvarstagande och företagsstrategier i Boliden 1924-1945
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Identifikation, engagemang och överengagemang bland ledare och personal i svensk och spansk äldreomsorg
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsämne: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2014 till 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Polisstudenters kunskapssyn
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Betydelsen av konkurerande organiseringslogiker för utvecklingen av framväxande plattformsekosystem
Forskningsämne: Informatik
Tid 1 september 2014 till 18 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 22 augusti 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsämne: Neurovetenskap
Tid 21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SITE, Studies of Intersubjectivity in Therapy and Elsewhere
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 4 november 2013 till 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsvillkor, våld och våldsanvändning ur tjejers perspektiv
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 24 maj 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsämne: Företagsekonomi, Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 15 maj 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsämne: Idéhistoria, Sociologi
Tid 28 maj 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
SimLab East-West
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 november 2012 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Tid 1 september 2012 till 1 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Representationer av ”problemskolor” i policy och media
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?
Tid 1 september 2012 till 8 december 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 juni 2012 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsämne: Datavetenskap, Juridik, Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer
Forskningsämne: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsämne: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 april 2011 till 1 april 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsämne: Nationalekonomi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsämne: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 januari 2011 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Forskningsämne: Juridik, Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 1 januari 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 31 mars 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsämne: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Forskningsämne: Demografi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsämne: Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 september 2010 till 31 augusti 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Forskningsämne: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 15 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsämne: Idéhistoria, Sociologi
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Säkerhetsarbetets relevans och effekter
Tid 1 mars 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsämne: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Forskningsämne: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Forskningsämne: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsämne: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 februari 2008 till 31 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 30 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsämne: Sociologi
Tid 27 september 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsämne: Psykologi
Tid 18 september 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 15 september 2007 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsämne: Sociologi
Tid 8 juni 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsämne: Sociologi
Tid 5 juni 2007 till 12 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biståndsorganisationernas responssystem
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 5 juni 2007 till 29 februari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsämne: Juridik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld
Forskningsämne: Psykologi, Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 april 2006 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 februari 2006 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsämne: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 10 januari 2006 till 31 mars 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 september 2005 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näridrottsplatser och spontanidrott
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsämne: Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsämne: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Tid 2 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 1992 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt