Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig fakultet

Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Förstelärare och lektorer – nytt ledarskap för undervisning
20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
1 augusti 2018 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
1 juli 2018
Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
1 januari 2018 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.
Forskningsämne: Forskning om Europa, Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen
Forskningsämne: Sociologi, Demografi, Miljömedicin
1 januari 2018 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
1 november 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Forskningsämne: tillämpad elektronik
1 september 2017 till 30 juni 2020
Forskningsprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
1 september 2017 till 31 augusti 2020
Forskningsprojekt
En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
1 september 2017 till 1 september 2020
Forskningsprojekt
Människors dagliga resande
Forskningsämne: Miljöpsykologi
1 februari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
1 januari 2017 till 31 december 2023
Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
1 januari 2017 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsämne: Ekonomisk geografi
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Varianter av fred
1 januari 2017 till 31 december 2024
Forskningsprojekt
Innovation+
30 november 2016 till 30 november 2019
Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
30 november 2016 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
3 oktober 2016 till 12 december 2017
Forskningsprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
1 september 2016
Doktorandprojekt
Bitstream II
1 juni 2016 till 31 maj 2019
Forskningsprojekt
Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.
Forskningsämne: Familjeforskning, Forskning om offentlig sektor
1 april 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
14 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Forskningsämne: Övrig samhällsvetenskap
12 januari 2016 till 31 juli 2017
Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
1 januari 2016 till 31 december 2020
Forskningsprojekt
Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare
Forskningsämne: Kriminologi, Rättssociologi
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: Landskapsplanering
1 januari 2016 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
1 januari 2016 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
1 maj 2015 till 1 april 2018
Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
1 maj 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Mistra Arctic Sustainable Development
1 april 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
1 mars 2015 till 28 februari 2017
Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsämne: Kognitionsforskning, Kognitionsvetenskap
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Forskningsämne: Kognitionsforskning
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Från statsstyre till privat företagande? Omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och dess effekter på kvinnor i glesbygden
Forskningsämne: Historia, Sociologi, Kulturgeografi
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsämne: Handikappsforskning
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
1 januari 2015 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsämne: Offentlig rätt, Processrätt, Skiljemannarätt, Civilrätt, Komparativ rätt
1 januari 2015 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.
Forskningsämne: Familjeforskning, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
1 januari 2015 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsämne: Kriminologi
1 januari 2015 till 1 januari 2018
Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsämne: Kriminologi
1 januari 2015 till 30 december 2016
Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
1 januari 2015 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
30 december 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
3 september 2014 till 1 september 2016
Forskningsprojekt
Polisstudenters kunskapssyn
1 september 2014
Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
22 augusti 2014 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsämne: Kognitionsforskning, Etologi och beteendeekologi, Funktionsgenomik, Experimentell hjärnforskning
21 augusti 2014 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Sociala perspektiv på skogliga risker – Hantering av gamla och nya risker i en föränderlig samhällelig kontext
Forskningsämne: Miljöpsykologi
17 juni 2014 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Forskningsämne: Kognitionsforskning
1 januari 2014 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsämne: Socialvetenskap
1 januari 2014 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: Statsvetenskap
4 november 2013 till 1 januari 2016
Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsämne: Socialt arbete, Familjeforskning, Ungdomsforskning
1 september 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsämne: Miljöpsykologi, Kulturgeografi
4 juni 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsämne: Miljöpsykologi, Företagsekonomi, Kulturgeografi
4 juni 2013 till 15 maj 2015
Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Sociologi
28 maj 2013 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Future Forests
Forskningsämne: Historisk-filosofiska ämnen, Idé- o lärdomshistoria, Sociologi, Statsvetenskap, Terrestisk, limnisk och marin ekologi, Terrestisk ekologi, Växtproduktion
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2013 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2013 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SimLab East-West
Forskningsämne: Nationalekonomi, Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur, Kommunikation mellan människor
1 november 2012 till 30 april 2014
Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsämne: Tillämpad psykologi, Kognitionsforskning
1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Forskningsprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
1 september 2012 till 21 oktober 2016
Doktorandprojekt
Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?
1 september 2012 till 8 december 2016
Doktorandprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap
1 september 2012 till 1 september 2014
Forskningsprojekt
Representation av urbefolkning i turism: Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 juni 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Forskningsämne: Historia, Statsvetenskap, Kulturgeografi, Genus
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Forskningsämne: Historia, Sociologi, Statsvetenskap, Genus
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsämne: Konstitutionell rätt, Allmän rättslära, EU-rätt, Statistik, data- och systemvetenskap, Statistik
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsämne: Kognitionsforskning
1 januari 2012 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsämne: Kognitionsforskning, Kognitionsvetenskap
1 januari 2012 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Forskningsämne: Kognitionsforskning, Neurobiologi, Genetik, Neurovetenskap, Samhällsmedicin, Yrkesmedicin, Psykiatri
1 januari 2012 till 31 december 2018
Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?
Forskningsämne: Ekonomisk historia
1 januari 2012 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader i geografisk närhet mellan generationer i boende och arbetsliv
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2012 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsämne: Sociologi, Genus
1 april 2011 till 1 april 2013
Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
PLURAL
Forskningsämne: Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Landskapsplanering
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsämne: Sociologi, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2011 till 31 december 2016
Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsämne: Sociologi, Kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2017
Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsämne: Sociologi, Ekonomi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Anpassning till klimatförändringar?
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2011 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Forskningsämne: Socialt arbete, Rättssociologi
1 januari 2011 till 1 januari 2015
Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsämne: Sociologi, Europeiskt forskningssamarbete
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Forskningsämne: Historisk-filosofiska ämnen, Demografi, Hälso- och sjukvård i samhället
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2011 till 31 december 2013
Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
1 januari 2011 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsämne: Familjeforskning
1 januari 2011 till 31 mars 2013
Forskningsprojekt
Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner
Forskningsämne: Socialt arbete
1 september 2010 till 31 augusti 2013
Forskningsprojekt
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Forskningsämne: Kognitionsforskning, Neurobiologi, Klinisk neurofysiologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
1 januari 2010 till 15 december 2011
Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2010 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2010 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsämne: Socialt arbete
1 juli 2009 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsämne: Idé- o lärdomshistoria, Vetenskapshistoria, Sociologi
1 juli 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Forskningsämne: Socialt arbete
1 januari 2009 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Tillbaka till framtidslandet? - Återkomsten av gruvnäringen och dess konsekvenser för andra näringar och intressen
Forskningsämne: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Forskningsämne: Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Nationalekonomi
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsämne: Straffprocess, EU-rätt, Komparativ rätt, Idrottsforskning
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsämne: Historia, Ekonomisk historia, Demografi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Forskningsämne: Psykologi, Neurovetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsämne: Sociologi, Arbetsmarknadsforskning
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Forskningsämne: Psykologi, Kognitionsforskning, Neurovetenskap, Neurobiologi, Experimentell hjärnforskning
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2009 till 31 december 2012
Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsämne: Psykologi
1 januari 2009 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
1 januari 2009 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2009 till 12 december 2012
Forskningsprojekt
Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 oktober 2008 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsämne: Ungdomsforskning
21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Forskningsprojekt
Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?
Forskningsämne: Statsvetenskap
12 juni 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 30 december 2010
Forskningsprojekt
Landsbygdens "osynliga" befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden
Forskningsämne: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsämne: Forskningspolitik
1 januari 2008 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Forskningsämne: Vetenskapsteori, Socialt arbete, Statsvetenskap
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
ESPON DB
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
Forskningsämne: Socialrätt, Yrkesmedicin
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2008 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Trygga försörjningen bland ungdomar i Tanzania
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2008 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsämne: Sociologi
27 september 2007 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsämne: Psykologi
18 september 2007 till 31 januari 2008
Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsämne: Pedagogik
15 september 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Medelhavskost som kompletterande behandling vid reumatoid artrit – långtidseffekter, individupplevelse och hälsoekonomiska aspekter
Forskningsämne: Näringslära, Hushålls- och kostvetenskap
4 september 2007 till 30 september 2009
Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Forskningsämne: Sociologi, Socialmedicin, Folkhälsomedicinska forskningsområden
1 juli 2007 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsämne: Sociologi
8 juni 2007 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsämne: Sociologi
5 juni 2007 till 12 december 2015
Forskningsprojekt
Biståndsorganisationernas responssystem
Forskningsämne: Statsvetenskap
5 juni 2007 till 29 februari 2008
Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsämne: Statsvetenskap
1 januari 2007 till 31 december 2011
Forskningsprojekt
Nyttan av närhet
Forskningsämne: Kulturgeografi
1 januari 2007 till 30 juni 2009
Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsämne: Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Allmän avtalsrätt, EU-rätt, Marknads- och konkurrensrätt
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Fildelning och rättsmedvetande - postmodern normlöshet eller ny social rörelse?
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Brottsoffret i svensk press 1995 – 2005
Forskningsämne: Sociologi
1 september 2006 till 31 augusti 2009
Forskningsprojekt
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld
Forskningsämne: Psykologi, Socialt arbete, Sociologi
1 april 2006 till 30 juni 2008
Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsämne: Psykologi
1 februari 2006 till 30 juni 2011
Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsämne: Statsvetenskap, Forskning om Europa, Etnicitet, Genus
10 januari 2006 till 31 mars 2011
Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2006 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Forskningsämne: Folkhälsovetenskap, Sjukgymnastik/fysioterapi, Genus
1 januari 2006 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Näridrottsplatser och spontanidrott
Forskningsämne: Pedagogiskt arbete
1 september 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsämne: Socialt arbete
1 september 2005 till 30 september 2010
Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Forskningsämne: Sociologi, Kulturgeografi, Genus
1 januari 2005 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
GERDA - med fokus på åldrande och äldres livssituation
Forskningsämne: Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap, Geriatrik och medicinsk gerontologi, Samhällsmedicin, Vårdvetenskap, Omvårdnad
1 november 2004 till 31 mars 2008
Forskningsprojekt
Överviktiga barns hälsa – studier om effekten av mat- och motionsvanor
Forskningsämne: Idrottsforskning, Pediatrisk medicin, Näringslära, Folkhälsovetenskap
1 januari 2004 till 31 december 2010
Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsämne: Socialt arbete, Sociologi
1 januari 2004 till 31 december 2006
Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsämne: Statsvetenskap, Etnicitet, Genus
1 januari 2004 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsämne: Sociologi
1 januari 2003 till 31 december 2008
Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
1 januari 2003 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Forskningsämne: Sociologi, Etnicitet, Genus
2 januari 2002 till 31 december 2004
Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
1 januari 2001 till 31 december 2025
Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsämne: Sociologi, Databaser
1 januari 1992 till 31 december 2018
Forskningsprojekt